Número 25 (setembre de 2013)

El professional de la informació i la documentació, clau per a la salut democràtica

Montserrat Garcia Alsina

Segons la vicepresidenta del Govern, la Llei de Transparència, Accés a la Informació pública i Bon Govern “contribuirà de forma determinant a restaurar la confiança en les institucions i a millorar la qualitat de la nostra democràcia”. Això succeirà si els ciutadans tenen accés a la informació i als documents que les institucions generen. I per a accedir-hi de manera àgil, la gestió de la informació i els documents és clau.

La Llei ha passat el tràmit parlamentari i ara entra al Senat. Atesa la conjuntura, es previsible que aviat sigui aprovada. Per tant, aviat s’hauran de posar en marxa les accions que en ella es preveuen, en les quals hauran d’estar implicats els professionals de la informació i documentació.

 

Per a aquests professionals, és important destacar tres fets assenyalats a la Llei. En primer lloc la necessitat de crear un Portal de Transparència on es publiquin contractes, subvencions, convenis i retribucions d’alts càrrecs. Darrera del portal ha d’haver-hi un sistema de gestió de documents que li doni suport. En segon lloc, la necessitat que totes les institucions involucrades en la Llei tinguin un sistema de gestió de documents. I, per últim, la necessitat que totes les institucions tinguin unitats d’informació encarregades d’integrar la gestió de sol·licituds d’informació dels ciutadans en el funcionament de la seva organització interna. Aquestes unitats has de ser capaces de recavar i difondre la informació esmentada a la Llei, de rebre i tramitar les sol·licituds d’accés a la informació, de realitzar els tràmits interns necessaris per a donar accés a la informació sol·licitada, de realitzar el seguiment i control de la correcta tramitació de les sol·licituds d’accés a la informació, de portar un registre de les sol·licituds d’accés a la informació, d'assegurar la disponibilitat en la respectiva pàgina web o seu electrònica de la informació a què se sol·licita accés amb més freqüència i de mantenir actualitzat un mapa de continguts en el que quedin identificats els diferents tipus d’informació que obre en poder de l’òrgan.

 

Moltes expectatives, doncs, per als graduats en Informació i Documentació, sobretot per als graduats que hagin cursat la menció en gestió de documents o que hagin cursat un postgrau en disseny de sistemes de gestió de documents. La UOC ha apostat per aquest perfil professional, tant en el Grau d’Informació i Documentació com en la formació de postgrau. Esperem que les polítiques d’estalvi i les retallades no afectin la posada en marxa de la Llei ni la mineria d’ocupació per a aquests professionals.

 

Citació recomanada

GARCIA ALSINA, Montserrat. El professional de la informació i la documentació, clau per a la salut democràtica. COMeIN [en línia], setembre 2013, núm. 25. ISSN: 1696-3296. DOI: https://doi.org/10.7238/c.n25.1362

documentació;  gestió de la informació; 
Comparteix
??? addThis.titol.compartir ???