Número 71 (novembre de 2017)

Co-Created: coneixement col·laboratiu en estat pur

Sandra Sanz Martos

Fa temps que sura en l'ambient una sensació que alguna cosa es mou pel que fa el fenomen col·laboratiu, especialment entorn de l'aprenentatge i l'intercanvi de coneixement. Després d'un període en el qual la crisi havia paralitzat tots els projectes d'innovació i d'impuls d'iniciatives basades en el coneixement col·laboratiu, sembla que s'estan recuperant encara amb més força. Alguns indicis són: grans empreses farmacèutiques que tornen a invertir en comunitats d'aprenentatge com a vehicle de formació per als seus treballadors; projectes d'emprenedoria basats en l'intercanvi d'idees i experiències; i fins i tot, diverses tesis doctorals que aprofundeixen en aquests temes. Però el mes passat, a Sevilla, aquesta sensació es va convertir en certesa i de quina manera. 

El passat 26 de setembre, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) va organitzar un seminari sobre cocreació. Aquest seminari pretenia difondre els avenços del projecte Co-Created, promovent la implicació dels professionals públics en la millora de la gestió i la innovació dels serveis i fomentant la corresponsabilitat ciutadana, mitjançant la seva participació en el disseny, la prestació i l'avaluació dels serveis.
 
Va obrir l'acte la secretària general de la FAMP, Teresa Muela Tudela, explicant l'objectiu del projecte Co-Created, que és «millorar les capacitats dels/de les empleats/des públics/ques locals en relació amb la cocreació dels serveis (i la participació dels actors locals en el seu disseny i execució) a través de l'ús de solucions TIC. La cocreació implica involucrar els professionals públics i la ciutadania en el disseny, la gestió i l'avaluació de les polítiques i dels serveis públics, partint de la convicció que el sector públic necessita disposar de manera efectiva d'una capacitat innovadora que tingui la base més àmplia possible per poder fer front als reptes actuals de la societat complexa i canviant a la qual té el compromís d'aportar valor i prestar servei. Es tracta d'impulsar la innovació oberta, creant amb les persones i per a les persones.»
 
A continuació, el director general de l'Instituto Andaluz de Administración Pública, José Mª Sánchez Bursón, va parlar de govern obert i innovació en una ponència excel·lent plena d'idees i apunts que et portaven a la reflexió. Per a Sánchez Bursón ja no es pot entendre l'Administració pública sense la col·laboració de la ciutadania. És més, la ciutadania ja no entendrà que no es se la tingui en compte i vol aprendre dels veïns i beneficiar-se de les experiències prèvies. Perquè ja en tots els entorns es valora més aprendre dels parells —en aquest cas dels conciutadans— que de qualsevol manual, guia o procediment documentat.
 
Sobre aquesta idea va aprofundir al final del matí Raúl Oliván Cortés, responsable de l'agència d'innovació Zaragoza Activa de l'Ajuntament de Zaragoza, explicant La Colaboradora, que és un projecte d'innovació basat en la filosofia hacker: un espai d'intel·ligència col·lectiva inspirador de cotreball amb els serveis indispensables, una agenda intensa de coaprenentatge i coformació sense cost monetari perquè els membres col·laboren amb el projecte invertint el seu temps (vuit hores al mes) en l'aprenentatge dels altres.
 
En la taula rodona anterior s'havia parlat de casos d'èxit d'aprenentatge col·laboratiu i comunitats de pràctica en l'Administració pública, destacant els conegudíssims exemples del programa Compartim del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i el de l'Escuela de Formación e Innovación de l'Administración Pública de Murcia, amb Jesús Martínez Marín i Francisco Saavedra al capdavant, respectivament. Autèntics referents d'aquest àmbit i que posseeixen com a interessant valor afegit que part del seu èxit prové del fet que s'hagin anat beneficiant de l'experiència de l'altre.
 
Però encara em va cridar més l'atenció descobrir, durant la redacció d'aquest article, que Jesús Martínez Marín i Francisco Saavedra, juntament amb Jose María Sánchez Bursón pertanyen al Club de Innovadores Públicos, cosa que gairebé porta a pensar en una mena de sistema de «metacolaboració», amb permís dels lectors per la «paraulota» inventada. Directors i responsables de formació dels empleats públics que impulsen iniciatives d'aprenentatge col·laboratiu entre els treballadors i que alhora comparteixen les seves experiències a través d'aquest bloc d'innovadors. O dit d'una altra manera, directors d'escoles de formació de l'Administració pública que comparteixen i aprenen com aconseguir que els empleats aprenguin i comparteixin.
 
Sens dubte, el seminari de Co-Created va ser un espai de coneixement molt fructífer i positiu en tots els sentits. Intercanvi d'idees i iniciatives de diversa naturalesa impulsades en un programa desenvolupat per entusiastes, que alhora aprenen dels seus homòlegs, altres entusiastes com ells, que impulsen iniciatives similars en altres parts del territori. Coneixement col·laboratiu en estat pur.

 

Citació recomanada

SANZ MARTOS, Sandra .Co-Created: coneixement col·laboratiu en estat pur. COMeIN [en línia], novembre 2017, núm. 71. ISSN: 1696-3296. DOI: https://doi.org/10.7238/c.n71.1766

gestió del coneixement;  creativitat;  esdeveniments; 
Números anteriors
Comparteix
??? addThis.titol.compartir ???