Director 

Ferran Lalueza

 

Consell de Redacció

Montse Atienza
Àlex López-Borrull
Candela Ollé
Antoni Roig
Jordi Sánchez-Navarro

 

Coordinació de Producció

Meritxell Martínez-Fradera

 

Redacció

Dani Aranda, Ana Isabel Bernal Triviño, Lola Costa, Víctor Cavaller, Judith Clares, Amalia Creus, Elisenda Estanyol, Efraín Foglia, Montserrat Garcia Alsina, Pablo Lara, Silvia Martínez Martínez, Lluc Massaguer, Mireia Montaña, Cristina Pujol, Gemma San Cornelio, Sandra Sanz, Sílvia Sivera. 

 

Tot l’equip està adscrit als Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

 

 

Crèdits

COMeIN. EDITA: Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació i Àrea de Comunicació. DIRECTOR DELS ESTUDIS DE CIÈNCIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ: Jordi Sánchez-Navarro. DIRECTOR DE COMUNICACIÓ: Lluís Rius. COORDINACIÓ DES DE L’ÀREA DE BIBLIOTECA I RECURSOS D'APRENENTATGE: Maria Boixadera. EDICIÓ LINGÜÍSTICA I TRADUCCIÓ: Graó. DISSENY WEB: Petit Comité. PROGRAMACIÓ WEB: Web gestionat amb Open CMS programat per OpenTrends. DIPÒSIT LEGAL: B. 18741-2010. ADREÇA POSTAL: Universitat Oberta de Catalunya. Rambla del Poblenou, 156. 08018 Barcelona. ADREÇA ELECTRÒNICA: comein@uoc.edu.  WEB DE COMeIN: http://comein.uoc.edu