Número 88 (maig de 2019)

L'eduCAC: formació i educació mediàtica

Candela Ollé

Són pocs els mitjans de comunicació que s’adrecen als infants i joves. El projecte d’educació i formació mediàtica eduCAC liderat pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) i adreçat a tota la comunitat educativa, vol ser una iniciativa continuada i sobretot proactiva. En el complex ambient informatiu actual, on l’ús i l’abús de les pantalles de mòbil i tauletes és una realitat i els nous consums de mitjans són un fet, cal ajudar a: distingir les fonts, els canals, a identificar la credibilitat de qui emet, a detectar quina confiança mereix des del punt de vista personal/individual una informació. En altres paraules, formar a uns joves consumidors amb esperit crític, que reconeguin les garanties i els beneficis que aporta el periodisme de rigor, que fa ús del codi deontològic i aconseguir que aquestes facin un consum responsable dels mitjans. 

Es pot fer un recompte, amb els dits de les mans, dels exemples de periodisme informatiu dirigit al públic infantil, ja que són comptats els mitjans adreçats a aquest sector de la població. A Catalunya trobem: Júnior Report (disponible en castellà i anglès també); InfoK  i la variant infoEkonomia; BitxosNushu. La actualidad terrícola en 3D (també en castellà i anglès). A l’Estat Espanyol: El Gancho i Primicias News. A Europa, en concret al Regne Unit: NewsRound; FirstNews; a França: Le Petit Quotidien; Mon Quotidien i a Alemanya Lojo (informació extreta del Treball de Final de Grau de Comunicació de l’alumna Elena Torres Salvador: Com s’ha d’explicar als nens el que passa al món? Estudi del periodisme informatiu dirigit al públic infantil
 
Per tant, podem extreure la idea que informar-se en mitjans convencionals és un repte per infants i joves ja que tenen una oferta molt limitada, a més, si tenim en compte que el context de nous consums de mitjans ha desplaçat la televisió de la posició central, perquè ha estat reemplaçada pels telèfons intel·ligents i les tauletes, que s’han incorporat en aquesta dieta mediàtica a mode d’autoservei -on hi tenen cabuda notícies falses, continguts no adequats, i falta de rigor i ètica periodística, entre d’altres (si teniu interès en aprofundir-hi l’estudiant Anna Montero, en aquest cas del Màster Universitari de Periodisme i Comunicació Digital: Dades i Noves Narratives, va posar el focus en el Treball Final de Màster: El repte d'informar-se en la societat digital: joves, nous consums i fake news).
 
Els mòbils i les tauletes són les eines a partir de les quals els joves s’informen i consumeixen la informació -segons idescat, a l’edat dels 16 anys gairebé el 100% de la població catalana té telèfon intel·ligent. Què en sabem de la dieta mediàtica tenen els infants i joves? Com a comunicadors o família, com podem incidir en l’anomenada educació mediàtica o media literacy
 
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya, el CAC, ja té llest l’eduCAC. Els mitjans posen un marc a la realitat: desconstruïm-lo i creem-ne un de propi, un programa d’educació mediàtica -que de moment han rebut molts elogis- per tal de ser proactius en la formació no reglada. No podem deixar de mencionar que el context en el qual se situa aquesta campanya sensibilització d’educació mediàtica té les directrius i iniciatives reguladores a nivell de la Comissió Europea de Cultura i les conclusions elaborades, en concret el punt 3.3. El fomento de la educación y de la alfabetización mediática i anima als estats membres a “movilizar recursos e incluir en sus políticas educativas la ciudadanía digital, la alfabetización mediática, el desarrollo del pensamiento crítico para el entorno en línea y actividades de sensibilización sobre la desinformación y las técnicas de amplificación en línea. A este respecto, es fundamental que los profesores reciban apoyo, incluida formación e intercambio de buenas prácticas”.
 
Què és l’eduCAC?
 
“És la proposta educativa del Consell Audiovisual de Catalunya (CAC), realitzada amb el suport del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya; es dirigeix a la comunitat educativa (professorat, alumnat, famílies i associacions vinculades) per potenciar el coneixement del llenguatge audiovisual entre l'alumnat i impulsar bons hàbits en el consum audiovisual. Igualment, amb eduCAC el Consell vol fomentar els coneixements i les habilitats que permeten a les persones utilitzar amb eficàcia i seguretat els mitjans audiovisuals, tot formant una ciutadania crítica en aquest consum”.
 
Les entitats col·laboradores són el Departament d’Ensenyament; el Col·legi Periodistes (que enguany ha impartit la 10a edició de La Premsa a les Escoles que explica la funció social dels mitjans i els dona eines per combatre les notícies falses); la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i la Fundació La Caixa.
 
A qui va adreçat?
 
Als alumnes dels cicles superiors d’educació primària i d’educació secundària obligatòria, així com al professorat i famílies (com a peça clau en la cadena de responsabilitats).
 
Quins objectius generals té?
 
  • Promoure l’educació mediàtica i potenciar el coneixement del llenguatge audiovisual entre l’alumnat.
  • Impulsar bons hàbits en el consum audiovisual d’infants i joves.
  • Fomentar els coneixements i les habilitats de comprensió que permeten utilitzar amb eficàcia i seguretat els mitjans audiovisuals.
  • Dotar els infants i adolescents, els docents i les famílies d’eines per fer un ús crític i responsable dels mitjans de comunicació.
  • Desenvolupar el pensament crític envers els mitjans de comunicació. (Orientacions per al professorat, extretes del portal eduCAC).
 
L’estructura del material és molt pedagògica i divulgativa, compta amb 12 unitats didàctiques on hi ha un pes significatius dels continguts audiovisuals (materials encarregats a joves i pensats per a ells). A més, els itineraris transversals que posen l’accent en la perspectiva de gènere; la identitat digital i la diversitat cultural. Els projectes d’aula mostren com fer periodisme; treballen els llenguatges audiovisuals; fan stories; experimenten amb el llenguatge publicitari; anuncien valors i reflexionen sobre l’ús d’Internet, la seguretat i la identitat digital. I també disposa de mòduls instrumentals.
 
Més enllà de la formació i l’educació, l’àmbit de media literacy també és temàtica d’interès molt potent pels investigadors. En aquest sentit la revista BiD (coeditada pels Estudis i la Universitat de Barcelona) té una crida oberta pel número 45, desembre del 2020, sobre Noves tendències en l'educació en mitjans posant el focus en “donar cabuda a la reflexió entorn dels nous horitzons de l'educació en mitjans des d'una pedagogia de la incertesa, disruptiva i crítica”. Podeu trobar la informació a: http://bid.ub.edu/node/500
 
Citació recomanada: OLLÉ, Candela. L'eduCAC: formació i educació mediàtica. COMeIN [en línia], maig 2019, no. 88. ISSN: 1696-3296. DOI: https://doi.org/10.7238/c.n88.1939
 
comunicació i educació;  periodisme;  cultura digital; 
Números anteriors
Comparteix
??? addThis.titol.compartir ???