Número 22 (maig de 2013)

Per una major sinergia entre autors i revistes

Alexandre López-Borrull

Els autors d'articles científics i les revistes científiques sempre han tingut una relació complexa. Se saben necessaris mútuament: sense autors no hi ha articles, però sense revistes tampoc no hi ha articles ni tot allò que, encertadament o no, se'n deriva com ara les citacions i les acreditacions. Alhora, però, sovint s'han mirat de reüll, com si es sentissin utilitzats: uns tenien els guanys morals i els altres els patrimonials, gens menyspreables, per cert.

D'altra banda, també cal tenir en compte el procés en el qual autors i revistes interaccionen fins ara. La major relació s'estableix, sens dubte, en el procés d'acceptació i revisió de l'article, en allò que en diem l'avaluació per experts. És en aquest moment, previ a l'acceptació i la definitiva publicació, on hi ha major intercanvi de correus, afegitons, suggeriments... la millora al cap i a la fi del propi article. Un cop acceptat, s'edita i ja ho tenim.

 

I ja està. A partir d'aquell moment, l'autor deixa de ser-ho; passa a ser un potencial lector/comprador/usuari de la revista i es desfà un vincle que havia estat i és enriquidor per a la difusió i creació del coneixement. En un moment en el qual les noves noves tecnologies permeten múltiples eines, caldria que les revistes fessin un pas endavant, ni que sigui per a la seva supervivència.

 

Un cop publicat l'article, i en cada cas possiblement per motius diferents, hi hauria d'haver una major sinergia entre la revista i l'autor. Com poden maximitzar-ne la seva difusió? Es pot fer un enviament selectiu a determinats científics que treballen en quelcom similar? Es pot fer un enviament als altres autors a qui s'ha citat? Es pot penjar, tant si és en Open Access o per altres vies, en múltiples noves eines per a crear un major impacte? Es pot fer un seguiment emprant noves mètriques, alternatives o no?

 

Google Scholar a través de l'eina Citations permet fer un seguiment de les citacions de tots els articles que recull a la seva base de dades. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impactstory, una nova eina, permet lligar això a les diverses noves eines de difusió (xarxes socials acadèmiques, Mendeley, etc.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un context on les revistes, més o menys grans, es plantegen quin ha de ser el seu paper i futur, i mentrestant no es donin els grans canvis que porten vint anys anunciant-se, crec que una via intermèdia de camí conjunt entre autors i revistes que caldria explorar són les capacitats i eines que junts poden fer servir per a augmentar la difusió dels articles. Per a aconseguir noves citacions? Aquest pot ser l'efecte col·lateral, però caldria, almenys, que es veiés des de l'òptica de la difusió de la màxima quantitat de coneixement possible a la màxima quantitat de gent possible.


Per saber-ne més:

 

Google Scholar Citations http://scholar.google.com/citations


Impact Story http://impactstory.org/


Mendeley http://www.mendeley.com/


Citeulike http://www.citeulike.org

 

Citació recomanada

LÓPEZ-BORRULL, Alexandre. Per una major sinergia entre autors i revistes. COMeIN [en línia], maig 2013, núm. 22. ISSN: 1696-3296. DOI: https://doi.org/10.7238/c.n22.1337

gestió del coneixement; 
Comparteix
??? addThis.titol.compartir ???