Número 51 (gener de 2016)

Les biblioteques socials, un valor de futur?

Sandra Sanz Martos

La utilitat i el futur de les biblioteques estan en dubte per a alguns. I ara que, per culpa de la crisi, els recursos escassegen encara més si és possible, per què cal invertir a fer una biblioteca si hi ha Internet?, realment són útils?, per a què serveixen? Aquestes qüestions, per absurdes que ens puguin semblar, són en el pensament de més d'un polític i de més d'un ciutadà. Però sense aturar-nos a rebatre amb sòlids i obvis arguments el valor que tenen les biblioteques per a la societat, dedicarem aquest article a un potser menys reconegut però que, malauradament, i per les circumstàncies que travessa el nostre país, està en auge: el valor social.

Les funcions dinamitzadores de les biblioteques són moltes i conegudes: contacontes, activitats infantils, xerrades i conferències, llibres comunitaris, la biblioteca al carrer, a la platja, etc. Però en moltes ciutats, als barris més humils, les biblioteques tenen un paper que va molt més enllà del d'apropar la lectura a la ciutadania.

 

La biblioteca del barri del Bon Pastor de Barcelona n’és un bon exemple. "Teixint una xarxa d'oportunitats" és el nom del projecte que la va fer guanyadora del premi Biblioteca Pública i Compromís Social que li va concedir, a l'abril del 2015, la Fundació Biblioteca Social per la seva tasca amb els sectors més vulnerables de la societat.

 

El projecte del Bon Pastor treballa per a la inclusió social i digital dels nens i joves del barri que es troben en risc d'exclusió social. Tracta temes com la violència o altres qüestions de gènere a través de tallers i es fomenta la lectura. A més, els joves poden fer ús dels ordinadors i d'internet, i els ajuden a fer els deures d'una manera personalitzada.

 

En el projecte es troben implicats professionals de perfils diversos entre els quals destaca l'educador dins de la biblioteca. Aquest professional s'encarrega dels hàbits de convivència i civisme a la biblioteca i ajuda a millorar, des d'aquest punt de vista, el servei que s'ofereix als usuaris.

 

La biblioteca col·labora amb una vintena d'agents socials entre els quals es troben els centres educatius, els serveis socials, Barcelona Activa, Creu Roja, el CAP o les entitats del barri.

 

La Fundació Biblioteca Social, que va atorgar el premi, es va crear al juny de 2014 amb l'objectiu de potenciar i reconèixer aquesta gran tasca. El premi Biblioteca Pública i Compromís Social és anual i del qual ja s'ha convocat la segona edició, el termini de lliurament va finalitzar el passat 10 de desembre. "Més enllà d'un servei lligat a la cultura, les biblioteques públiques representen un eix clau per a la millora de la qualitat de vida, la cohesió social i, en el seu conjunt, també per al creixement econòmic d'un país. Obertes a tots i desplegades per tot el territori, tenen un potencial enorme al qual hem de donar suport ", diu a la seva pàgina web.

 

La Fundació exerceix les seves funcions en tot l'Estat espanyol des de Catalunya, sense perjudici de poder actuar en altres països, quan així convingui als interessos i finalitats fundacionals.

 

En la primera edició del premi es van presentar 20 projectes. En aquesta segona edició s'han acceptat 30 projectes de biblioteques procedents de tot l'Estat (5 d’Andalusia, 5 de Catalunya, 4 de Castella-La Manxa, 3 de la Comunitat de Madrid, 2 d'Aragó, 2 Castella i Lleó, etc.). Els temes són de diferent naturalesa però destaquen els relacionats amb problemes de discapacitat i nens i joves amb risc d'exclusió social o exclusió digital i, en menor nombre, els que aborden altres problemes més focalitzats com l'alfabetització dels gitanos, per exemple.

 

Fa justament un any, un article d'opinió de l'ABC deia el següent: "Les biblioteques públiques no són només llocs d'estudi, dipòsits de llibres i audiovisuals, de conservació del coneixement i les idees, temples del saber..., segons es diu. En la nostra època, les biblioteques són essencials per al desenvolupament de la cultura democràtica i constitueixen llocs de trobada, debat i convivència, centres de propostes per a la comunitat local, llocs on es respira llibertat i on es formen ciutadans lliures i crítics "(ABC, 18/01/2015)

 

Però la crisi les ha convertit en molt més que això. Ara, a més, són un lloc on corregir els desequilibris socials i propiciar la cohesió social. El potencial de les biblioteques en aquest sentit és enorme. Tant és així que podria convertir-se en la seva raó de ser en el futur. En aquest cas, els qui ens dediquem a la formació dels professionals que n’estan al capdavant, hauríem potser d’anar pensant en un reenfocament dels continguts dels plans d'estudis. De moment, ho deixarem en una invitació a la reflexió. 

 

Per a saber-ne més:

 

Pérez-Salmerón, ,Glòria. Bibliotecaris davant la crisi.

 

Fundación Biblioteca Social. El rol social de la biblioteca pública: recopilación de artículos, informes.

 

Citació recomanada

SANZ MARTOS, Sandra. Les biblioteques socials, un valor de futur? COMeIN [en línia], gener 2016, núm. 51. ISSN: 1696-3296. DOI: https://doi.org/10.7238/c.n51.1603

biblioteconomia; 
Números anteriors
Comparteix
??? addThis.titol.compartir ???