Número 29 (gener de 2014)

ECIC 2019

Arran del canvi que aquest mes de gener s'ha produït en el seu equip de direcció, els Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació (ECIC) de la UOC inicien una nova etapa disposats a encarar-se amb tots els reptes que se'ls plantegin al llarg del proper lustre. És per això que hem demanat als seus membres que ens expliquin breument com s'imaginen els ECIC d'aquí a cinc anys.

 

Com t'imagines els ECIC d'aquí a cinc anys?


“M’imagino uns Estudis que han treballat per aconseguir ser referents en l’àmbit de la comunicació, amb un portafoli de postgrau centrat en el canvi que la digitalització porta implícita en la nostra àrea de coneixement i amb vincles amb universitats i organismes europeus referents en les àrees d’expertesa.” 

Judith Clares Gavilán
Professora

 

 

 

 

“D’aquí a cinc anys, els ECIC en tindran 20. Aquesta edat, en una persona, representaria la majoria d’edat i una plena joventut.  Me’ls imagino llavors amb dues "i":  incisius i inspiradors. Me’ls imagino llavors amb dues "c": consolidats i connectats. I així contribuint, amb llur coneixement, a la construcció i a l’anàlisi d’un nou món. Un món on informació i comunicació prendran formes avui insospitades.” Foto-perfil-Josep2

Josep Cobarsí-Morales
Professor

 

 

 

 

"Pel  que fa concretament l’àmbit de la Comunicació, m’agradaria que d’aquí a cinc anys els  vincles amb el sector professional s’haguessin estret encara més i que la formació interdisciplinar que oferim des dels nostres Estudis s’ajustés a les noves competències que es demanaran als professionals del futur."

Elisenda_Estanyol_gris

Elisenda Estanyol i Casals
Professora

 

 

 

 

“D’aquí a uns anys perdrem menys temps en procediments de gestió i haurem crescut gràcies a la internacionalització, la millora dels canals de divulgació del que fem (docència i recerca), la definició clara de processos i procediments, i l’alineació de les tasques del personal de gestió amb els processos docents i investigadors.”Foto_Montserrat_Garcia_ok

Montserrat Garcia Alsina
Professora

 

 

 

 

“Me’ls imagino en un entorn universitari renovat, il·lusionat i independent, que ha sabut apostar per la docència i la recerca, amb acreditacions no marcades per indicadors quantitatius. M’imagino un conjunt de professors amb reptes de consolidació de diversos graus i amb noves metodologies d’aprenentatge. I uns estudiants que acaben els seus estudis preparats i amb perspectives de millora professional.”

Foto-perfil-Alex_ok

Alexandre López-Borrull
Professor

 

 

 

 

“Un equip cohesionat amb un alt grau d’implicació i compromís amb l’entorn i mirant sempre més enllà de les nostres fronteres i obrint nous camins, sense deixar d’estar atents a les oportunitats que ens ofereixen les noves tecnologies i escoltant la societat per detectar les seves necessitats formatives.”

imatge-Meri3Meritxell Martínez-Fradera
Tècnica de gestió acadèmica

 

 

 

 

"Una comunitat de docents, estudiants i alumni fortament cohesionada, creadora de coneixement i de llaços professionals, ben posicionada a la xarxa i amb gran visibilitat dins i fora de Catalunya. Uns Estudis que presentin una oferta docent innovadora, flexible i de qualitat, amb un ventall de programes que responguin a les necessitats individuals i s’adaptin a les demandes d’una societat canviant. Finalment, des del punt de vista de la recerca, referent d’investigació capdaventera per abordar noves tendències i problemàtiques que afectin l’àmbit de la comunicació i la informació."                           

Silvia Martínez
Professora

 

 

 

 

“En aquests moments de canvi, on sorgeixen nous perfils professionals constantment, cal que ens esforcem a ser més flexibles i creatius que mai, oferint sempre la millor formació possible i adaptant-nos a les noves necessitats del sector empresarial.”                              imatge_perfil_Mireia-Montan

Mireia Montaña
Professora

 

 

 

 

“Els imagino amb més programes que ara, però més específics, més concrets, més a la carta  i, sobretot, més lligats a la realitat laboral per afavorir el creixement tant personal com professional dels nostres estudiants. També els imagino amb més presència de l’anglès a tots els àmbits. Fins i tot col·laborant més amb altres universitats d’arreu en l’elaboració dels continguts i en el repartiment de les matèries.”

imatge-RoserRoser Nadal
Tècnica de gestió acadèmica

 

 

 

 

“L’organització interna i del dia a dia de l’equip crec que comptarà amb una gran sala preparada per treballar amb els portàtils i reunint-nos tots un dia a la setmana. De portes enfora, seguint ampliant l’oferta de postgrau i mimant els nostres alumnes i graduats perquè continuïn fent confiança en nosaltres.”                          

candela_final_webCandela Ollé
Professora

 

 

 

 

“Projecto la meva visió a cinc anys volent trobar-me amb un equip dels Estudis cohesionat i motivat, capaç de generar recerca i apostes formatives innovadores, transversals i rellevants socialment. Amb uns focus d'expertesa clars i desenvolupats, que són reconeguts pels diferents sectors professionals d'influència, que s'interessen per la nostra visió sobre com avança el coneixement en els nostres camps d'especialització. Contribuint des del nostre focus al lideratge de desenvolupament de productes i serveis a través d'una col·laboració ben definida amb empreses i institucions internacionals. Mantenint i incrementant, en definitiva, les possibilitats de fer coses interessants, sorprenents (per a nosaltres i per al món) i estimulants.”

Foto-perfil-Toni-Roig2Antoni Roig
Professor

 

 

 

 

“D'aquí cinc anys els ECIC tindran 20 anys d'història. Hauran deixat enrere l'edat de l'adolescència i encetaran la maduresa. I arribat el moment, aquesta maduresa hauria de quedar palesa en tots els aspectes. Començant per l'equip. M'imagino un equip cohesionat que treballa prioritzant els objectius col·lectius sobre els individuals,  aprofitant sinergies i esforços de manera col·laborativa. Aquesta maduresa també ha de manifestar-se en l'oferta formativa, que serà sòlida i coherent amb la nostra trajectòria i que, per tant, haurà adquirit un gran prestigi a nivell nacional (sigui quina sigui la nació) i internacional. I que hauran establert aliances amb altres institucions més enllà de les nostres fronteres (siguin quines siguin) i, especialment, més enllà de l'Atlàntic. I, per últim, m'imagino que els ECIC hauran aconseguit que se'ls identifiqui amb unes línies de recerca que, de la mà de l'oferta formativa, ens definiran clarament. Penso, especialment, en la gestió del coneixement, i la comunicació i l'entreteniment, que connecten amb els màsters universitaris. I també en aquelles recerques centrades en les xarxes socials i les cultures digitals que es vinculen amb programes de postgrau focalitzats en les tendències professionals que se'n deriven.”

Foto-Perfil-Sanz Sandra-okSandra Sanz Martos
Professora

 

 

 

 

“Efervescents.”
Foto-perfil-Sílvia-Sivera copiaSílvia Sivera
Professora

 

 

 

 

“D'aquí a cinc anys m'imagino els ECIC encara més transversals i alhora cohesionats, compartint un major nombre de projectes, inquietuds i idees. Penso que podem esdevenir uns Estudis que treballen en la mateixa direcció tenint en compte la multidisciplinarietat i la idiosincràsia individual i com a grup.”
Imatge-perfil-Merce-VazquezMercè Vazquez Garcia
Professora

 

 

 

 

“A la primeria de l'any 2019 m'imagino l'equip dels ECIC recuperant aquest article especial de COMeIN, llegint-lo i constatant que el que havien imaginat cinc anys enrere s'ha fet realitat gràcies a l'esforç i a la il·lusió esmerçats per tots i cadascun dels que en formem part".
Foto-perfil-Ferran-V2_okFerran Lalueza
Professor

 

 

 

 

Citació recomanada

COMeIN. ECIC 2019. COMeIN [en línia], gener 2014, núm. 29. ISSN: 1696-3296. DOI: https://doi.org/10.7238/c.n29.1407

Comparteix
??? addThis.titol.compartir ???