Número 62 (gener de 2017)

Noves tendències en comunicació per al 2017

Mireia Montaña Blasco

Estem a començaments d’any i, darrerament, això comporta que les principals companyies de comunicació facin una previsió sobre les noves tendències mundials en aquest àmbit. Aspectes com la intel·ligència artificial, el big data o les noves formes de contingut semblen ser claus en les estratègies de comunicació de les marques.

Per a l’agència de mitjans Zenith Media hi ha tres aspectes basats en els consumidors que cal tenir molt en compte. El primer seria la confiança dels públics. La percepció que tenen els individus de com s’estan utilitzant les seves dades (big data) o la veracitat sobre allò que s’està informant tenen molt a veure amb aquesta confiança del consumidor. També és de gran rellevància el rol de la dona. Els antics rols de gènere “són cosa del passat” afirmen, i cal transmetre dinàmiques de responsabilitat compartida entre ambdós sexes. Per últim, la sostenibilitat. Creuen que les estratègies de les marques han de tenir molt en compte la creixent preocupació de la societat vers aquesta problemàtica.
 
Segons Forbes, el gran protagonista del 2017 serà el sector mobile. A part d’optimitzar els continguts per a aquest dispositiu, cal que aquests s’integrin dins l’estil de vida dels seus usuaris. A més, Google ja ha manifestat que aquelles pàgines web que estiguin adaptades a la plataforma mòbil pujaran posicions en el rànquing de cerca, marginant aquelles pàgines que no ho estiguin.
 
Carat, per la seva banda, ens parla de les grans tendències pel 2017 agrupades en dos blocs: l’evolució del contingut i el canvi de digital a físic. Dins el primer gran bloc, trobem diferents aspectes com els que sintetitzem a continuació.
 
El vídeo en directe. El darrer any s’ha popularitzat molt, sobretot gràcies a la seva disponibilitat en les xarxes socials més populars com Facebook o Instagram. Les marques no l’haurien d’utilitzar en va, sinó per afegir immediatesa i autenticitat a la seva comunicació així com mostrar diferents punts de vista.
 
Drets d’imatge en retransmissions esportives. Les marques que ja s’associen a esdeveniments importants han d'estar preparades per poder aprofitar aquests vincles a través dels nous canals de comunicació. També cal estar pendents de noves modalitats esportives que, tot i no ser líders, poden tenir un perfil d’audiència concret que sigui adient per a la seva marca.
 
Televisió web. Els anunciants ja poden crear el seu contingut i transmetre’l quan vulguin. Cal tenir en compte, però, les característiques de cada suport. Si una emissió televisiva necessita una producció molt costosa, l’emissió en pantalles de petites dimensions necessiten formats de contingut més curts. Hi ha algun article que comenta que la nova generació Z només para 8 segons d’atenció als continguts. Cal ser atractius i directes per a impactar en aquest target.
 
Branded content o contingut de marca. Aquest aspecte no és nou, però tornarà a ser rellevant en el 2017. El nivell de participació en el contingut de marca dependrà de les expectatives del públic i la facilitat amb què aquest accepta contingut d’una companyia en concret. En aquest sentit, és un bon moment per consolidar les relacions amb els ambaixadors de la marca o buscar-ne de nous i crear noves àrees de contingut.
 
Realitat virtual i augmentada. Per tal que aquesta tendència es consolidi, és tan necessari que hi hagi una millora tecnològica com un canvi en les expectatives dels consumidors. Si s’aconsegueix, serà important tant en aspectes d’entreteniment com en d’altres més racionals, com pot ser poder mostrar la utilització d’un producte.
 
Chatbots o robots que simulen una conversa amb l’usuari. Un cop les marques han provat internament el seu bon funcionament, poden fer-ne el llançament públic a través de la seva app o pàgina web. Cal tenir molt clar quina és la informació de la qual ha de disposar i quin és el to amb què s’ha d’adreçar als seus usuaris, sempre en línia amb el que la marca vol transmetre.
 
Dins el segon bloc de tendències, les que fan referència al canvi de digital a físic, cal ressaltar les que sintetitzem a continuació..
 
Identitat i verificació. La nova comunicació es basarà en la relació amb persones que ja coneixem. Es tractarà d’oferir la possibilitat d’etiquetar-los més i oferir uns missatges més personalitzats. Les accions que duguin a terme les marques han de ser beneficioses pels usuaris i la protecció de les seves dades personals ha d’estar assegurada. 
 
Velocitat. Les expectatives d’immediatesa en els usuaris són cada vegada més altes i les marques ho han de tenir en compte, tant on com offline. El contingut s’haurà d’optimitzar per assegurar que totes les pàgines, aplicacions i anuncis es carreguin el més ràpid possible, sense perdre funcionalitat.
 
Proximitat.  Aquest serà un altre factor clau en l’estratègia de comunicació de les marques, tant la localització com la proximitat a objectes que poden estar en moviment.
 
mobil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Carat 
 
Pas de software a hardware. Les companyies han començat a produir programari específic per a les seves pròpies necessitats. D’aquesta manera en poden controlar tots els aspectes que hi estan relacionats. 
 
J. Walter Thompson Intelligence, per la seva part, ha realitzat un estudi sobre les 100 principals tendències per aquest any. Les idees globals que se’n poden extreure són les que detallem a continuació.
 
Experiència. Les marques ens faciliten experiències, activades gràcies a la tecnologia i la creació d’esdeveniments innovadors a l’exterior. 
 
Estils de vida. Les marques es posicionen cada vegada més sobre els valors i les formes de viure. Els públics objectius deixen de ser segmentats de forma demogràfica per fer-ho de manera psicogràfica.
 
Entreteniment. Aquest millorarà a mesura que les nostres interaccions adquireixin una capa addicional d'informació, a través de chatbots i altres dispositius controlats per la veu, així com smartphones, tauletes  i televisors.
 
Generació X. Després de fixar-se en els més joves, les marques tornaran a interessar-se pel target d’individus d’entre 35 i 55 anys, ja que disposen d’un important poder adquisitiu i actuen de pont entre les generacions analògica i digital.

 

Citació recomanada

MONTAÑA BLASCO, Mireia. Noves tendències en comunicació per al 2017. COMeIN [en línia], gener 2017, núm. 62. ISSN: 1696-3296. DOI: https://doi.org/10.7238/c.n62.1704

big data publicitat;  xarxes socials;  cultura digital;  entreteniment; 
Números anteriors
Comparteix
??? addThis.titol.compartir ???