Número 57 (juliol de 2016)

L'U-Multirank, el nou rànquing universitari

Víctor Cavaller
El passat 4 d'abril es va publicar la tercera sèrie de resultats de l'U-Multirank, el nou rànquing mundial d'universitats. La iniciativa, promoguda i finançada per la Unió Europea, es va posar en marxa el 13 maig del 2014 i inclou en aquesta tercera sèrie del 2016 més de 1.300 institucions d'ensenyament superior de 90 països, fet que representa més de 3.250 facultats i 10.700 programes d'estudis. L'U-Multirank és un nou tipus de rànquing que, com a sistema d'indicadors d'excel·lència, és qualitativament molt superior als existents. És multidimensional, independent i està orientat a usuaris, cosa que permet l'elaboració de rànquings personalitzats seleccionant, agrupant i comparant diferents indicadors relatius a ensenyament i aprenentatge, recerca, transferència de coneixement, orientació internacional i contribució al desenvolupament regional.
 

L'U-Multirank és una classificació mundial d'universitats que proposa un nou enfocament per a l'elaboració de rànquings d'institucions d'ensenyament superior. La novetat d'aquest rànquing universitari ve donada per les seves característiques bàsiques fundacionals, que el diferencien d'altres rànquings existents. L'U-Multirank es distingeix pel seu rigor i exhaustivitat, promou el desenvolupament econòmic i social, és multidimensional, independent, personalitzable i té cobertura mundial.
 
La filosofia de l'U-Multirank es basa en la premissa que les universitats tenen una funció clau per al desenvolupament econòmic i social, amb un gran potencial per a contribuir al creixement i l'ocupació, però que aquesta funció no s'aprofita prou. Els estudiants, les institucions, les empreses i els responsables polítics implicats directament o indirectament en l'activitat universitària poden millorar el seu rendiment si es facilita la difusió i una major transparència dels resultats de la seva interacció.
 
La metodologia de l''U-Multirank vol analitzar amb més detall tant la diversitat com la varietat de les activitats de les institucions d'ensenyament superior per a avaluar el seu grau d'excel·lència en un context internacional. L'U-Multirank es defineix com un instrument clau per a una classificació més exhaustiva, orientada a l'usuari i que exposa amb més claredat els resultats d'un nombre molt més gran d'universitats.
 
En l'U-Multirank es comparen les actuacions de les institucions d'ensenyament superior en cinc grans dimensions: 1) l'ensenyament i l'aprenentatge, 2) la recerca, 3) la transferència de coneixement, 4) l'orientació internacional i 5) el compromís i la contribució al desenvolupament regional. Les dades que utilitza l'U-Multirank provenen de diferents fonts d'informació que contenen dades facilitades per les institucions públiques, bases de dades bibliomètriques internacionals, bases de dades de patents i resultats de les enquestes a estudiants. El consorci U-Multirank treballa amb entitats associades que elaboren rànquings nacionals.
 
L'U-Multirank és un projecte promogut i finançat per la Unió Europea i elaborat per un consorci liderat pel professor Dr. Frans van Vught del Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) d'Holanda i el professor Dr. Frank Ziegele del Centre for Higher Education (CHE) d'Alemanya. També col·laboren en el projecte el Centre for Science and Technology Studies de la Universitat de Leiden (CWTS), la Universitat Catòlica de Leuven, l'editorial de literatura científica Elsevier, la Fundació Bertelsmann, l'organització britànica per a l'assessorament d'estudiants Push i l'empresa de programari Folge 3. L'U-Multirank és supervisat per un consell assessor. Originalment, sobre la base dels resultats d'un estudi de viabilitat que abastava 150 universitats i que es va dur a terme el bienni 2010-2011, la Comissió Europea va decidir finançar el projecte.
 
L'U-Multirank compara institucions amb perfils similars i permet a l'usuari l'elaboració de rànquings personalitzats seleccionant indicadors segons els seus interessos, preferències i prioritats. L'U-Multirank ofereix la possibilitat de seleccionar entre 31 indicadors agrupats en les cinc dimensions esmentades i en permet la comparació  mostrant els resultats segons les institucions o segons els àmbits de coneixement. En la primera edició es van incloure els àmbits d'empresarials, física, enginyeria elèctrica i enginyeria mecànica i en la segona edició es van ampliar a informàtica, medicina i psicologia. En la tercera edició s'hi ha incorporat matemàtiques, sociologia, història, treball social, química i biologia. Els resultats obtinguts es classifiquen en cinc grups d'avaluació dels resultats o rendiment, de la "A" (molt bo) a la "I" (feble).
 
En la primera edició de l'U-Multirank, corresponent a l'any 2014, hi van participar més de 850 institucions d'ensenyament superior de 70 països i s'hi van incorporar 1.200 facultats i 5.000 programes d'estudis. En la segona edició del 2015 s'hi van afegir més de 350 noves universitats i tres noves àrees (psicologia, ciències de la computació, medicina), i es va ampliar la cobertura a 83 països. En la tercera edició de l'U-Multirank, la presentació del qual va tenir lloc el passat 4 d'abril del 2016, s'hi van incloure més de 1.300 institucions d'ensenyament superior de 90 països, fet que representa més de 3.250 facultats i 10.700 programes d'estudis. Aquesta tercera edició ha comptat amb la participació de més de 105.000 estudiants que han emplenat una enquesta sobre el seu grau de satisfacció en els seus estudis.
 
A Espanya la Fundació CYD  actua com a interlocutora entre l'U-Multirank i les institucions d'ensenyament superior espanyoles i elabora el rànquing CYD. El rànquing CYD i l'U-Multirank comparteixen filosofia, metodologia i dades. 

 

Citació recomanada

CAVALLER, Víctor. L'U-Multirank, el nou rànquing universitari. COMeIN [en línia], juliol 2016, núm. 57. ISSN: 1696-3296. DOI: https://doi.org/10.7238/c.n57.1651

recerca;  gestió de la informació; 
Números anteriors
Comparteix
??? addThis.titol.compartir ???