Línia editorial
Presentació

Com a revista divulgativa i d’opinió dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), COMeIN constitueix per al professorat d’aquests Estudis una eina de comunicació institucional, col·lectiva i específica del seu àmbit de coneixement. COMeIN és una publicació digital que ofereix accés ple, lliure i gratuït als seus continguts, i que s’adreça a totes les persones interessades en els temes vinculats, en un sentit ampli, a les ciències de la informació i la comunicació. Actualment es publica en català i en espanyol. Els continguts de COMeIN s’actualitzen setmanalment i s’apleguen en issues mensuals.

 

Llegiu també l'article de Ferran Lalueza, director de COMeIN.

Amunt
Drets

Els articles publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca

 

Les opinions expressades a través de COMeIN corresponen als autors i les autores que les subscriuen i no han de ser necessàriament compartides pel consell de redacció ni la direcció de la revista, que no se'n fan responsables.

Amunt
Llengües
Els articles de la revista es publiquen íntegres en català i castellà.
 
Tots els articles publicats a COMeIN passen per un procés de correcció d'estil i format i revisió lingüística del català o l'espanyol segons correspongui. Igualment COMeIN publica sistemàticament el títol, l'entradeta i les paraules clau de tots els articles en català i castellà.
 
Es recomana fer servir un llenguatge igualitari i no sexista en el text de l’article. Per a més informació podeu consultar aquesta guia: https://www.uoc.edu/portal/ca/servei-linguistic/redaccio/tractament-generes/index.html
Amunt