Número 32 (abril de 2014)
Noves professions per al present
Mercè Vazquez Garcia
Vivim immersos en un món canviant ple de nous reptes organitzatius, tecnològics i socials. Ens trobem en un escenari en què la realitat ens demana a cada un de nosaltres que ideem noves maneres de plantejar el present i el futur més immediat en totes les accions que duem a terme diàriament. Aquest repte personal que tenim tots al davant també passa per pensar i actuar d’una manera diferent en l’àmbit professional. La nova situació va fent  sorgir noves professions que tindran un recorregut d’èxit en els pròxims anys.
La necessitat actual d’adaptar les professions tradicionals a un nou entorn productiu, tecnològic i social es deu a l’esgotament que ha patit el model econòmic dels darrers anys basat en la producció il·limitada de béns de consum. Aquesta nova realitat ha activat en la societat un pensament crític en la manera d’actuar i de prendre decisions respecte a la manera com produïm i consumim, pensament que actualment està força estès i consolidat. Aquest canvi radical que s’ha instaurat com a estratègia social, juntament amb la necessitat de trobar nous camins productius, ha fet sorgir noves professions, impensables pocs anys enrere.
 
En aquest sentit, el Departament d’Ocupació dels Estats Units ha volgut fer una previsió de quins seran els llocs de treball dels pròxims anys tenint en compte la projecció que tindrà la demanda laboral i el salari mitjà per cada lloc de treball. D’acord amb aquest estudi, l’empresa Adecco, proveïdora mundial de solucions de recursos humans, assenyala que els perfils més buscats corresponen a les àrees d’enginyeria, fabricació i producció en primer terme, seguides de les àrees comercial i vendes, informàtica i sanitat i de salut. Així mateix, indica que els perfils més buscats són especialistes de productes, controlador financer, director de comptabilitat sènior, especialista de SEO/SEM, enginyer comercial, dissenyador sènior tèxtil, director de comptabilitat de logística i programador de Java. I els llocs de treball més ben cotitzats actualment són market access, analista de cartera de riscos crediticis, director de comptabilitat de noves tecnologies, director de màrqueting en línia, responsable de business intelligence, director de venda al detall i director d’operacions.
 
Alguns estudis sobre noves professions assenyalen que cap al 2018 els llocs de treball estaran relacionats amb el sector de la salut o la tecnologia; per aquest motiu, les empreses emergents comencen a situar-se en les àrees de medicina, biologia o biogenètica. Així, es necessitaran experts que ajudin a tenir cura de la salut i les necessitats personals de la gent gran. Així mateix, el desenvolupament de la nanotecnologia ofereix l’oportunitat de generar nous negocis i perfils professionals, com ara nanomedicina, nanobiotecnologia, nanovacunes, nanotecnologia aplicada al camp solar, nanomaterials o nanofibres.
 
L’ocupació verda, dissenyada per a obtenir una economia sostenible, ha de permetre una reducció de l’impacte ambiental que provoca l’home i la seva activitat productiva. Aquest nou enfocament generarà nous llocs de treball relacionats amb el medi ambient i involucrarà els sectors de l’agricultura i la ramaderia, la gestió dels espais naturals, el tractament de residus, les energies renovables, els serveis ambientals o l’educació i la informació ambiental. Així mateix, tindrà una relació directa amb aquelles activitats que tinguin potencial per a ser reconvertides en activitats sostenibles, com ara les tecnologies de la informació i la comunicació, l’edificació sostenible, el turisme sostenible, el transport i la mobilitat sostenibles, l’economia de la biodiversitat o l’ecologia industrial.
 
Les tecnologies de la informació i la comunicació també tindran un paper clau pel que fa a l’emmagatzemament de dades, les noves comunicacions mòbils basades en el DNA Computing o la intel·ligència col·lectiva. En aquesta línia, es potenciaran les aplicacions mòbils de geolocalització que permetin que els usuaris puguin estar connectats en l’àmbit local i satisfer les seves necessitats fent ús dels telèfons intel·ligents, estratègia que s’anomena social-local-mobile (SoLoMo).
 
Així mateix, en el recent informe 2014 Workplace Trends de Sodexo es presenten les tendències professionals actuals i es plantegen tendències laborals per al 2030. Les quatre tendències que descriu l’informe se centren en l’estratègia en el lloc de treball, de manera que els treballadors prendran un paper actiu en l’economia; la salut; la sostenibilitat, i la diversitat. De les trenta professions per al 2030 que s’esmenten en l’informe, destaquen especialment en l’àmbit de la informació i la documentació les que fan referència a la planificació de la identitat digital (creació d’identitat digital, manteniment i seguiment),  l’organització de comunitats en línia (gestió de comunitats en línia per a empreses), l’arqueologia digital (expert en la neteja d’identitats digitals de persones o societats), la guia digital (formador en noves tecnologies), l’escriptura wiki (professional versàtil per a transmetre informació en diversos camps, estils i suports). 
 
La diversitat de noves professions que han aparegut publicades en els darrers informes mostren un canvi de tendència radical, tant en la definició de tipologies de llocs de treball com en el tipus de professional que ha de formar part de les noves organitzacions. En definitiva, podem dir que no hi ha una manca de sortides professionals en el mercat actual, sinó que el mercat ens oferirà llocs de treball basats en un nou model productiu, i hem d’estar preparats per a afrontar aquest nou repte. 

 

intel·ligència competitiva;  documentació;  gestió de la informació;  mitjans socials; 
Comparteix
??? addThis.titol.compartir ???