Número 51 (gener de 2016)

La terminologia dels programes electorals

Mercè Vàzquez Garcia

El passat 20 de desembre hi va haver eleccions generals per a escollir els nous representants del Congrés dels Diputats i el Senat a l'Estat espanyol. Com ja és habitual en aquesta mena de comicis, cada un dels partits polítics que es presentaven a les eleccions va redactar el seu propi programa electoral, en el qual es descriuen en detall quines són les propostes de govern per a la pròxima legislatura. Amb motiu d'aquestes eleccions, hem analitzat la terminologia més destacada que s'empra en els programes electorals corresponents a les formacions polítiques més destacades. 

A l'Estat espanyol les principals formacions polítiques que han concorregut en les passades eleccions han estat el Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español, Unión Popular-Izquierda Unida, Unión Progreso y Democracia, Ciudadanos i Podemos. A Catalunya les principals candidatures que s'han presentat en els darrers comicis han estat Democràcia i Llibertat, En comú podem, Esquerra Republicana de Catalunya, Partit Popular de Catalunya, Partit Socialista de Catalunya i Unió Democràtica de Catalunya. El contingut dels programes electorals que han presentat aquestes formacions polítiques ha estat analitzat aplicant-hi tècniques d'extracció automàtica de terminologia, amb l'objectiu d'identificar quins són els principals conceptes que hi apareixen representats.  

 
A continuació mostrem de manera succinta els conceptes que apareixen amb més freqüència en els programes electorals de les principals candidatures que s'han presentat a l'Estat espanyol i a Catalunya. Aquesta selecció de conceptes és el resultat d'haver processat automàticament el contingut de cada un dels programes electorals esmentats amb l'eina TBXTools d'extracció automàtica de terminologia.   
 
 
Malgrat la divergència de paraules clau que observem en els diferents programes, resulta interessant veure quins són els conceptes que apareixen representats en més d'un programa electoral, ja que, en conseqüència, és on se centra el focus d'atenció de les formacions polítiques. Aquests conceptes són els següents: 
 
administración pública
cambio climático
comunidades autónomas
creación de empleo
crisis económica
derechos humanos
diversidad funcional
formación profesional
medio ambiente
mercado de trabajo
Poder Judicial
políticas activas
sector público
seguridad social
servicios públicos
sistema educativo
territorio nacional
Unión Europea 
 
Seguidament recollim els conceptes clau que són presents en els programes electorals de les principals candidatures que s'han presentat a Catalunya. 
   
Fruit de l'anàlisi d'aquests programes electorals observem que també hi ha conceptes clau que són compartits per més d'una formació política de l'àmbit català, aquests són: 
 
bon govern
canvi climàtic
comunitats autònomes
drets humans
estat del benestar
Estat espanyol
formació professional
llocs de treball
model econòmic
nou estat
Parlament de Catalunya
persones amb discapacitat
seguretat social
serveis públics
serveis socials
Unió Europea
violència de gènere 
 
L'ús d'eines d'extracció automàtica de terminologia en contextos especialitzats, com és en aquest cas l'àmbit de la política i, en concret, els programes electorals, permet identificar de manera ràpida i clara quines són les propostes i les línies d'actuació dels diferents grups polítics a curt i mitjà termini. Així mateix, és possible copsar quins punts de confluència hi ha en les respectives formacions i quines són les principals discrepàncies en els seus posicionaments. Resumint, doncs, les eines d'extracció automàtica de terminologia permeten fer una bona anàlisi de contingut especialitzat i també observar com evoluciona aquest contingut en un període de temps concret.  
 
Per a saber-ne més: 
 

 

Citació recomanada

VAZQUEZ GARCIA, Mercè. La terminologia dels programes electorals. COMeIN [en línia], gener 2016, núm. 51. ISSN: 1696-3296. DOI: https://doi.org/10.7238/c.n51.1602

comunicació política;  terminologia; 
Números anteriors
Comparteix
??? addThis.titol.compartir ???