Número 53 (març de 2016)

La presència de la terminologia catalana a Europa

Mercè Vàzquez Garcia

La Unió Europea elabora un gran volum de lleis i documentació especialitzada que és traduït de manera sistemàtica a les diferents llengües oficials. Aquest conjunt de lleis i disposicions constitueix el cabal comunitari europeu, que conté el conjunt del dret comunitari vigent. En el procés de traducció del dret comunitari vigent a les llengües oficials de la Unió Europea s'ha creat una gran base de dades terminològica multilingüe que s'anomena IATE. Amb el temps aquesta base de dades ha esdevingut un recurs imprescindible de consulta de la terminologia pròpia de la legislació europea.

Actualment la Unió Europea redacta legislació en 24 idiomes i treballa amb 552 combinacions lingüístiques. Aquesta legislació és compilada en el cabal comunitari (acquis communitaire), conjunt del dret comunitari vigent que accepta un estat en entrar a formar part de la Unió Europea. La terminologia present en el cabal comunitari és incorporada de manera sistemàtica al IATE (InterActive Terminology for Europe), la base de dades terminològica multilingüe i interinstitucional de la Unió Europa, per mitjà de les aportacions permanents que fan els gairebé 5.000 traductors de les institucions de la Unió Europea. Les incorporacions terminològiques que fan els traductors al IATE són coordinades des de la Unitat de Coordinació Terminològica (TermCoord) del Parlament Europeu. TermCoord és una unitat que va ser creada pel Parlament Europeu l’any 2008 per a coordinar, harmonitzar i donar suport a la recerca terminològica i a l’emmagatzematge de noves dades al IATE, i cooperar amb la resta d’unitats de treball i d’institucions en la titànica tasca de depurar i actualitzar una base de dades que conté 11 milions de termes.

 

En aquest context, TermCoord i el Centre de Terminologia Termcat han signat un acord de cooperació amb l'objectiu d'ampliar el contingut de la base de dades IATE amb terminologia en llengua catalana. En l'actualitat el IATE aplega 1.700 termes en català que es poden consultar únicament en la versió interna de la base de dades. Fruit d'aquest acord de cooperació, els termes presents al IATE s'aniran enriquint i actualitzant progressivament amb la corresponent terminologia en català. 

 

En el projecte d'ampliació de la base de dades terminològica IATE amb terminologia en català també hi participen investigadors de la Universitat Oberta de Catalunya que treballen en l'àmbit del processament de llenguatge natural i l'extracció automàtica de terminologia. La seva contribució en el projecte té com a objectiu, d'una banda, desenvolupar tècniques de processament del llenguatge natural que, de manera automàtica, permetin incorporar al IATE els termes equivalents en català disponibles en la base de dades de terminologia oberta del Termcat. Els termes identificats automàticament són posteriorment validats manualment per terminòlegs, a fi de comprovar si són adequats per al concepte i l'àrea temàtica dels corresponents termes del IATE. D'altra banda, la seva tasca se centra a identificar en corpus paral·lels en català i castellà de temàtica especialitzada els termes en castellà del IATE que hi són presents i extreure'n automàticament els termes equivalents en català. El resultat final d'aquest procés automàtic d'identificació d'equivalents de traducció és validat manualment per especialistes. Els termes en català revisats s'incorporen posteriorment a la base de dades IATE. 

 

El resultat de l'ampliació de la base de dades IATE de la Unió Europea amb terminologia en català podrà ser consultat pels traductors i terminòlegs de les institucions europees en la versió interna de la base de dades. En paral·lel, TermCoord crearà un lloc web específic per a difondre aquesta nova terminologia en català al públic en general. 

 

En definitiva, la posada en marxa d'aquest projecte representa un avenç rellevant en l'àmbit de la terminologia, ja que permetrà posar a disposició de la comunitat científica, els experts (terminòlegs, traductors i correctors) i la societat en general una part dels termes de la base de dades IATE de la Unió Europea en català. 

 

Citació recomanada

VAZQUEZ GARCIA, Mercè. La presència de la terminologia catalana a Europa. COMeIN [en línia], març 2016, núm. 53. ISSN: 1696-3296. DOI: https://doi.org/10.7238/c.n53.1621

terminologia;  recerca; 
Números anteriors
Comparteix
??? addThis.titol.compartir ???