Número 85 (febrer de 2019)

Triple Balanç en agències i consultores de comunicació?

Verónica Ferrer Moregó

Compleixen el Triple Balanç les agències i consultores de comunicació, publicitat i relacions públiques nacionals? El Triple Balanç defineix que les empreses han d'avaluar els seus resultats basant-se en tres aspectes: Profit (balanç econòmic), People (balanç social) i Planet (balanç mediambiental). Triple Balanç és, segons el meu punt de vista, Triple Èxit perquè garanteix que l'empresa compleix els més alts estàndards de sostenibilitat

Com explica Manuel de Jesús Moguel Liévano (2012) per a avaluar el Triple Balanç s'estipulen tres indicadors.
 
Indicadors econòmics: Genera l'empresa benefici econòmic? Són exemples l'índex de productivitat, els salaris i beneficis o la inversió en R+D+i.
 
Indicadors socials: Genera l'empresa un impacte positiu per als seus públics? Per exemple, la seguretat i higiene en el treball, la no discriminació, la permanència o l'ètica corporativa.
 
Indicadors ambientals: Genera un impacte positiu en el medi ambient? Per exemple, l'ús d'energies renovables, la circularitat dels seus processos o el compliment de les lleis ambientals.
 
El terme Triple Balanç (també anomenat Triple Bottom Line) és de l'autor anglès John Elkington en 1994 i va ser ampliat en el seu llibre Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business (1998).
 
Les agències i consultores tenen doble responsabilitat amb el Triple Balanç. D'una banda, pels clients que representen i, per l'altre, com a organitzacions empresarials. Les agències i consultores ajuden els clients a obtenir més vendes, més difusió i més repercussió. Què succeeix si promocionen iniciatives nocives en alguns dels tres aspectes plantejats? D'altra banda, les agències són entitats jurídiques i, per tant, poden complir el Triple Balanç en els seus procediments empresarials.
 
Com poden aconseguir el Triple Balanç agències i consultores? Comparteixo a continuació cinc recomanacions que poden ajudar agències i consultores a aconseguir el Triple Balanç.
 
Les dues primeres són en relació als clients i projectes amb els quals treballen. Les dues segones, fan referència a l'agència com a unitat empresarial. L'última és una reflexió general aplicable a tots els àmbits.
 
El primer pas per assolir al Triple Balanç és aplicar un filtre en la selecció de projectes i clients. La clàusula 1 del codi ètic de Publicitaris i Relacions Públiques indica: “1.- La comunicació publicitària i de relacions públiques no ha de constituir mai un mitjà per a abusar de la bona fe de ningú. Per això, i tenint en compte l'exigència legal de veracitat, aquesta comunicació no ha de ser enganyosa ni explotar la falta d'experiència o de coneixement del consumidor i del públic en general.”
 
A aquesta clàusula, afegiria que no es tracta només de no enganyar sinó de comprometre's a no donar visibilitat a productes o projectes que són perjudicials per a les persones o el medi ambient (o per a ambdues alhora). Ser estricte en la selecció de clients pot semblar a priori una opció arriscada però: què passaria si totes les agències i consultores es posessin d'acord per a no promocionar empreses que no tinguessin intenció de complir el Triple Balanç?
 
La segona, i vinculada amb la primera, és no fomentar el greenwashing. El greenwashing seria una rentada d'imatge verda és a dir, invertir més en màrqueting verd (dir) que en pràctiques realment ecològiques (fer). Ja ho diu Federico Revilla (1970): fer-ho bé i fer-ho saber. Les agències i consultores han d'ajudar els seus clients a fer-ho bé abans de fer-ho saber. Han de detectar qualsevol intent de greenwashing per a proposar alternatives professionals i honestes per a tots els implicats.
 
En tercer lloc, com a unitats empresarials, vetllar pel People. A escala interna, generar un entorn de treball sa, productiu i feliç. Això es materialitza en la revisió de salaris, però també a tenir horaris justos i beneficis laborals. En l’àmbit extern, es tradueix en crear un impacte positiu amb tots els altres stakeholders.
 
En quart lloc, i tenint en compte el Planet, convertir l'agència i/o consultora en una ambaixadora del concepte de sostenibilitat. Des de minimitzar els residus a l’oficina fins a promoure el teletreball o allotjar la web en servidors verds.
 
En cinquè lloc, remarcar que assolir el Triple Balanç requereix un compromís ferm per part de la companyia. Mantenir una actitud oberta a les tendències i novetats és clau per vetllar pel Triple Balanç en cada jornada i en cada transacció.
 
En resum, el Triple Balanç mesura l'èxit empresarial en base un balanç econòmic, social i ambiental. Les agències i consultores tenen per complir-lo una doble responsabilitat: d'una banda, pels clients que representen i, per l'altre, per les polítiques corporatives que apliquen dins de l'empresa. 
 
Agències i consultores tenen un paper rellevant en la creació d'un ecosistema empresarial sostenible i, assumir la importància del seu rol, és el primer pas per a aconseguir-ho.
 
Feliços Triples Èxits!
 
Per a saber més
 
Revilla, F. (1970). Hacerlo bien y hacerlo saber: Relaciones públicas de la empresa. Vilassar de Mar: OIKOS TAY SA EDICIONES. 
 
Código ético. Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques.  [en línea]  http://www.colpublirp.com, 2019 [consulta: 15 enero 2019] Disponible en: http://www.colpublirp.com/codi-etic/
 
Elkington, J. (1998). Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business. A CAPSTONE PAPERBACK.
 
Moguel Liévano, M. (2012). La responsabilidad social de las empresas: modelo de tres dimensiones para su estudio. Chiapas: Universidad Autónoma de Chiapas.
 
Citació recomanada: FERRER MOREGÓ, Verónica. Triple Balanç en agències i consultores de comunicació? COMeIN [en línia], febrer 2019, no. 85. ISSN: 1696-3296. DOI: https://doi.org/10.7238/c.n85.1909.
 
responsabilitat social corporativa;  ètica de la comunicació; 
Números anteriors
Comparteix
??? addThis.titol.compartir ???