Número 56 (juny de 2016)

Projectes terminològics de caràcter col·laboratiu

Mercè Vàzquez Garcia
La creació de nous termes en una llengua és un procés que demana reflexió i debat entre els diferents especialistes en la matèria. Per a crear nous termes, les llengües tenen al seu abast diferents recursos, com l'adaptació de manlleus, que és una manera de donar nom a una nova realitat que s'esdevé. Més enllà d'aquesta adaptació, les llengües compten amb un gran ventall de recursos propis per a donar nom a noves realitats, com l'especialització, la metàfora, l'habilitació i la conversió, i també la derivació, la composició, la composició culta i la sintagmació.
 

Quan en una llengua s'identifica un mot nou que convé ser adaptat, comença tot un procés acurat de reflexió per a determinar, d'una banda, quina és la proposta més adequada lingüísticament i, de l'altra, quina opció podrà tenir un consens més ampli per part dels especialistes en la matèria. Així, doncs, tant l'adequació lingüística d'un mot com l'acceptació que tindrà per part dels especialistes són aspectes clau a l'hora de fer una nova proposta terminològica. Ara bé, un tercer aspecte no menys rellevant és l'ús o la implantació d'aquesta nova proposta en la societat. Si una nova proposta terminològica no és ben rebuda socialment, és a dir, no es fa servir amb normalitat, la feina que han a dut a terme prèviament terminòlegs i especialistes de l'àmbit no haurà servit de res. 

 

Justament, amb la intenció d'aconseguir el màxim consens social en la difusió de nous termes i, en conseqüència, que aquests sigui àmpliament usats per part de la ciutadania, el centre de terminologia TERMCAT i la Universitat Oberta de Catalunya duen a terme un projecte de col·laboració per a identificar la terminologia que hi ha relacionada amb l'aprenentatge en entorns digitals, que és un dels principals àmbits d'interès de la Universitat. En el marc d'aquest projecte es definiran termes com asincronia, aprenentatge mòbil, aula virtual, entorn personal d’aprenentatge o cocreació. 

 

En el marc d'aquest projecte, el primer terme que ha estat objecte d'estudi és e-learning, àmpliament usat en un entorn d'ensenyament a distància. Ara fa deu anys el TERMCAT va proposar “aprenentatge electrònic” per a adaptar aquest manlleu al català. Actualment s'ha considerat adient tornar a revisar la proposta feta pel TERMCAT de la mà dels professionals i especialistes de l'àmbit. Per aquest motiu, el 24 de maig d'enguany es va penjar a Twitter una enquesta en la qual es demanava a les persones interessades en el tema de triar una de les quatre opcions que es proposaven per a adaptar e-learning al català:

 

a. aprenentatge digital
b. aprenentatge electrònic
c. aprenentatge en línia
d. aprenentatge virtual

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa de donar a conèixer el projecte i de poder-hi participar de manera activa per mitjà dels canals Facebook i Twitter amb l'etiqueta #propostaelearning ha tingut molt bona acollida. Els usuaris, a més de triar una de les quatre opcions proposades, han aportat la seva opinió personal, de manera que expliquen el perquè de la seva tria. Més de cent persones ja han respost l'enquesta en els primers tres dies de ser difosa per Twitter. La rapidesa amb què s'obté la resposta dels usuaris i els professionals en la matèria i la possibilitat de recollir l'opinió del públic en general, que també hi pugui estar interessat, permet saber de primera mà quina proposta terminològica genera un major consens entre els usuaris i, per tant, quina serà usada de forma majoritària.

 

Així, doncs, aquest projecte neix amb la voluntat d'establir ponts de diàleg entre terminòlegs, especialistes i usuaris finals d'una manera àgil i ràpida. Els projectes terminològics sempre s'han caracteritzat per ser un treball de col·laboració entre diferents professionals; ara bé, sense dubte, amb la incorporació de les xarxes socials s'eixampla aquest treball en equip fent-hi participar el conjunt de la societat, especialment les persones que hi estan directament relacionades.

 

Citació recomanada

VAZQUEZ GARCIA, Mercè. Projectes terminològics de caràcter col·laboratiu. COMeIN [en línia], juny 2016, núm. 56. ISSN: 1696-3296. DOI: https://doi.org/10.7238/c.n56.1641

terminologia;  mitjans socials;  recerca; 
Números anteriors
Comparteix
??? addThis.titol.compartir ???