Número 5 (novembre de 2011)

Reaprofitament de continguts per mitjà de l'accés obert

Mercè Vàzquez Garcia

Actualment la publicació de continguts d’accés obert de revistes acadèmiques i de divulgació encara no és una pràctica habitual a totes les universitats, i és així per diferents motius: manca de confiança en la difusió de continguts per part dels autors, reticència a l’hora de compartir coneixement, desconeixement de quines són les possibilitats que ofereix el reaprofitament dels continguts publicats en obert. 

Amb l’objectiu de promoure l’accés als continguts docents i de recerca de manera gratuïta, permanent i lliure, en els darrers anys han sorgit diferents declaracions nacionals i internacionals a favor de l’accés obert. Així, la declaració Budapest Open Access Initiative el 2002, en primera instància, i la resta de declaracions (Public Library of Science  el 2000, Bethesda Statement on Open Access Publishing el 2003, Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities també el 2003 i Declaración de CRUE/REBIUN en apoyo del modelo de acceso abierto el 2004) han ajudat a consolidar el moviment per al lliure accés a la informació científica, el qual té com a principal objectiu que els treballs de recerca de qualsevol disciplina tinguin accés gratuït des de la xarxa. I, de manera més concreta, el 8 de març de 2010, en el marc del Seminari per a articular mandats d’accés obert a les universitats de Catalunya es va acordar redactar una proposta de text per a elaborar mandats institucionals de cara a fomentar l’accés obert. L’1 de juliol de 2010, la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya va aprovar el document marc del mandat d’accés obert de la recerca de les universitats de Catalunya. En aquest sentit, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) fa una aposta decidida a favor de l’accés obert.


La visibilitat i la facilitat d’accés que ofereix la publicació de continguts en obert fan possible disposar del conjunt de coneixement relacionat amb un àmbit de recerca. Aquest fet afavoreix de manera exponencial el reaprofitament dels continguts especialitzats per al desenvolupament de tasques cabdals en l’àmbit de la gestió del coneixement com ara l’extracció i recuperació d’informació, la mineria de textos o la classificació de continguts.

 

La idea que presentem de reaprofitar continguts gràcies a la publicació de continguts especialitzats d’accés obert té com a base l’extracció dels termes clau que hi ha en aquests continguts per mitjà d’eines de processament del llenguatge natural, amb l’objectiu de fer-los servir posteriorment per a tasques diverses com ara la classificació, indexació, arxiu i recuperació de continguts, millora del rendiment dels motors de cerca, millora del resum automàtic de documents, recuperació d’opinions, creació d’ontologies, creació de tesaurus o construcció d’observatoris terminològics.


Un exemple concret de reaprofitament de continguts a partir de publicacions d’accés obert és l’extracció de terminologia de les revistes acadèmiques de la UOC amb l’objectiu d’aplegar, catalogar i difondre en línia terminologia pròpia de la societat del coneixement, en català, espanyol i anglès. Com a resultat d’aquest projecte de col·laboració entre el Centre de Terminologia TERMCAT i la Universitat Oberta de Catalunya neix Talaia, l’observatori de terminologia de la societat del coneixement. Una de les grans aportacions d’aquest projecte és que totes les dades publicades en l’observatori poden ser descarregades, fet que permet tornar-les a aprofitar per a noves finalitats. En aquests moments hi ha publicat el resultat del buidatge fet de la revista Artnodes i pròximament es publicarà el buidatge fet de la revista Digithum. Hi ha previst de continuar buidant la resta de publicacions acadèmiques de la Universitat.


Com veiem, doncs, la publicació de continguts d’accés obert ofereix noves oportunitats per a compartir coneixement, eliminar les fronteres de la difusió de les publicacions científiques, donar a conèixer el treball que fan els investigadors arreu i, un fet molt important, aquesta nova manera de publicar fa possible el reaprofitament sense límits dels continguts de les revistes acadèmiques, que fins ara s’havien mantingut tancats. 
 

 

Citació recomanada

VÀZQUEZ GARCIA, Mercè. Reaprofitament de continguts per mitjà de l'accés obert. COMeIN [en línia], novembre 2011, núm. 5. ISSN: 1696-3296. DOI: https://doi.org/10.7238/c.n5.1121

gestió de la informació; 
Comparteix
??? addThis.titol.compartir ???