Número 79 (juliol de 2018)

Comunicació científica: la revista 'BiD'

Candela Ollé

L’aposta ferma per la qualitat de les revistes acadèmiques de la UOC és un fet i les successives edicions de Jornades de Revistes, una trobada magnífica per compartir i aprendre plegats. Aquest juny la revista dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació ha publicat el número 40 i aprofitarem el COMeIN per presentar-lo, farem un repàs de la història de BiD i compartirem els reptes que ens marquem a curt termini. 

Número 40 
 
Els nous models d'avaluació de la recerca han estat l’eix central del monogràfic, coordinat per Ismael Ràfols i Llorenç Arguimbau. Segons Ràfols i Arguimbau (2018) «ens trobem en un moment en què hi ha una percepció que l'avaluació convencional basada en bibliometria és particularment problemàtica per a recerca d'àmbit i implicacions locals o professionals». Ràfols, que a la vegada és autor del Manifest de Leiden (2015), i Arguimbau afirmen que les «avaluacions alternatives encara no s'han gestat o legitimat prou, tot i que tenen el suport de les noves retòriques d'impacte social o ciència oberta. I mentre continuï la situació present, la comunicació científica local i professional continuarà essent relativament marginalitzada».
 
Amb aquesta premissa, i en paral·lel a la crida d’articles, es va organitzar el 26 de gener del 2018 la jornada Nous Models d'Avaluació de la Recerca a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona, en col·laboració amb els Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, l'institut d'estudis d'innovació INGENIO (CSIC-UPV) i el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).
 
Fruit de la jornada mencionada i dels continguts rebuts s’ha confeccionat el número 40 —des del meu punt de vista, equilibrat i molt complet. Per tal de consultar els articles podeu accedir a la revista BiD o bé a la presentació del número 40 que hem fet des del perfil a Twitter, @revistaBiD.
 
Del naixement a la consolidació: vint anys
 
BiD va ser pionera el 1998, ja que va néixer en català i multilingüe, en accés obert i exclusivament en format digital. Si teniu interès a fer-ne un repàs detallat, podeu llegir l’article publicat per Abadal (2018) i citat al final, a la secció «Per saber-ne més». Després de quinze anys de recorregut en solitari, el 2013 van sumar-se a la coedició els Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació de la UOC. En aquesta darrera etapa podem parlar de consolidació, ja que la coedició ha reforçat l’equip i, amb més recursos (humans i econòmics), hem pogut entrar a ESCI i aconseguir el segell de qualitat de la FECYT, per citar dos exemples destacables. 
 
A més a més, al llarg dels cinc anys de treball amb el professorat de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona i l’equip de publicacions de la biblioteca de la UOC hem elaborat: el Pla de qualitat (2014); el Pla estratègic (2016), i, recentment, el Pla de comunicació (2018). Aquests documents ens han permès planificar i implementar millores, com per exemple l’enviament de les cartes d’agraïment als revisors; la creació del perfil a la xarxa social Twitter on tenim més de 1.900 seguidors; la creació de la secció «BiD en xifres» per tal de fer més transparents els processos interns de revisió, i la publicació amb més antelació dels call for papers.
 
Si ampliem el focus per saber quines altres revistes hi ha de l’àmbit d’informació i documentació, tal com explica Abadal (2018), al directori Matriz de Información para la Evaluación de Revistas (MIAR) n’hi consten quaranta-quatre, però només dinou són estrictament científiques i es publiquen de manera continuada, tal com mostra la taula 1. Una bona part tenen dates de creació a la dècada dels noranta i pel que fa als editors hi ha equilibri entre associacions i col·legis professionals i universitats.
 
Tabla-candela-def

 Taula 1. Revistes espanyoles de documentació en curs (Font: MIAR) (Abadal, 2018)

 
Reptes
 
El número 40 ha estat també el tret de sortida a la publicació avançada o gradual, un dels reptes que ens vam proposar amb el doble objectiu de reduir el temps d’espera pels autors i incrementar la difusió dels continguts, ja que s’esponja en el temps i la periodicitat de juny i desembre perden pes. Ha estat un procés durant el qual hem hagut d’incrementar la coordinació de tot l’equip i encara tenim alguns detalls per millorar, però estem satisfets amb el resultat.
 
Quins altres reptes tenim? 
 
Seguir millorant el grau de professionalització —Abadal (2018) també ho esmenta—, fet que és complicat, ja que la revista es fa amb l’equip de professorat en plantilla de les dues universitats implicades i un ajustat pressupost repartit al 50 % entre la UB i la UOC. 
 
Incrementar el nombre d'originals rebuts i augmentar el percentatge de textos en llengua anglesa. La publicació de números monogràfics i la dinamització que poden fer els coordinadors per atraure textos ajuden, tot i que no són la solució. 
 
Incorporar noves funcionalitats, com per exemple la inclusió d'altmètriques.
 
Hem avançat, però hem de continuar amb la millora de les accions de difusió: això ha de permetre que els continguts siguin més llegits, més difosos a les xarxes socials i, segurament, que també tinguin més citacions. Per assolir-ho, el pla de comunicació, el perfil a les xarxes socials, l’increment de les llistes de distribució a les quals difonem els call for papers i la implicació dels autors una vegada els respectius articles estan publicats seran clau. 
 
Per últim, ja hem ampliat en certa manera el focus de les crides als monogràfics, intentant que siguin més transversals i que hi tingui cabuda la disciplina de la comunicació i comunicació audiovisual, ja que ambdues universitats fan recerca i docència en aquest àmbit.
 
Per saber-ne més: 
 
Abadal, Ernest (2018). "Com han canviat BiD i les revistes espanyoles de documentació en els darrers vint anys?". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació, núm. 40 (juny). DOI: http://dx.doi.org/10.1344/BiD2018.40.10 [Consulta: 27-06-2018].
 
Ràfols, Ismael; Arguimbau Vivó, Llorenç (2018). "L'avaluació de la recerca en comunitats locals i professionals". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació, núm. 40 (juny). DOI: http://dx.doi.org/10.1344/BiD2018.40.21 [Consulta: 28-06-2018].

 

Citació recomanada

OLLÉ, Candela. Comunicació científica: la revista 'BiD'. COMeIN [en línia], juliol 2018, núm. 79. ISSN: 1696-3296. DOI: https://doi.org/10.7238/c.n79.1849

comunicació científica;  recerca; 
Números anteriors
Comparteix
??? addThis.titol.compartir ???