Número 43 (abril de 2015)

L'actualitat terminològica compartida a la xarxa

Mercè Vàzquez Garcia

En els darrers anys la difusió de l’actualitat terminològica ha sofert una significativa transformació. Va començar essent un butlletí distribuït en paper, més endavant passà a ser un contingut tramès periòdicament per correu electrònic –format que actualment encara es manté ben arrelat–, per a esdevenir un contingut multiformat fàcil de distribuir i compartir. Ara l’actualitat terminològica es difon diàriament per mitjà de webs institucionals, blogs personals, plataformes en línia o eines que permeten crear i compartir informació, i, en paral·lel, es dóna a conèixer a les xarxes socials.

La difusió de l’actualitat terminològica té un paper destacat en els espais web institucionals dels organismes que s’encarreguen de vetllar pel desenvolupament i la integració de la terminologia en la societat. La majoria d’aquests espais web disposen d’un servei en línia, com ara el cercaterm del Termcat, o d’atenció personalitzada per a resoldre dubtes terminològics de qualsevol àmbit d’especialitat. Si la consulta terminològica que fem no es troba recollida en la base de dades del centre, podem demanar que sigui estudiada per un equip d’experts i, si escau, és incorporada posteriorment al servei de consultes de la institució en qüestió. 
 
En els darrers anys l’activitat de difusió terminològica d’àmbit institucional ha estat complementada per blogs personals que tracten sobre terminologia des d’un punt de vista ampli. Acostumen a ser espais molt dinàmics, que s’actualitzen periòdicament i que difonen les novetats en paral·lel a les xarxes socials. A continuació fem un recull dels que són més destacats. 
 
 imatge1
 
  
 
 
 In my own terms. Blog personal de Patricia Brenes que tracta de terminologia com a disciplina i com a pràctica. El contingut d’aquest blog és difós a la xarxa des del perfil @patriciambr
 
imatge2
 
 
 
  
 
Terminology Coordination. Espai d’actualitat de la Unió Europea que recull informació terminològica sobre eines, recursos, publicacions o neologismes, i té accés al IATE, la base de dades terminològica de la Unió Europea. Les informacions d’aquest blog són difoses a la xarxa per mitjà del perfil @TermCoord 
  
imatge3
 
 
  
Terminologia etc. Blog de terminologia de Licia Corbolante, l’únic en italià que parla periòdicament d’aspectes relacionats amb la terminologia (recerca i gestió). L’èxit d’aquest blog es deu a l’interès que desperta a diversos professionals de l’àmbit (traductors, especialistes en localització, programadors i gent diversa que té interès en la llengua)  i també pel paper que fa de difusió del treball terminològic. Des del perfil de twitter @terminologia aconsegueix difondre el paper que té la terminologia en diferents àmbits d’especialitat.
 
 imatge4
 
  
  
WordLo. Blog personal de Maria Pia Montoro que conté un ampli ventall d’entrades i recursos sobre terminologia, neologia, paraules d’actualitat i eines. Des del perfil de twitter @WordLo fa difusió dels continguts que publica al blog i, alhora, amplia la xarxa de lectors que té aquest espai personal.
 
 
La difusió de l’actualitat terminològica també és present a la xarxa en altres formats gràcies a l’ús d’eines que permeten filtrar, agrupar, compartir i donar visibilitat a continguts informatius. Concretament ens referim a l’eina Scoop.it!, amb la qual es pot fer el seguiment d’un determinat tema a partir de diferents paraules clau i fonts (blogs, notícies, twitter, youtube, entre altres), dur a terme cura de continguts i també compartir-los.
 
 
imatge5
 

 

 
 
 
On Terminology. Nous termes, mineria de text, eines i gestió terminològica
 
 
imatge6
 
 
 
 
Terminology Forum. Recursos terminològics i eines
 
 
imatge7
 
 
 
 
 
Terminology. Continguts diversos relacionats amb la terminologia
   
imatge8
 
 
 
 
Terminología/terminology. Terminologia, glossaris i diccionaris 
 
imatge9 
 
 
Terminology, Computing and Translation. Terminologia, tecnologia, traducció i llengua
   
imatge10
 
 
 
Terminology and translation. Conté qualsevol aspecte relacionat amb la terminologia
  
imatge11
 

 

 
WordLo. Terminologia, eines, traducció, novetats terminològiques
 

Un altre mitjà complementari de difusió de la terminologia present en les xarxes socials és l’eina Storify, que permet agrupar piulades sobre un determinat tema i difondre-les com si fos una única història. Amb aquesta eina és possible tenir identificades totes les aportacions que es fan de manera dispersa durant un seminari, una jornada o un congrés. Una mostra del bon ús que es pot fer d’aquesta eina és el recull de piulades que es va fer en la darrera cimera de terminologia.

Observem, doncs, una gran varietat de mitjans presents a la xarxa que permeten fer difusió de continguts especialitzats sobre terminologia i que són a l’abast dels professionals de l’àmbit i també de professionals que han de resoldre qüestions terminològiques puntuals. La importància de tenir a l’abast aquests continguts en format divers és que permet fer avançar enormement el treball terminològic diari que fan els especialistes i, en conseqüència, els usuaris dels serveis de consulta poden rebre una resposta més ràpida i eficient als dubtes que plantegen. 
 
Per a saber-ne més:
  
  

 

Citació recomanada

VÀZQUEZ GARCIA, Mercè. L'actualitat terminològica compartida a la xarxa. COMeIN [en línia], abril 2015, núm. 43. ISSN: 1696-3296. DOI: https://doi.org/10.7238/c.n43.1526

terminologia;  xarxes socials;  gestió del coneixement; 
Números anteriors
Comparteix
??? addThis.titol.compartir ???