Número 72 (desembre de 2017)

Reutilització de la informació: reptes i oportunitats

Montserrat Garcia Alsina

La informació pública i les dades obertes són recursos per a empreses, ciutadania i administració pública. La reutilització d'informació i les dades obertes són font de beneficis i obren oportunitats de desenvolupament econòmic i optimització de recursos. No obstant això, l'accés i l'obtenció de dades, la seva explotació per elaborar més dades i crear productes, la seva anàlisi i generació de productes i serveis de valor afegit presenta reptes que han de ser resolts per impulsar el potencial de la reutilització d'informació pública (sector infomediari). 

El potencial de la reutilització el veiem en tres àmbits. En primer lloc, informació i dades són objecte de negoci per a la indústria de la reutilització de la informació, creen productes i serveis, i generen ocupació. Per tant, impulsen l'economia del coneixement. En segon lloc, l'autoconsum de dades reutilitzables per a la presa de decisions per part de l'administració pública també comporta estalvi de costos, i per tant, optimització dels pressupostos. Finalment, l'accés a la informació i dades públiques facilita el govern obert i la transparència, com una via per combatre la corrupció, que frena el desenvolupament econòmic dels països.
 
La reutilització de la informació pública, juntament amb govern obert i transparència, compta amb una legislació que relaciona aquests conceptes i n'impulsa la implantació. A Espanya la mateixa Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern fomenta els formats reutilitzables per publicar la informació pública. Per tant, en la mesura que la publicació d'informació en formats reutilitzables facilita la transparència i la gestió de la informació per a la seva anàlisi, constatem que la reutilització de la informació és part de la política de transparència.
 
En el nostre país comptem amb una llei específica que regula la reutilització de la informació basada en la directiva europea. S'hi indiquen els instruments que faciliten aquesta reutilització de la informació, com per exemple: sistemes de gestió documental per recuperar la informació de forma ràpida i senzilla, catàlegs d'informació pública reutilitzable, motors de cerca en diferents idiomes, estàndards i normes formals obertes i interoperabilitat entre sistemes.
 
Ja han passat uns anys des de la publicació en el nostre país de la Llei 37/2007 sobre de reutilització de la informació del sector públic (modificada per la Llei 18/2015). Vist en perspectiva, el sector econòmic que explota la reutilització de la informació de manera progressiva s'està implementat a Espanya. Segons l'informe del sector infomediari publicat per ASEDIE, i l'estudi efectuat per ONTSI, totes les comunitats autònomes compten amb empreses infomediàries, i es constata un increment progressiu anual de vendes, entorn dels 1.500 milions d'euros i els 1.759 milions el 2015, i també d'ocupació en el sector, entre 5.000 i 5.200 llocs de treball el 2015, segons dades de l'estudi d'ONTSI. L'informe publicat per ASEDIE confirma el creixement pel 2016.
 
L'administració pública, com a subministradora de dades, per la seva banda, està desenvolupant portals oberts que actuen com a canal d'accés a les dades. En l'àmbit de la Unió Europea, Espanya està en el grup de líders en portals de dades obertes, quant a major maduresa en portals i en polítiques de dades obertes, d'acord amb un estudi promogut pel Portal europeu de dades. Malgrat aquest panorama positiu, d'acord amb l'estudi d'ONTSI del 2016 fet per a Espanya i l'estudi del Portal europeu de dades, es detecten una sèrie de barreres de diversa índole (polítiques, legals, tècniques, formatives i organitzatives) que han de ser superades per facilitar el creixement del sector. Per fer-ho, es propugna l'ús de formats llegibles per màquina per facilitar la descàrrega de dades, l'homogeneïtzació de la informació en les comunitats autònomes i ens locals, el desenvolupament de vocabularis per a dades obertes, l'ús de formats oberts, el desenvolupament d'un marc europeu d'interoperabilitat, el control de paràmetres de la qualitat (com l'actualització de dades i l'existència de coordenades geogràfiques i temporals), l'adaptació del mercat únic de la UE a l'era digital per superar les limitacions de les legislacions nacionals, l'existència de programari i serveis TIC especialitzats, entre d’altres.
 
En definitiva, les administracions públiques i empreses infomediàries a Espanya han pres nota de les oportunitats del sector, i amb el camí recorregut han assentat les bases perquè aquest sector sigui puixant en el nostre país. Aquests actors juntament amb uns altres, com els desenvolupadors de programari i serveis TIC, i l'acadèmia han de seguir treballant per solucionar els reptes detectats i facilitar que el potencial de riquesa segueixi incrementant-se i es tradueixi en increment del volum de negoci i d'ocupació. 

 

Citació recomanada

GARCIA ALSINA, Montserrat. Reutilització de la informació: reptes i oportunitats. COMeIN [en línia], desembre 2017, núm. 72. ISSN: 1696-3296. DOI: https://doi.org/10.7238/c.n72.1778

gestió de la informació;  documentació; 
Números anteriors
Comparteix
??? addThis.titol.compartir ???