Número 50 (desembre de 2015)

El Financial Times i l'ecosistema digital

Eva Ortoll

El director de B2B del Financial Times encoratja els executius a fer un millor ús de la informació per contribuir a la productivitat de les empreses. Orlol Sabala, director general de la productora CPWORKS, i a qui hem entrevistat, ens ho confirma. El Financial Times i la Special Libraires Association (SLA), en una enquesta feta a més de 800 professionals, exploren el valor creixent de la gestió d’informació a les organitzacions actuals i proposen com s’ha de fer front a la sobreabundància informativa (o intoxicació digital), estalviar temps i maximitzar el valor de la informació que ens envolta. Oriol Sabala, sense haver llegit l’informe, sembla que els ha fet cas.

Oriol-Sabala-AbelloEva Ortoll (E.O.): recentment heu incorporat a la vostra empresa dos documentalistes/professionals de la informació, com va sorgir aquesta necessitat?


Oriol Sabala (O.S.):
 ha estat per assaig error, sempre ens hagués anat bé tenir documentalistes. Cada vegada la informació és més en format digital. Hem tingut la necessitat d’organitzar aquesta informació i saber com trobar allò que necessitem. Primer empràvem gent de producció per aquesta funció, però no podien abastar-ho tot i es trencava el ritme de treball. Finalment vam decidir contractar dos documentalistes per a fer aquesta funció i estem molt contents. Quan necessites informació sobre un tema determinat estàs 24 hores buscant i generalment no trobes res que valgui la pena, i ells amb un moment localitzen allò que necessites.


Financial Times Report: “És un risc, i una pèrdua important de temps per a les empreses, no comptar amb professionals experts en informació que sàpiguen filtrar, seleccionar i organitzar informació, i proporcionar-la a temps”.


E.O.: entenc, doncs, que el seu focus principal és la gestió d’informació interna? Què passa amb la informació externa?


O.S.: el principal motiu d’estar allí és controlar totes les peces i productes d’informació que generem en la nostra activitat diària. Primer, organitzàvem tota la informació interna. Un cop tens les persones a dins, abarques més temes. Ara ells (els documentalistes) gestionen del tot el tema de les xarxes socials.


Financial Times Report: “La sobreabundància informativa fa que no es tingui la informació que es necessita en el temps oportú, ni que la informació sigui la més apropiada.


E.O.: entenc, doncs, que fan monitoreig i vigilància d'informació externa per saber allò que passa a l'entorn?


O.S.: sí, si. Ens ajuden a canalitzar la imatge que es dóna a l’exterior. Estar alerta de les coses que passen a l’exterior. S’encarreguen de tot el tema de les xarxes socials, tot allò que té a veure amb l’ecosistema digital, gestionar els blogs, les eines de treball col.laboratiu, o analitzar el posicionament web de l’empresa. A més, de mica en mica ens preparem productes d’informació. Fan una digestió d’informació externa, hi ha dues cares d’una moneda.

 

Financial Times Report “El nou model de professional de la informació ha de mirar a l’exterior, ser proactiu. No només s’ha de recollir informació, també destil·lar-la, validar-la...i fer coaching per ajudar als altres”.


E.O.: com s’organitzen els documentalistes/professionals de la informació dins l’empresa? De qui depenen i a qui donen servei?


O.S.: jo els anomeno “els nois del departament digital”. Però de fet tenen una funció transversal i treballen amb totes les persones de la casa: amb els responsables d’organitzar esdeveniments, els de postproducció o els responsables de fer anuncis...Comencen a ser rendibles per a l’empresa a partir dels 6 mesos, s’han d’involucrar amb la cultura de l’empresa i en les línies de negoci. Hi ha d’haver una immersió.


Financial Times Report: “Cal que els professionals de la informació surtin de la seva zona de confort i estiguin ’incrustats‘ i integrats en la resta de departaments”.


E.O.: quin valor aporten a l’empresa els documentalistes/professionals de la informació?


O.S.: val molt la pena tenir-los, és una cosa interna que ens ajuda molt. Pensem que és un perfil molt necessari a les empreses, i que és un rol amb funcions polivalents però molt necessari ja que tothom es pensa que pot gestionar el tema digital, però quan es fa això la resta de personal es dispersa del seu focus d’atenció. Crec que la figura dels documentalistes (o dels digitals) és un peça clau per a la nostra empresa.


Financial Times Report: “ Els professionals de la informació han de desenvolupar mètriques de la seva feina vinculades a l’estratègia de l’empresa”...”El Big Data i les smart-technologies, si no s’empren correctament poden suposar un risc per a les empreses, i aquí és on l’expertesa dels professionals de la informació juga un paper crucial”.


L’informe del Financial Times apunta que el repte rau a integrar els professionals de la informació de forma transversal i proactiva a tota l’organització, per la seva banda els empresaris semblen estar disposats a vincular-se amb aquest tipus de professionals imprescindibles per gestionar l’ecosistema-digital actuals. Oriol Sabala, a CPWORKS, ja ho ha fet. 

 

Per a saber-ne més:  

 

Financial Times corporate (2014). The evolving value of information management and the five essential attributes of the modern information professional 

 

Vídeo del Grau d’Informació i Documentació  

 

Màster universitari en Gestió estratègica de la informació i el coneixement en les organitzacions

 

Citació recomanada

ORTOLL, Eva. El Financial Times i l'ecosistema digital. COMeIN [en línia], desembre 2015, núm. 50. ISSN: 1696-3296. DOI: https://doi.org/10.7238/c.n50.1583

gestió de la informació;  mitjans socials;  documentació; 
Números anteriors
Comparteix
??? addThis.titol.compartir ???