Els Estudis

Web dels Estudis

Web dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació
Missió, professorat, activitats i contacte.

 

Revistes  científiques

Anàlisi. Quaderns de comunicació i cultura
Revista científica coeditada pels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC i el Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) que publica articles científics dels àmbits de les ciències de la comunicació: periodisme, publicitat i relacions públiques, comunicació audiovisual, internet, multimèdia i temes afins, sempre des de la perspectiva social i cultural i seguint les aproximacions teòriques i metodològiques de les disciplines dels estudis sobre mitjans de comunicació.
@revistaAnalisi

 
Revista científica d'accés obert especialitzada en informació i documentació. La revista és coeditada per la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona (UB) i els Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya. 

 

Blog

DocuBlog. El blog del programa de Documentació de la UOC

A través d'aquesta pàgina podreu estar al dia de les activitats i novetats relacionades amb el programa i amb la temàtica de la documentació.

 

Recerca

KIMO
Gestó d'informació i gestió del coneixement a les organitzacions.

 

Amunt
Oferta formativa

Grau de Comunicació
Capacita per a l'exercici professional en els principals vessants de l'activitat comunicativa, atenent tant la diversitat de mitjans i suports (digitals, audiovisuals, escrits) com la diversitat d'objectius estratègics (expressius, persuasius, informatius). 

 

Grau d'Informació i Documentació
Forma el professional que gestiona serveis i sistemes d’informació i documentació adequats a les necessitats i perfils dels usuaris, en una diversitat de contextos organitzatius i socials.

 

Màster universitari de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments
Les empreses i les institucions estan immerses en un context de canvis profunds que afecten la manera en què han de comunicar-se amb els seus públics. L’entorn digital i les xarxes socials estan modificant els canals de comunicació i el format dels missatges, que cada cop s’han d’adaptar més a les característiques pròpies dels diferents públics objectiu: clients, empleats, accionistes, mitjans de comunicació, proveïdors, etc.
En aquest nou context, l’estratègia comunicativa s’ha de dissenyar tenint també en compte la immediatesa dels nous canals i la cura de l’actiu intangible que representa la reputació de les empreses i les institucions. 

 

Màster universitari de Gestió estratègica de la informació i el coneixement en les organitzacions
El màster universitari de Gestió estratègica de la informació i el coneixement en les organitzacions propicia una formació en diverses tècniques, teories, metodologies i eines sobre el tractament avançat de la informació i del coneixement a les organitzacions. L'objectiu principal del màster universitari és formar especialistes que estiguin en condicions d'identificar i analitzar els requisits i les necessitats d'informació i coneixement que tenen valor (o el poden generar) per a una organització i, al seu torn, aplicar les tècniques més apropiades per a la captura, l'anàlisi, el tractament i la difusió d'aquests actius. El domini dels conceptes i tècniques avançades per a la gestió de la informació i del coneixement és clau a les organitzacions que vulguin ser competitives i innovadores.

 

Màsters, postgraus i especialitzacions
Els Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació imparteixen els màsters, postgraus i cursos d'especialització en les àrees següents:

 

 

Amunt
Altres revistes de la UOC

Revistes de divulgació

 

Walk In. La revista periòdica de la UOC
La UOC convida la societat a creuar el llindar de la informació efímera per endinsar-se en un intercanvi de coneixement sobre l’actualitat. Walk In neix en un món virtual i es projecta al paper com a nexe entre la immediatesa i un pensament més pausat i reflexiu, que se situa entre les causes globals i les solucions més locals. Walk In és gratuïta per als estudiants, graduats, professors i personal de gestió de la UOC.

 

Ecouniversitat
Revista que analitza qüestions mediambientals i sostenibles amb l'objectiu de difondre coneixement científic i tecnològic a partir de criteris universitaris rigorosos i innovadors.

 

Mosaic. Tecnologies i comunicació multimèdia
El programa de Graduat Multimèdia dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació coordina aquesta publicació, que vol ser la plataforma de publicació dels treballs dels estudiants i vol recollir l'experiència de l'equip docent i dels professionals del sector. 

 

 

Revistes científiques

 
Artnodes. Interseccions entre art, ciència i tecnologia
Espai coordinat pels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, els Estudis d'Arts i Humanitats i els Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació, en el qual es publiquen aportacions centrades en la reflexió i l'estudi de les interseccions entre l'art, la ciència i la tecnologia.

 

Digithum. Les humanitats en l'era digital
Revista impulsada pels Estudis d'Arts i Humanitats que difon articles de reflexió o resultats d'investigacions que analitzen les transformacions de les humanitats i les ciències socials en l'era digital

 

eLC Research Paper Series
Revista impulsada per l'eLearn Center que publica resultats de recerca en e-learning des del punt de vista de les ciències de l'educació, la informàtica i l'economia, entre d'altres.

 

IDP. Revista d'Internet, Dret i Política
Publicació dels Estudis de Dret i Ciència Política que vol ser una plataforma de reflexió i discussió sobre el contingut i l'abast dels canvis que les TIC –en particular, el fenomen d'Internet– representen en el camp del dret, la política i l'administració electrònica.

 

IN3 Working Paper Series
IN3 Working Paper Series s'adreça a la comunitat científica, acadèmics, professionals i estudiants interessats en els resultats de recerca sobre la societat de la informació.

 

Journal of Conflictology
Aquesta revista, impulsada pel Campus per la Pau, examina l'aplicació de teories de resolució de conflictes i divulga coneixements sobre la pràctica de la no-violència amb un enfocament realista i científic.

 

RUSC. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento
RUSC és una revista acadèmica digital de la UOC que té com a objectiu analitzar l'impacte que les tecnologies de la informació i la comunicació exerceixen en l'ensenyament superior.

 

UOC Papers. Revista sobre la societat del coneixement
Tots els estudis de la UOC formen part del consell editorial d'aquesta revista multidisciplinària que té per objectiu publicar textos de divulgació que se centrin en la confluència dels àmbits temàtics propis de la Universitat amb la societat del coneixement.

Amunt
Altres blogs de la UOC

Blogs

En Clau de TIC. Blog de l'àrea de Capacitació digital de la UOC

Amunt