Número 80 (setembre de 2018)

Que no pensin per nosaltres! La documentació al servei de la història i de la memòria

Sandra Sanz Martos

Segur que la gran majoria de la població espanyola hem participat aquest estiu en alguna tertúlia, debat o discussió acalorada sobre el tema de l'exhumació del dictador Franco del Valle de los Caídos. Tots els mitjans han emplenat programes i portades amb aquest, d'altra banda, sucós tema per l'anodina època estival pel que fa a notícies rellevants. Segurament, també, gran part de la ciutadania que ha conversat sobre aquest tema, copa de cervesa o tassa de cafè a la mà, valora més disposar en el seu municipi de residència d'un poliesportiu que d'una biblioteca. Perquè, total, per a què serveixen les biblioteques? I ja no diguem els arxius, les hemeroteques, les videoteques, els centres de documentació. Qui els necessita? Quina importància tenen en una societat en què es modela l'opinió pública obviant els fets objectius i apel·lant a les emocions i a les creences personals? Per a què els necessitem si tota la informació que rebem és contrastada i veraç? —dit irònicament, és clar—. Per a res interessen a una societat en la qual s'abusa de la postveritat i les fake news. Aquestes coses, com a molt, només entretenen quatre periodistes avorrits. 

En aquest treball farem una senzilla anàlisi d'algunes coses que hem dit o hem escoltat donant-les per veritats històriques contrastant-les amb fonts d'informació primàries (documents oficials d'institucions públiques, per exemple) i fonts secundàries d'informació revisades (com enciclopèdies, en aquest cas Wikipedia). A través d'una petita mostra d'informacions, articles d'opinió o declaracions de polítics, observarem com s'utilitza la desinformació. Evitant la divulgació del coneixement de dades, arguments, notícies o informació que no sigui favorable a qui desitja desinformar i facilitant, per contra, aquella que afavoreix el discurs que es vol transmetre.
 
Comencem per l'article d'opinió de Fernando Sánchez Dragó publicat en el diari El Mundo el passat 26 d'agost: 
 
«Mentre Napoleó, Lenin, Ataturk, Mao i l'Oncle Ho, quins paios! segueixen en els seus mausoleus, l'Espanya caïnita escup sobre la seva història. Si és veritat que mig país odiava el Caudillo, no és menys cert que l'altre mig el venerava. Parlo del 36, perquè quaranta anys més tard, aquesta proporció s'havia trencat i eren ja molts més els seus partidaris que els seus detractors. L'editorial Renaixement acaba de publicar un interessant llibre escrit en començar la guerra per una observadora australiana: Eleonora Tennant (Viatge per Espanya). S'hi llegeix: "La tècnica comunista era gairebé idèntica a cada ciutat i poble (...). 1. Es saquejaven i cremaven les esglésies. 2. Es torturava i assassinava les monges i els capellans. 3. Es saquejaven i cremaven les cases. 4. Es robava o assassinava (o totes dues coses) la gent per les raons següents: a) per pertànyer a la classe alta; b) per anar a l'església; c) per ser anticomunista o per no ser prou procomunista. Aquestes espantoses condicions imperaven a tot arreu fins que les tropes de Franco van prendre la localitat". Mitja Espanya, com a mínim, ho sabia i va donar suport al Caudillo.»
 
Repassem-ne alguns aspectes. En primer lloc, Sánchez Dragó òbvia que és en el marc de la Unió Europea on resulta totalment anacrònic i fora de lloc permetre que el Valle de los Caídos continuï considerant-se el mausoleu del dictador perquè, llevat de Napoleó, la resta dels personatges als quals fa referència no són europeus. El que va ser l'emperador dels francesos, a finals del segle XVIII va causar, sens dubte, moltes ferides que ja han cicatritzat gràcies al pas dels segles. No obstant això, resulta evident que quaranta anys no és temps suficient per curar les dels espanyols.
 
En segon lloc, Eleonora Tennant va ser membre —situant-se en els marges de la dreta— i candidata per Silvertown del partit conservador anglès. Al costat del seu marit, que tenia negocis a Alemanya, van donar suport al nazisme. En la seva visita a Espanya durant la Guerra Civil espanyola va visitar les zones sota el control de les tropes franquistes a la franja de Portugal durant tan sols deu dies que li van resultar suficients per concloure que el «gloriós alçament» era un èxit rotund i necessari. 
 
I en tercer lloc, aquesta pràctica atroç d'assassinar a capellans i monges es va cobrar 6.832 víctimes. Moltíssimes, tant de bo això no hagués passat. Però si com afirma Sánchez Dragó l'Alzamiento nacional va sorgir com a resposta a aquesta barbaritat, aquesta resposta va ser com a mínim desproporcionada perquè es calcula que més de 50.000 persones van ser assassinades (la majoria afusellades) durant la dictadura (després del 39). Això sense comptar els morts i afusellats durant la pròpia Guerra Civil. Els historiadors xifren en 150.000 els morts per la repressió franquista
 
Un altre tema sobre el qual s'ha especulat molt és la intenció del dictador Franco en construir la Valle de los Caídos. Com és habitual cadascú dona la seva versió dels fets segons la seva ideologia però no hi ha res millor que acudir als arxius i recuperar el Butlletí Oficial de l'Estat núm. 93 del 2 d'abril de 1940:
 
«El decret de primer d'abril de mil nou-cents quaranta va establir la decisió de construir a la finca coneguda de Cuelgamuros un grandiós monument que perpetuï la memòria en la nostra gloriosa Creuada.»
 
El 1959, segons l'informe de la Comissió d'experts per al futur de la Valle de los Caídos (29 de novembre de 2011), el dictador Franco va ordenar que s'hi traslladessin restes dels dos bàndols. Fins a 1983 se n'hi van estar portant des de pràcticament totes les províncies d'Espanya. De les restes inhumades, 21.423 són de víctimes identificades i 12.410 de persones desconegudes, (el que el converteix en la major fossa comuna d'Espanya) d'acord amb la documentació que consta a Patrimonio Nacional. En el cas dels enterraments col·lectius amb restes total o parcialment identificades era necessària la conformitat familiar respecte de tots els que haguessin estat identificats. En cas d'unanimitat dels familiars no s'havia de procedir a l'exhumació. En els enterraments amb restes no identificades es va ordenar procedir a l'exhumació i trasllat sense altres diligències, ni d'identificació ni tampoc d'autorització de familiars.
 
En el decret llei de 23 d'agost de 1957 s'estableix la fundació de la Santa Cruz del Valle de los Caídos i com fins fundacionals figura «pregar a Déu per les ànimes dels morts de la Croada Nacional» i no a tots els caiguts en la Guerra Civil. Per tant, queda clar que la intenció del dictador Franco era construir un monument en memòria dels que van lluitar en les tropes franquistes. L'informe de la Comissió d'experts diu textualment: «Construït inicialment com a "magne monument destinat a perpetuar la memòria en la Croada de l'alliberament" (decret llei de 23 d'agost de 1957), va acabar més tard per acollir també les restes de republicans executats en zona de rereguarda que estaven en fosses comunes, així com possiblement de soldats que van servir a l'Exèrcit de la República, cosa que no ha començat a ser de domini públic fins fa molt pocs anys.» I afegeix: «Recordar i respectar les persones allà enterrades exigeix igualment rescatar de l'anonimat i en algun cas de l'amuntegament de les restes. Sobre les restes (...) pengen així mateix demandes particulars que sol·liciten l'exhumació de les restes dels seus familiars.»
 
La Comissió d'experts afegeix: «Modificar el sentit originari del conjunt no és per descomptat una empresa fàcil perquè el Valle de los Caídos neix com a memòria de part. És una memòria excloent que té a veure més amb la intenció de l'autor del monument que amb la significació de les víctimes. Encara que no tots són víctimes, entre els inhumats hi ha combatents i civils d'ambdós bàndols. Són elles les que, al costat del sofriment de totes les que van patir la Guerra Civil, justifiquen un lloc de memòria democràtica.»
 
Però el debat estrella ha estat, és clar, sobre si han o no d'estar enterrats allà José Antonio Primo de Rivera (del qual es parla menys) i el dictador Franco.
 
La Comissió d'experts exposa en l'apartat 15 del seu informe: «Les restes de José Antonio Primo de Rivera, mort en la Guerra Civil el 20 de novembre de 1936 a Ala-cant, van ser després inhumades en el Monastir de El Escorial i, un cop finalitzades les obres del Valle de los Caídos, van ser traslladades a la Basílica de la Santa Cruz el 30 de març de 1959. Entre els més de 30.000 espanyols allà enterrats i igualats en la mort, es va optar per destacar i donar preferència sobre tots ells a José Antonio Primo de Rivera, que van ser inhumats en lloc central de l'altar major. Segons el parer d'aquesta Comissió aquesta ubicació preferent trenca el mateix tractament de les restes de totes les persones allà enterrades.
 
D'altra banda, amb data de 23 de novembre de 1975, trenta-sis anys després d'acabada la Guerra Civil, van ser inhumades a la Basílica les restes del general Francisco Franco mort el 20 de novembre d'aquell any. La seva presència a la basílica és, en primer lloc, incongruent amb la finalitat original que va motivar la construcció del Valle de los Caídos, que no era si no acollir únicament les restes dels morts durant la Guerra Civil. La seva inhumació entre els morts i les víctimes de la Guerra Civil trastoca el sentit del memorial. Tampoc té constància aquesta Comissió que aquest fos el propòsit del general Franco i de la seva pròpia família. Així mateix, la presència a la Basílica de les restes del general Franco dificulta el procés de fer del conjunt un lloc per a la memòria de les víctimes de la Guerra Civil, sense cap altra connotació ideològica o política.»
 
En l'apartat 31 de l'informe s'assenyala que «la Comissió és conscient de les dificultats de revertir la situació creada pels enterraments a la Basílica de les restes de José Antonio Primo de Rivera i del general Francisco Franco. Així mateix, recorda que en aquest punt concret qualsevol actuació del Govern a l'interior de la Basílica exigeix una actitud de col·laboració per part de l'Església que és a qui s'ha confiat la custòdia de les seves restes i que és qui, donada la qualificació legal de la Basílica com a lloc de culte, ha de donar la preceptiva autorització.»
 
Però igualment entén la Comissió que «l'objectiu de resignificar el conjunt del Valle de los Caídos, despullant-lo de qualsevol connotació ideològica i política, i atenent únicament a la dimensió moral de la memòria, només serà possible si els enterraments es reserven únicament, com estava previst, per a les restes de les víctimes i els morts de la Guerra Civil. Per això, aquesta Comissió recomana que les restes del general Francisco Franco siguin traslladades al lloc que designi la família o, si s'escau, al lloc que sigui considerat digne i més adequat. A tal efecte el govern haurà de buscar els acords parlamentaris més amplis i haurà de negociar amb l'Església l'oportuna autorització.»
 
Pel que fa a les restes de José Antonio Primo de Rivera, la Comissió recomana que, donada la igual dignitat de les restes de tots els allí enterrats, no han d'ocupar un lloc preeminent a la Basílica.
 
Tots els membres de la Comissió signen aquesta recomanació excepte tres, que estan d'acord i subscriuen tot el que es recull en l'informe excepte en l'apartat 31. I argumenten entre altres coses el següent: «L'exhumació i corresponent trasllat és, almenys avui, inoportuna i contribuiria a dividir i radicalitzar l'opinió pública més enllà del consens parlamentari difícil en si mateix. Una part no petita dels espanyols consideraria que l'exhumació suposa una desqualificació d'un llarg període de la història d'Espanya i a una altra part li resultaria molt ingrat el trasllat de les restes del general Franco amb la dignitat que correspon a un cap de l'Estat. I tot això en una circumstància en què l'opinió està i estarà més dividida i radicalitzada per les greus circumstàncies econòmiques, socials i polítiques presents.»
 
La pluralitat de la Comissió queda evidenciada i s'avança clarament al debat i divisió d'opinions que ja hi ha al carrer. Han passat set anys i el tema segueix sent molt polèmic i sensible. Haver-ho fet abans com algunes veus retreuen no hagués estat possible per les mateixes raons que segueixen sent vigents ara. Cal temps, la pregunta és quant. Quaranta-tres anys tampoc són suficients?
 
Sobre aquest assumpte val la pena recollir unes declaracions del senyor Casado del 16 de juliol passat. Per què es consideren propostes incendiàries? Per què es parla de l'innecessari d'aquest assumpte amb tanta lleugeresa? El senyor Casado ha llegit l'informe de la Comissió d'experts? 
 
La intenció del president Sánchez ha estat buscar el consens a la cambra parlamentària tal com recomana l'informe. Però com era d'esperar, i com també adverteixen els experts de la Comissió, aquest consens és difícil d'aconseguir. D'altra banda, la recomanació de l'informe és que es traslladin les restes del dictador. Per cert, de manera discreta, mai s'ha plantejat per part de l'actual govern que aquest trasllat sigui «amb la dignitat que li correspon a un cap d'Estat», tal com apunten els experts no signants de l'apartat 31.
 
Arribant al final d'aquest article en què s'ha intentat exposar a través d'alguns exemples el paper que pot jugar la documentació quan la memòria i les emocions juguen males passades, també és oportú recordar que per abordar qualsevol projecte de llei es prepara, des del servei de documentació del Congrés dels Diputats, un dossier sobre precedents i lleis similars en altres països. És d'esperar que la proposta que està elaborant el govern també compti amb això.
 
Recórrer als arxius, als informes i a les fonts d'informació sembla resultar més útil del que molts creuen. Sense tots aquests recursos, l'objectivitat no és possible. Encara que tampoc ens enganyem, l'objectivitat pura en temes en què els sentiments ocupen un lloc tan rellevant no existeix. Però en tot cas, per a això serveixen, entre altres coses, els arxius, els centres de documentació i les biblioteques, per fer-nos pensar i extreure'n les nostres pròpies conclusions. Cosa que, d'altra banda, mai ha interessat a molts governants i dictadors. Ja ho deia Hitler: «Què millor que governar homes que no pensen».
 
Per saber-ne més: 
 
Jackson, Gabriel, La República Española y la Guerra Civil (1931-1939). Editorial Crítica S. A. 1976, 1979. Ediciones Orbis S.A. ISBN 9788484329978.
 
 
Julián Casanova (coord.) (2004). Morir, matar, sobrevivir: la violencia en la dictadura de Franco. Ediciones Crítica. ISBN 9788484325062.

 

Citació recomanada

SANZ MARTOS, Sandra. Que no pensin per nosaltres! La documentació al servei de la història i de la memòria. COMeIN [en línia], setembre 2018, núm. 80. ISSN: 1696-3296. DOI: https://doi.org/10.7238/c.n80.1857

documentació;  periodisme; 
Números anteriors
Comparteix
??? addThis.titol.compartir ???