Número 145 (juliol de 2024)

Agències de publicitat i IA: reescrivint els rols professionals i optimitzant campanyes

Mireia Montaña Blasco

En els darrers anys, la intel·ligència artificial (IA) ha emergit com una de les tecnologies més revolucionàries i ha transformat nombrosos sectors, incloent-hi el de la publicitat. Les agències de publicitat han començat a incorporar IA en els seus processos de treball, aconseguint resultats impressionants en termes d’eficiència, creativitat i personalització. En aquest article, explorarem els beneficis de l’ús d’IA en les agències de publicitat, i n’analitzarem l’impacte en els rols professionals dins del sector.

Un dels avantatges principals de la IA és la seva capacitat per processar grans volums de dades a gran velocitat. Això permet a les agències de publicitat analitzar dades massives de consumidors, identificant patrons i tendències que serien difícils de detectar manualment. Aquestes anàlisis poden ser utilitzades per crear campanyes més precises i eficients.

 

Per exemple, Ogilvy, una de les agències de publicitat més grans del món, ha utilitzat IA per millorar les seves campanyes de màrqueting. Mitjançant l’anàlisi de dades de comportament dels consumidors, Ogilvy ha aconseguit crear missatges publicitaris personalitzats amb més impacte sobre el seu públic objectiu, de manera que ha incrementat la rendibilitat de la inversió publicitària (ROI) (Ogilvy, 2023).

 

Un altre exemple n’és McCann Japan, que ha desenvolupat una IA anomenada AI-CD β per crear scripts publicitaris. Aquesta IA analitza dades de campanyes publicitàries anteriors i genera scripts que s’ajusten millor als objectius dels clients. Això no només redueix el temps necessari per desenvolupar una campanya, sinó que assegura també l’augment de la qualitat creativa dels guions (Marketing-Interactive, 2016).

 

L’adopció de la IA ha impactat de manera significativa en els rols professionals a les agències de publicitat. Els planners, per exemple, ara poden dedicar més temps a interpretar resultats i estratègies, en comptes de recopilar i processar dades. Això incrementa el seu valor estratègic a les agències, ja que poden oferir insights més profunds i potents als clients.

 

Els creatius, tradicionalment encarregats de generar idees i continguts, també han vist com la seva feina ha evolucionat gràcies a la IA. Ara poden utilitzar eines basades en IA per generar idees noves i explorar perspectives creatives que abans eren difícils d’imaginar. Un cas destacat és el de l’agència Wunderman Thompson, que utilitza tècniques de machine learning per crear experiències de marca personalitzades. Aquestes eines permeten als creatius segmentar el seu públic amb més precisió i crear missatges publicitaris altament personalitzats, de manera que augmenten la rellevància i l’eficàcia (AdNews, 2023).

 

A més, els professionals de la planificació de mitjans han vist com les eines d’automatització basades en IA han millorat la gestió de campanyes en línia. Aquestes eines poden optimitzar automàticament els anuncis, ajustar les ofertes en temps real i identificar les plataformes més eficients per a cada campanya. Això permet a aquests professionals poder centrar-se en la part més estratègica i creativa, i deixar les tasques més repetitives a la IA (Creatopy, 2023).

 

La IA també com a eina creativa

 

La IA no només ajuda en l’anàlisi de dades, sinó que els algoritmes avançats poden generar idees noves, crear continguts visuals i, fins i tot, escriure textos publicitaris. Això, lluny de substituir els creatius humans, els proporciona noves eines i perspectives per explorar. Un exemple destacat n’és la ja esmentada eina AI-CD β de McCann Japan, que ha creat campanyes per a diversos clients amb resultats sorprenentment bons. L’experiment no només va demostrar la capacitat de la IA per generar contingut creatiu, sinó que també va estimular aquests professionals a «pensar fora de la caixa» i col·laborar de maneres diferents i innovadores (Marketing-Interactive, 2016).

 

Els resultats de l’adopció de la IA són evidents en els casos d’Ogilvy, McCann Japan i Wunderman Thompson. Ogilvy ha aconseguit incrementar la rendibilitat de la inversió publicitària (ROI) gràcies a campanyes més precises i personalitzades. McCann Japan ha augmentat la qualitat i l’eficiència en la creació de guions publicitaris, mentre que Wunderman Thompson ha vist una millora significativa en la interacció dels clients i en les taxes de conversió gràcies a la personalització a gran escala.

 

Sembla, doncs, que la integració de la IA en els processos de treball de les agències de publicitat ha portat a una gran millora tant en l’eficiència com en la creativitat. Un altre aspecte interessant a remarcar és que ha redefinit els rols professionals, de manera que ha permès als treballadors centrar-se en tasques més estratègiques i creatives. Esperem que aquests canvis millorin el benestar dels professionals publicitaris que, sovint, han vist la seva salut afectada per l’alt nivell d’estrès propi del sector.

 

Per saber-ne més:

ADNEWS. (2023). «Wunderman Thompson's AI solution gathers emotional reactions to brand content». AdNews [en línia]. Disponible a: https://www.adnews.com.au/news/wunderman-thompson-s-ai-solution-gathers-emotional-reactions-to-brand-content

TESLARU, Diana (2023). «Your Guide to AI Marketing Automation for 2024». Creatopy [en línia]. Disponible a: https://www.creatopy.com/blog/ai-marketing-automation/

MARKETING-INTERACTIVE (2016). «McCann Japan introduces the world's first AI creative director». Marketing-Interactive [en línia]. Disponible a: https://www.marketing-interactive.com/mccann-japan-introduces-the-worlds-first-ai-creative-director

OGILVY (2023). «The Impact of AI on Marketing: From Algorithms to Artistry». Ogilvy [en línia]. Disponible a: https://www.ogilvy.com/ideas/impact-ai-marketing-algorithms-artistry

 

Citació recomanada

MONTAÑA, Mireia. «Agències de publicitat i IA: reescrivint els rols professionals i optimitzant campanyes». COMeIN [en línia], juliol 2024, no. 145. ISSN: 1696-3296. DOI: https://doi.org/10.7238/c.n145.2448

intel·ligència artificial;  publicitat;  creativitat;  planificació de mitjans;  big data lifestyle