Número 26 (octubre de 2013)

Accés a continguts oberts, compartits i reutilitzables

Mercè Vàzquez Garcia

L’accés obert a continguts educatius perquè puguin ser compartits, copiats, reutilitzats i redistribuïts, juntament amb la disponibilitat que han de tenir aquests continguts en repositoris institucionals i quins són els drets d’autor que hi estan vinculats, són qüestions que s’han plantejat en el marc de la Setmana Internacional de l’Accés Obert, celebrada recentment amb la participació de la UOC.  

La necessitat que ha sorgit en els darrers anys de poder accedir de manera oberta a tota mena de continguts vinculats amb l'ensenyament i la recerca es deu a les restriccions amb què es troben actualment tant institucions com autors a l'hora de reutilitzar, compartir o recuperar un contingut que ja ha estat publicat. Aquesta situació contrasta clarament amb la capacitat tecnològica que tenim actualment al nostre abast per a poder fer un ús proactiu d'aquests continguts.

 

Per aquest motiu, el moviment de l’accés obert promou que la divulgació del coneixement científic es faci d’una manera accessible, amb un format que es pugui manipular i un contingut que es pugui redistribuir. L’accessibilitat dels continguts fa referència concretament al fet que siguin visibles per als usuaris i localitzables pels navegadors, que els usuaris els puguin copiar i que siguin gratuïts.

 

A fi de garantir que un determinat contingut sigui considerat d’accés obert, el procés de publicació del material s’ha de basar en cinc principis fonamentals. Primer, s’ha d’escollir un format obert perquè el contingut estigui subjecte a un programari no propietari per a poder ser manipulat (per exemple, LibreOffice) i preservat a llarg termini. Segon, el contingut ha de poder ser traduït i localitzat, és a dir, adaptat a altres llengües i realitats culturals. Tercer, el contingut ha d’estar sempre etiquetat i descrit amb paraules clau, ja sigui per mitjà de metadades, taxonomies o folcsonomies, perquè pugui ser localitzat pels cercadors. L’etiquetatge del contingut es pot fer amb paraules clau en diversos idiomes si es vol que el contingut pugui ser recuperat per mitjà de cerques fetes en llengües diferents de la del contingut en qüestió. Quart, cal escollir quina llicència d’ús és més adequada per al contingut que es vol publicar, tenint en compte que actualment hi ha disponibles sis llicències Creative Commons. Aquestes llicències permeten un exercici de drets d’autor de manera oberta, motiu pel qual s’han d’utilitzar per a posar-les en el mateix contingut que ha creat l’autor i no pas en un contingut publicat per una editorial. I cinquè, el contingut ha de ser sempre publicat en un repositori institucional.

 

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en el període 2006-07 va participar en el projecte Open eLearning Content Observatory Services (Olcos), que tingué com a objectius definir quin és l'estat de la qüestió amb relació a l’accés obert dels continguts, elaborar diversos tutorials per a divulgar aspectes pràctics sobre com es poden crear i compartir recursos en obert, i aconseguir la disseminació de l’accés obert per mitjà d'un manifest d’adhesió de totes les universitats. En aquesta mateixa línia, la UOC participa en el projecte #MetaOER, que té com a objectiu “aconseguir un sistema senzill per a centralitzar recursos en obert sobre recursos educatius en obert”. Des de l'any 2010 es va creant una col·lecció de recursos educatius oberts, classificats segons les categories de la Unesco, i una selecció d'aquests recursos està disponible en el repositori de la UOC. I ara, en el marc de la Setmana Internacional de l'Accés Obert  (del 21 al 27 d'octubre), a la UOC s'ha organitzat un taller sobre recursos educatius en obert , impartit per Ignasi Labastida, cap de l'Oficina de Difusió del Coneixement del Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Recerca de la Universitat de Barcelona, i Julià Minguillón, professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC.

 

En definitiva, si la publicació de continguts educatius i de recerca en repositoris institucionals es converteix en una pràctica habitual, augmentarà la nostra capacitat de poder accedir a continguts educatius i de recerca, i desapareixeran les barreres actualment existents per a  copiar-los, modificar-los i redistribuir-los a tercers.
 

 

Citació recomanada

VAZQUEZ GARCIA, Mercè. Accés a continguts oberts, compartits i reutilitzables. COMeIN [en línia], octubre 2013, núm. 26. ISSN: 1696-3296. DOI: https://doi.org/10.7238/c.n26.1374

gestió de la informació;  gestió del coneixement;  recerca; 
Comparteix
??? addThis.titol.compartir ???