Número 24 (juliol de 2013)

'Content curator': un perfil en vies de consolidació

Sandra Sanz Martos, Alexandre López-Borrull

Ha passat més d'un any des de la publicació d’aquell celebrat article que portava per títol “Per què en diuen content curator quan volen dir documentalista? i, probablement, és moment de fer una valoració del posicionament que està prenent aquest perfil professional. Ha augmentat l'oferta formativa? Què es publica sobre aquest perfil? Quina és la seva demanda actual?

 

Sorprèn comprovar que uns dels articles més llegits d'aquesta revista fa referència a un d'aquests nous perfils professionals nascuts del web social. En ell vam parlar del perfecte encaix de les competències dels professionals de la informació i documentació amb les del content curator. En un altre article anterior publicat a l’Anuari ThinkEPI assenyalàvem fins i tot que era molt més adequat que un altre cobejable perfil, el community manager, amb el qual en ocasions es confon.

 

Evelio Martínez a Dokumentalistas.com ha rebatut aquesta idea dient "que els content curators estan més relacionats amb la comunicació i el màrqueting 2.0 que amb la gestió de la informació i la intel·ligència competitiva". Segons Martínez, als documentalistes els falta aquests coneixements per poder realitzar la tasca de content curator: "el canvi de la rellevància a la pertinència", "el canvi de les metadades al contingut en context" i "el canvi de l'avaluació de la informació al pensament crític (el qual, de nou, ens apropa més als judicis de pertinència que als de rellevància)". Però, a més, Evelio Martínez afegeix que haurien de tenir aquelles habilitats "implicades en el procés de donar sentit als continguts. Així, el curador de continguts optimitza els títols per fer el contingut atractiu per a l'audiència; edita els títols, les descripcions... per adaptar el missatge a l'audiència; dóna un format al contingut, mitjançant tipografia, llistes numerades...; selecciona i afegeix imatges/il·lustracions que complementin i reforcin el contingut; extreu passatges del contingut original per afavorir la seva comprensió; ofereix el seu veu personal per contextualitzar el contingut i explicar-ne la importància; organitza el canal i les metadades del contingut, i integra links extra per oferir referències a conceptes específics".

 

La veritat és, que com tots els perfils nous, el content curator es presta a inexactituds definitòries. Amb el temps, s'aniran assentant i refinant les competències i ajustant les tasques que ha de dur a terme. Si revisem l'oferta formativa, trobarem diferents propostes que recullen aquesta diversificació. Principalment, trobem cursos d'especialització com el de la Universitat Carlos III a través del seu Institut Agustín Millares. O cursos dels que podríem anomenar intensius (40 hores), com l'avalat per la Universitat Europea Miguel de Cervantes. El primer té un perfil més proper a la informació i documentació; el segon està emmarcat clarament en l'àmbit del màrqueting digital.

 

Un informe promogut per la Fundació de Tecnologies de la Informació, i subvencionat pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i pel Fons Social Europeu que porta per títol "Perfils professionals més demandats en l'àmbit dels continguts digitals a Espanya 2012-2017" situa el content curator com a perfil essencial que actua com a intermediari crític del coneixement. Entre les funcions requerides destaquen la recerca i agrupació d'informació, l’adaptació de la informació al canal pel qual serà difosa, la identificació de noves fonts d'informació i l’assessorament a altres membres de l'empresa sobre la informació de major rellevància.

 

El proper octubre la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) –que s'ha distingit fins ara per la formació puntera dels seus llicenciats i graduats en Informació i Documentació– oferta un Diploma de Postgrau en Content Curator: Creant valor de la informació a la Xarxa. Es tracta d'una clara aposta per una formació integral. Revisant els seus continguts, s'observa com està molt més a prop del que en un primer moment podríem pensar de l'enfocament que el mateix Evelio Martínez defensa. A més de facilitar als estudiants coneixements sobre recuperació, avaluació i anàlisi estratègica de la informació, els permetrà adquirir habilitats per a la visualització de la informació que recullen molts d'aquests aspectes que troba a faltar Martínez i que equivocadament –pensem– atribueix a l'àmbit de comunicació. A més, comptarà amb dos experts en la matèria, Javier Leiva i Javier Guallar, que precisament estan preparant un llibre sobre el tema. Properament comentarem el treball de Leiva i Guallar, que estem segurs que ens serà de gran utilitat per acotar-ne les funcions i afavorir la consolidació del perfil.

 

Citació recomanada

SANZ MARTOS, Sandra; LÓPEZ-BORRULL, Alexandre. 'Content curator': un perfil en vies de consolidació. COMeIN [en línia], juliol 2013, núm. 24. ISSN: 1696-3296. DOI: https://doi.org/10.7238/c.n24.1354

documentació;  gestió de la informació;  mitjans socials; 
Comparteix
??? addThis.titol.compartir ???