Número 58 (setembre de 2016)
Disseny per a la transformació social
Javier Melenchón Maldonado

El mes de setembre de 2016 la UOC inicia el Grau de Disseny i Creació Digitals. És un grau de tres anys, nou dins de l’ecosistema estatal de formació en disseny: no té itineraris i aporta una visió holística del disseny, pivotant al voltant de la cultura lliure, el moviment maker i l’ètica hacker.

Des del 21 de setembre de 2016, més de tres-centes persones estan experimentant amb un nou plantejament a l’hora d’aprendre disseny. Un plantejament holístic, sense itineraris i amb les noves tecnologies de la informació i de les comunicacions ben presents dins del currículum. Es tracta del Grau de Disseny i Creació Digitals que la UOC ofereix a tota la societat a través del seu campus en línia.
 
Una personalitat ben definida
 
Aquest nou grau s’aferra fortament a la cultura lliure, el moviment maker i l’ètica hacker, el factor comú de les quals es basa en les activitats de compartir i col·laborar: el dissenyador comparteix resultats, processos, idees, contextos; i, simultàniament, també col·labora amb altres dissenyadors, clients, usuaris, professionals, comunitats i, en definitiva, persones. Així, es promou una forma d’entendre el disseny per a i des de les persones d’una forma plenament respectuosa: respecte cap a un mateix, enfortint el criteri propi i l’esperit crític; respecte cap als altres, formant col·laboracions enriquidores i compartint els resultats amb la comunitat; i respecte cap al que ens envolta, promovent una activitat personal i professional sostenible. Focus-1
 
La importància de les eines digitals dins de l’activitat del dissenyador no es pot negar en plens inicis del segle XXI; no obstant, cal tenir molt present que es tracta precisament d’això: d’eines. Aquestes s’afegeixen a la bossa ja existent d’eines a l’abast del dissenyador i es complementen amb elles, no les substitueixen; és responsabilitat del dissenyador escollir quines eines utilitzar en cada ocasió i les conseqüències derivades del seu ús. D’aquesta manera, com més ampli sigui el ventall d’eines disponible, millor serà la solució obtinguda (produïda en menys temps, o amb més detall, o incloent més informació, o incrementant la sostenibilitat del procés, del producte, etc).
 
Forma als dissenyadors d'avui
 
El perfil de dissenyador es mostra com un dels més sol·licitats per la indústria de continguts digitals a Espanya (informe 2012-2017) i el llibre blanc sobre economia digital recomana, a més, la hibridació del disseny amb altres disciplines (tecnologia, comunicació, humanitats) per poder donar resposta a les necessitats formatives actuals, fugint de l’especialització i generant un professional més versàtil.
 
Per dur a terme la formació amb aquest clar punt de vista, la UOC planteja el Grau de Disseny i Creació Digitals, altament professionalitzador, amb una metodologia basada en projectes i amb l’objectiu final de que cada titulat creï el seu portfolio, símbol de la seva marca personal davant el mercat laboral. Integra una perspectiva humanista i cultural significativa, incorpora el disseny centrat a les persones com a perspectiva global i com a mètode, fa ús intensiu de les noves tecnologies i aplica tècniques associades al disseny gràfic, la comunicació i el disseny d'UX.
 
El Grau compta amb un extens equip docent experimentat en l’àmbit des del punt de vista acadèmic i professional, a part de beneficiar-se de tota l’experiència en docència en línia de la UOC en camps afins com són la multimèdia i la comunicació. 
 
Un Grau públic de tres anys
 
El Grau de Disseny i Creació Digitals per la UOC és un grau oficial, emmarcat dins de l'Espai Europeu d’Educació Superior, de 180 ECTS, a preu públic,braindstorming completament en línia, que desitja democratitzar la formació en disseny, i que la planteja d’una manera radicalment diferent per a que doni resposta a les necessitats del temps actual.  
 
 
disseny;  creativitat; 
Números anteriors
Comparteix
??? addThis.titol.compartir ???
Articles relacionats