Número 49 (novembre de 2015)

Projecte Biblioteca Jove

Gemma Ciuró, Montserrat Garcia Alsina

Innovar és una de les claus per a crear valor i avantatge competitiu a les organitzacions. Les biblioteques com a organitzacions que presten serveis a la ciutadania també depenen de la innovació per a crear valor i rendibilitzar els diners que reben de les administracions públiques o les organitzacions a les quals pertanyen.

La Biblioteca Comarcal de Blanes és un exemple d’innovació. El 2013 va concebre un projecte per a donar servei específic a les necessitats detectades en el seu entorn, provinents del sector jove. Fruit d’aquest projecte es crea la Biblioteca Jove el 24 de gener del 2014.

 

La directora de la Biblioteca, Gemma Ciuró, ens explica com es va concebre i desenvolupar el projecte.

 

El projecte s’inicia amb la coexistència simultània de tres factors:

 

1- Quasi-inexistència a l’àmbit nacional i estatal d’espais bibliotecaris adreçats a públic jove de la franja de 12 a 18 anys aproximadament.

 

2- Sol·licitud en l’àmbit local d’una sala d’estudi per a estudiants en època d’exàmens.

 

3- Cessió al servei de biblioteca de l’espai de les antigues oficines de Turisme situades en el mateix edifici de la Biblioteca Comarcal de Blanes (150 metres quadrats).

 

Davant aquests fets, des de l’equip tècnic de la biblioteca es planteja la possibilitat de dissenyar una biblioteca jove en aquest espai cedit i donar així valor afegit a la proposta inicial de situar-hi una sala d’estudi.

 

El projecte està basat en els fonaments teòrics i de dret següents:

 

En primer lloc, la Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya, en l’article 22, estableix el concepte de biblioteca pública:

 

“Es consideren biblioteques públiques les biblioteques que disposen d’un fons general, ofereixen un ampli ventall de serveis informatius de tipus cultural, educatiu, recreatiu i social i són accessibles a tots els ciutadans, tant al conjunt del públic en general com a determinats grups d’usuaris.”

 

En segon lloc, prenem en consideració les conclusions de la 5a. Jornada de Biblioteca Pública i cohesió social que va tenir lloc el 18 de març del 2013:

 

La situació dels joves vinculada a l’abandonament escolar i a l’atur juvenil preocupa de manera generalitzada a tota la societat. La biblioteca pública hi pot actuar donant recursos per a facilitar la incorporació dels joves al món del treball, però també actuant com a suport del procés educatiu.”

 

Per acabar, tenim en compte que dins les línies estratègiques del Pla Estratègic 2010-2015 hi figura el següent:

 

“Oferir un servei bibliotecari de qualitat i adaptat a la demanda de la població, que arribi a tothom.”

 

En conseqüència, entenem que l’apropament dels joves a la biblioteca pot incidir positivament en l’assoliment dels seus hàbits lectors i, conseqüentment, en una millor preparació per a la vida adulta.

 

A més dels fonaments teòrics i de dret, per a concebre el projecte l’equip de la Biblioteca Comarcal de Blanes parteix de dues premisses molt clares:

 

1- Fomentar sobretot la lectura, el treball i l’estudi, introduir també activitats de formació, dinamització i lleure.

 

2- Incentivar l’autogestió de la sala per part dels mateixos joves en horaris d’obertura al públic, i crear així un espai “sense bibliotecaris” que els ajudi a fomentar la seva autonomia i incideixi positivament en la percepció d’aquest espai per part dels joves.

 

Amb tots aquests punts, la biblioteca va dissenyar el projecte Biblioteca Jove, i a finals de l’any 2013 l’Ajuntament hi va donar llum verda. S’inaugurà el 24 de gener del 2014. Són els mateixos joves els que decoren l’espai. Des del primer moment ens posem en col·laboració amb el Departament de Joventut de l’Ajuntament de Blanes de l’Espai Morralla (espai creatiu) i són ells els que programen els actes d’inauguració.

 

Es crea el grup de treball “biblioteca jove” adscrit a la Unitat d’Atenció a l’Usuari. Aquest està integrat per la direcció, una bibliotecària i tres persones amb funcions de tècnic auxiliar de biblioteca. Es reuneix amb una periodicitat trimestral i treballa en la programació d’activitats i serveis d’aquest espai.

 

Des d’aquest grup es programen activitats de formació i dinamització i es perfilen els serveis que cal oferir. Juntament amb el grup de treball de col·lecció es defineixen els paràmetres que han de definir la col·lecció d’aquesta sala. Aquests paràmetres estan recollits en la Política de Col·lecció de la Biblioteca Comarcal de Blanes.

 

Paral·lelament a la creació de la Biblioteca Jove es crea el Blog Biblioteca Jove: puja-hi! amb un aspecte molt atractiu i on es recull tota l’activitat del nou espai.

 

Des de la inauguració de la Biblioteca Jove s’han dut a terme les activitats següents:

 

2013: Concurs de grafit. Decorem una paret de la Biblioteca Jove

2014: Inauguració de la Biblioteca Jove (gener)

- Arbre de la poesia (març)
- I tu, com estudies? Concurs de fotografia amb Instagram (maig-juny)
- Taller: Artterapia grupal per a joves (setembre)
- Concurs de booktrailers per a joves de 14 a 18 anys (setembre)
- Presentació del llibre Perdidos en el tiempo (octubre)
- 8è. Concurs de relats breus per a joves “Bolleré” (desembre)
- Celebració 1r. aniversari de la inauguració de la Biblioteca Jove (gener)
- Taller: Atreveix-te a mirar. El mòbil com a eina d’edició audiovisual (febrer)
- Presentació del treball de final de grau: Itinerari Joaquim Ruyra a Blanes. Quan el paisatge es fa literatura, de la jove blanenca Joana Muñoz (març)
- Bibliojocs a la Revetlla de Sant Jordi (abril)
- CLJ (Club de Lectura Juvenil): El llibre del cementeri (maig)
- Xerrada: Endinsant-nos en Els diables de Sa Forcanera (juny)
- Batucada (juny)
- Xerrada. Què i com s’estudia a la UOC (juny)
- Bibliovacances. En busca i lectura (Activitat de foment de la lectura) (juliol i agost)
- Taller Stem d’Aulablanes (robòtica, ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques) (juliol)

 

A banda d’aquestes activitats lúdiques i formatives, cal fer esment del fet que durant el curs 2013/2014 i 2014/2015 s’han fet 22 visites escolars d’ESO i batxillerat, en les quals 433 alumnes han visitat la biblioteca.

 

Pel que fa a serveis els joves, tenen a la seva disposició:

 

- Reserva d'espais d'estudi i treballs en grup

- Club de lectura Juvenil

- Bloc Biblioteca Jove: puja-hi!

 

Actualment es duu a terme, en col·laboració amb l’ entitat Aulablanes, un taller de pensament crític/filosofia a partir de fets concrets que formen part del dia a dia dels joves. Necessitem joves que llegeixin, que pensin i que siguin capaços de millorar el món.

 

Aquest projecte ha rebut recentment el Premi Teresa Rovira i Comas a la innovació en biblioteques públiques.

 

Enhorabona per la iniciativa!

 

Citació recomanada

CIURÓ, Gemma; GARCIA ALSINA, Montserrat. Projecte Biblioteca Jove. COMeIN [en línia], novembre 2015, núm. 49. ISSN: 1696-3296. DOI: https://doi.org/10.7238/c.n49.1578

biblioteconomia;  mitjans socials; 
Números anteriors
Comparteix
??? addThis.titol.compartir ???