Número 68 (juliol de 2017)

L'anàlisi de dades massives dels mitjans socials

Mercè Vàzquez Garcia

En els darrers anys les xarxes socials s'han situat en una posició destacada pel que fa a la difusió de continguts especialitzats procedents de l'àmbit acadèmic i empresarial. Professionals i acadèmics han constatat que disposar d'un perfil actiu en els mitjans socials els permet tenir visibilitat, difondre la seva tasca i conèixer persones del mateix àmbit de coneixement. La presència d’aquests nous perfils, juntament amb l’activitat dels perfils més personals, ha suscitat un interès creixent d’anàlisi dels fluxos d'informació en els mitjans socials. Per a poder fer aquesta anàlisi, ja s'han començat a desenvolupar eines que permeten emmagatzemar i processar grans volums de dades. 

La publicació de continguts en els mitjans socials es produeix diàriament a un ritme incessant. La comunicació de nous productes, esdeveniments, cursos, notícies o resultats de recerca esdevé constant en cada un dels perfils especialitzats que són presents en els mitjans socials. Aquesta immediatesa en la difusió de la informació fa molt difícil que se'n pugui fer un seguiment i encara menys tenir la certesa d'estar al dia dels continguts que es publiquen en aquests mitjans.
 
Actualment hi ha molt d’interès per saber quin tipus de continguts especialitzats es publiquen en els mitjans socials, qui és l'emissor de la informació i quines relacions s’estableixen entre els receptors de la informació. Per a poder fer aquest tipus d’anàlisi, cal tenir en compte que una xarxa social es compon de nodes i d'un conjunt d'enllaços entre nodes. Els nodes són les persones i els enllaços corresponen a la xarxa de relacions entre les persones. Així, per a analitzar les dades que hi ha publicades en els mitjans socials es tenen en compte les relacions que s'estableixen entre les dades. Segons l'estructura que tinguin aquestes relacions, es podrà saber la mida que té la xarxa, les relacions que s'estableixen entre els nodes o la centralitat que té cada node, entre altres informacions.
 
En els darrers anys s’han anat desenvolupant eines que permeten fer el seguiment de la  informació que es publica en els mitjans socials. Un exemple d’eina que ha estat creada per a aquesta finalitat és SocialMediaLab, un paquet desenvolupat per Tim Graham i Robert Ackland amb el llenguatge de programació R que permet emmagatzemar dades publicades a Twitter, YouTube i Facebook per a fer-ne una anàlisi posterior. Així mateix, a partir de l'anàlisi dels nodes i de les relacions entre aquests nodes, s'han desenvolupat eines que permeten veure gràficament els resultats obtinguts, com ara igraph o Gephi, que mostren de manera visual les dades que s’extreuen amb eines com ara SocialMediaLab.  
 
L'anàlisi dels continguts que es publiquen en els mitjans socials avança progressivament amb noves eines i nous interessos d'estudi. Amb tot, cal tenir present que l'estudi massiu de dades dels mitjans socials és una tasca molt costosa de dur a terme per la complexitat que hi ha a l’hora de processar les dades. Malgrat la dificultat de processament, l’interès creixent que hi ha en diferents àmbits de coneixement de dur a terme l’anàlisi de dades massives publicades en els mitjans socials farà avançar de manera exponencial el tractament d’aquests continguts amb el suport d’eines específiques.
 
Per a saber-ne més:
 
Pérez-Solà, Cristina; Casas-Roma, Jordi (2017). Análisis de datos de redes sociales. Editorial UOC. ISBN: 9788491163671

 

Citació recomanada

VÀZQUEZ GARCIA, Mercè. L'anàlisi de dades massives dels mitjans socials. COMeIN [en línia], juliol 2017, núm. 68. ISSN: 1696-3296. DOI: https://doi.org/10.7238/c.n68.1750

mitjans socials;  recerca;  gestió de la informació; 
Números anteriors
Comparteix
??? addThis.titol.compartir ???