Número 37 (octubre de 2014)

Posa nota al feedback

Sílvia Sivera, Dani Aranda, Sílvia Cabezas, Candela Ollé, Sandra Vilajoana Alejandre

Amb aquesta crida, el passat mes de juliol, els estudiants del Grau en Comunicació de la UOC van rebre una enquesta que pretenia copsar la seva opinió sobre el feedback que donen els consultors i consultores després de cada prova d’avaluació contínua (PAC). Una de les preguntes demanava concretament quina nota posarien, en general, a aquesta tasca docent. Atès que el més important no és el mer indicador, sinó tot l’aprenentatge que se n’extreu del procés, desafiarem el criteri periodístic i la nota la donarem –seguint la lògica docent– al final d’aquest article.

Un dels objectius dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació, fixats per a aquest any 2014, és millorar la qualitat dels comentaris o valoracions que fan els docents sobre els treballs acadèmics presentats pels estudiants. Amb aquest propòsit, es va crear un grup de treball –format pels professors que signem aquest article–, que va començar analitzant què estava passant a les aules en aquest sentit. Més endavant, un cop finalitzat el semestre lectiu passat, es va procedir a enviar un qüestionari als estudiants per enriquir l’anàlisi qualitativa amb les seves opinions i percepcions.

 

Del campus català, el van respondre 373 estudiants del Grau en Comunicació, que representen un 32,12% dels matriculats; mentre que del campus castellà es van rebre 45 respostes, que equivalen al 36%. Tenint en compte que durant els mesos de juny i juliol es van enviar enquestes institucionals, a més de les habituals de satisfacció de cada semestre, cal valorar molt positivament el nivell de participació assolit. Des d’aquí, novament, agraïm la implicació dels estudiants que hi van respondre i, tot seguit, resumim els resultats més rellevants a través dels verbatims, d’algunes de les respostes literals que hi van escriure de manera totalment anònima:

 

“I esperem que aquestes dades serveixin per millorar!”

 

Efectivament, les enquestes es fan per detectar punts de millora i endegar accions correctives. Aquest article pretén ser un focus més de difusió per demostrar el compromís de la UOC en la intenció d’excel·lir en el camí de la docència.

 

I en aquest camí, la retroalimentació és cabdal per assolir les competències marcades en un curs. En qualsevol entorn d’aprenentatge (sigui presencial, semi-presencial o virtual), però, especialment en el nostre, n’esdevé fonamental. Els estudiants ho tenen clar:

 

“Penso que el feedback, sobretot en la correcció, és el que dóna l'excel·lència al sistema on-line, i ajuda l'estudiant a sentir-se acompanyat i motivat per seguir amb l'avaluació contínua. La correcció personalitzada és el que realment ajuda a aprendre”.

 

Tots ho sabem: s’aprèn, sobretot, dels errors. Però algú ens ha de dir en què ens equivoquem. Aquest algú, a la UOC, se centra en la figura del consultor/a.

 

“Els feedbacks que he rebut sempre han sigut correctes i molt pràctics per veure el meu resultat en cada PAC. No obstant això, i precisament perquè m'ha sigut molt útil, l'he trobat a faltar en algunes assignatures”.

 

Aquesta afirmació sintetitza una de les inquietuds detectades a l’enquesta: l’heterogeneïtat en l’acció de consultoria.

 

“Hi ha una diferència molt important en el compromís dels consultors. Hi ha que no responen els dubtes, triguen molt en corregir i no fan comentaris personalitzats. Altres són molt actius i donen resposta als errors i dubtes”.

 

Els consultors poden escollir, en funció de la matèria que tracten, del nombre d’estudiants a l’aula o de la naturalesa de cada exercici, el tipus de feedback. El que és imperatiu és que el donin, per tant, a partir dels resultats s’ha comminat a fer-ho a aquells que no ho fan de manera sistemàtica.

 

Per als estudiants, i segons els resultats de l’enquesta, el feedback que els resulta més útil és, per aquest ordre:

 

- Comentari personalitzat al Registre d’Avaluació Contínua (RAC), perquè així veuen l’historial de tots els feedbacks i notes de l’assignatura

- Solucionari comú per a tothom, i així saben la resposta correcta i què esperava el docent

- Retorn de l’exercici amb correccions (utilitzant el control de canvis, per exemple)

- Comentari personalitzat per correu electrònic

- Exercicis de mostra d’altres estudiants

- Pautes per a l’autocorrecció (per ser més conscients dels propis errors)

- Comentari general per a tota l’aula

- Comentari comú per als estudiants que obtenen la mateixa qualificació

- Pautes per a la coavaluació (correcció entre companys)

 

Aquests tipus de feedback no són excloents i els estudiants destaquen els casos en què la combinació d’aquests els resulta especialment satisfactòria:

 

“M'ha agradat molt la forma en què la consultora de l'assignatura [X] ha fet el feedback:

1. Feedback personalitzat a través del RAC

2. Resum al Tauler exposant què es demanava i com s'ha avaluat

3. Publicació de PACs com a exemple al Tauler

D'aquesta manera saps els errors que has comès, i veus exemples per fer-te una idea de què es demanava, noves idees, noves formes de pensament d'altres companys, etc.”

 

També la manera en què es dóna el feedback és destacable, per exemple:

 

“La profesora [X] grabó un feedback personalizado en un archivo de vídeo y audio que me pareció muy interesante. Además es mucho más atractivo, creo que hacer extensivo algo así al resto de asignaturas motivaría más al alumno a mejorar”.

 

En qualsevol cas, independentment del format que s’utilitzi, la majoria dels participants en l’enquesta (66%) prefereixen que es faci a través del RAC, una eina que permet adjuntar arxius amb les correccions personalitzades, fer el comentari de cada PAC i veure el registre de les notes i valoracions anteriors. A més, demanden valoracions personalitzades sistemàtiques, sigui quin sigui el resultat de l’exercici:

 

“También en los casos en los que he recibido muy buenas notas me ha ayudado el feedback porque así he entendido el porqué de esa nota o cuáles son mis puntos fuertes”.

 

Parlant de notes, arriba el moment de donar resposta al títol de l’article. El següent verbatim d’un estudiant aglutina moltes de les opinions paleses i coincideix de ple amb la nota que s’atorga amb més freqüència a l’enquesta enviada als estudiants del campus català:

 

Aquest semestre, sense anar més lluny, he tingut professors que es mereixen un 10 en l'aspecte del feedback realitzat i de l'exhaustiu anàlisi i avaluació que fan de cada una de les PAC, i d'altres que no passarien del 2. Com que aquesta última no és la norma general (vist en retrospectiva pels semestres que ja porto cursats) opto per puntuar amb un 7 el nivell general de feedback ofert.

 

Com es pot veure en la gràfica següent, el valor modal de la mostra és el notable, perquè suma el 45% del total (7 i 8 són els valors que més s’indiquen). L’excel·lent (9 i 10) el donen un 15% dels participants; l’aprovat (5 i 6) , un 30%; i ens suspenen (amb 4 o menys) un 8%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queda, per tant, feina a fer per arribar a l’excel·lència amb rotunditat, però tot l’equip docent hi estem treballant en la mateixa direcció. A finals d’aquest semestre tornarem a analitzar el feedback que es fa a les aules, per saber fins a quin punt hem millorat. Com tots els estudiants, volem millorar la nota. I per fer-ho, necessitem també de la vostra ajuda. Properament organitzarem uns focus group per aprofundir qualitativament sobre el tema. Si sou estudiants o col·laboradors docents, i us sembla interessant participar-hi, no dubteu a escriure a ssivera@uoc.edu

 

Per a saber-ne més:

 

Les notes específiques que atorguen els estudiants del campus castellà es poden consultar en la versió castellana d’aquest article.

 

Citació recomanada

SIVERA, Sílvia; ARANDA, Dani; CABEZAS, Sílvia; OLLÉ, Candela; VILAJOANA ALEJANDRE, Sandra. Posa nota al feedback. COMeIN [en línia], octubre 2014, núm. 37. ISSN: 1696-3296. DOI: https://doi.org/10.7238/c.n37.1462

comunicació i educació;  gestió del coneixement;  recerca; 
Comparteix
??? addThis.titol.compartir ???