Número 8 (febrer de 2012)

Innovació més programari lliure: un binomi possible

Mercè Vàzquez Garcia

La innovació pensada en termes de programari lliure fa possible crear de manera oberta i compartida noves opcions de treballar i relacionar-se amb l’entorn, d’organitzar i gestionar la informació disponible diàriament o construir un nou model flexible d’aprenentatge electrònic.

En els darrers anys l’expansió del programari lliure ha estat possible gràcies a la convicció que els individus no han d’estar sotmesos solament als plantejaments més mercantilistes i de domini del mercat, al qual s’ha arribat amb l’expansió de grans organitzacions que han fet una aposta decidida pel programari propietari, tancat, que sotmet l’usuari a les restriccions o limitacions de les eines amb llicència. Així mateix, l’expansió també ha estat possible per justícia, és a dir, perquè tot individu tingui la possibilitat de participar en un determinat desenvolupament fet per la comunitat o bé de fer-ne ús sense donar res a canvi. I, finalment, per donar valor al coneixement compartit, perquè aquest pugui créixer, millorar i expandir-se.


El potencial que tenen les eines plantejades en aquests termes, juntament amb el plantejament d’innovació constant que hi ha en el si d’empreses o organitzacions de caràcter divers, com ara les universitats, ha permès fer realitat la creació de nous entorns de treball flexibles i accessibles des de qualsevol punt, el desenvolupament de programari no propietari per a grans empreses, l’oferta de serveis a clients creats a partir d’eines de programari lliure, la creació de gestors documentals i gestors de continguts i l’evolució tecnològica constant en sectors vinculats a l’aprenentatge electrònic.


Concretament, disposar d’un nou entorn de treball amb l’ús d’escriptoris web permet a l’usuari tenir accés a totes les eines de treball i a tota la informació emmagatzemada des de qualsevol punt, planteja un gran estalvi d’infraestructures físiques i importants inversions de maquinari per part de l’empresa, i alhora possibilita disposar de les darreres prestacions tecnològiques. Aquesta fou l’aposta feta per l’empresa EyeOS, la qual ha estat reconeguda i premiada abastament.


Actualment l’empresa RedHat té com a repte posar a l’abast de les empreses diferents solucions tecnològiques a partir d’una distribució estable de GNU/Linux. D’aquesta manera, es pot oferir un producte que té un cicle de vida llarg i estable i que s’adapta a diferents sectors, necessitats empresarials i reptes tecnològics. I, per la seva banda, les empreses tenen la confiança de fer un pas ferm vers una nova solució tecnològica.


L’empresa Open Alliance ofereix serveis i solucions basades en programari lliure per a petites i mitjanes empreses des de l’any 2004. El projecte que ofereix actualment, Nubola, és una combinació d’escriptori web i eines per a la gestió empresarial, amb el qual els clients disposen de diferents solucions completament adaptables a les seves necessitats. Són les anomenades aplicacions SaaS, solucions basades en productes diversos, més barates de mantenir i amb un nombre de clients potencials més alt.


L’aposta empresarial d’openTrends se centra a oferir solucions de programari lliure basades en la gestió de continguts empresarials (portals, gestors de contingut i gestors documentals), mobilitat, administració electrònica, solucions empresarials, implantació d’arquitectures Java EE i solucions d’infraestructura Linux. I, alhora, participa en el procés d’aprenentatge d’estudiants de màsters universitaris, fet que permet posar en pràctica noves necessitats de manera experimental i facilita la transferència de la innovació de la universitat a l’empresa.


Des de l’Associació d’Empreses per al Programari Lliure (CATPL) es dóna suport a totes les iniciatives empresarials que tenen com a model de negoci el servei i les soluciones basats en programari lliure, i no pas en la venda i manteniment de programari propietari, fet que permet millorar i avançar en el desenvolupament d’eines per mitjà del treball col·laboratiu.


I, finalment, des de l’àmbit universitari també s’ha fet una aposta decidida per a compartir esforços i recursos implementant solucions basades en programari lliure. Amb l’ús de plataformes col•laboratives s’aprofita la innovació feta arreu i es guanya en flexibilitat a l’hora d’adaptar-se a nous reptes o necessitats. Amb el projecte Campus, les universitats catalanes poden compartir solucions aprenentatge electrònic basades en programari lliure.


A tall de conclusió, en l’àmbit de la innovació el pes específic que tenen les solucions plantejades a partir de programari lliure és ben tangible: (re)aprofitament de les aportacions fetes per la comunitat, àmplia oferta de solucions per a un món canviant i la possibilitat de crear nous models de negoci. I perquè la tendència es mantingui, solament cal que empreses i usuaris continuïn fent una aposta decidida a favor d’aquest binomi.

 

Citació recomanada

VAZQUEZ GARCIA, Mercè. Innovació més programari lliure: un binomi possible. COMeIN [en línia], febrer 2012, núm. 8. ISSN: 1696-3296. DOI: https://doi.org/10.7238/c.n8.1211

comunicació i educació;  gestió de la informació; 
Comparteix
??? addThis.titol.compartir ???