Número 63 (febrer de 2017)

'COMeIN' creix i es multiplica

Ferran Lalueza

Des del seu naixement el 2011, la revista COMeIN no ha parat de créixer: l'any passat es van superar les 14.600 visites mensuals (amb més de 12.300 visitants únics), es van fregar les 18.000 pàgines vistes també en un mes i es van depassar les 500 subscripcions. Ara, a més, la revista acaba de donar a llum el seu primogènit: el llibre recopilatori Profesionales de la información y la comunicación. Lo que hacemos y lo que haremos (Editorial UOC). 

El llibre conté una selecció de cinquanta-cinc articles publicats durant els primers cinc anys de vida de la revista (2011-2016). El seu fil conductor són les activitats que hem assumit com a pròpies els professionals de la informació i la comunicació (algunes, impensables fa tan sol uns anys). A més, fa especial èmfasi en aquells aspectes que poden aportar-nos més llum a l'hora d'albirar el futur de les nostres professions.
 
En aquest sentit, encara que la ullera de llarga vista que apareix en la portada que la dissenyadora Natàlia Serrano ha creat per al llibre pugui resultar una miqueta enigmàtica, funciona a la perfecció com a metàfora visual. I és que la ullera de llarga vista reflecteix aquesta decidida voluntat d'anar uns passos per davant del que a dia d'avui ja és obvi i al·ludeix a les paraules que Jordi Sánchez-Navarro, director dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, enfila en el pròleg: “El presente de la información y la comunicación es tan brillante que a menudo nos deslumbra. El futuro, por otra parte, es terra incognita. Los textos de COMeIN que reúne este volumen no pueden ser el mapa detallado de lo que ofrecen esos mundos, pero quizá sí sean tanto los filtros que nos protejan del deslumbramiento como el catalejo que nos permita ver un poco más allá de lo completamente conocido”.
 
 
Profesionales de la información y la comunicación. Lo que hacemos y lo que haremos s'estructura en dotze capítols que intenten englobar les principals activitats desenvolupades a dia d'avui en el marc de les disciplines que ens ocupen: crear, informar, entretenir, educar, reconfigurar el sector audiovisual, documentar, impulsar l'activisme, gestionar els social media, gestionar les marques, gestionar dades, connectar i emocionar, i gestionar informació. Però, si hi ha una activitat que desenvolupem amb major intensitat fins i tot que qualsevol de les que acabem d'enumerar, aquesta és sens dubte la d'evolucionar. Els professionals de l'àmbit evolucionem vertiginosament per adaptar-nos al canvi i, per descomptat, també per propiciar-ho.
 
Transferir a la societat el coneixement adquirit sobre aquesta realitat canviant és l'objectiu que de primer moment va portar al professorat dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC a impulsar una revista de caràcter divulgatiu com COMeIN. El mateix esperit que va donar alè a COMeIN és el que ara infanta el llibre sorgit com a spin-off de la revista.
 
Com era d’esperar, Profesionales de la información y la comunicación. Lo que hacemos y lo que haremos ha estat possible gràcies a les contribucions de bona part del professorat dels nostres Estudis. És de justícia, doncs, finalitzar aquest article amb la menció de tots els coautors de l'obra: Daniel Aranda, Víctor Cavaller, Judith Clares, Josep Cobarsí-Morales, Amalia Creus, Elisenda Estanyol, Montserrat Garcia Alsina, Alexandre López-Borrull, Julián Marquina, Silvia Martínez Martínez, Mireia Montaña, Candela Ollé, Eva Ortoll, Lluís Pastor, Marta Platero, Antoni Roig, Gemma San Cornelio, Jordi Sánchez-Navarro, Sandra Sanz, Sílvia Sivera, Mercè Vázquez, Sandra Vilajoana i l'autor d'aquest article, Ferran Lalueza.
 
 
Per saber-ne més:
 
Lalueza, F. (coord.) (2017). Profesionales de la información y la comunicación. Lo que hacemos y lo que haremos. Barcelona: Editorial UOC.

 

Citació recomanada

LALUEZA, Ferran. 'COMeIN' creix i es multiplica. COMeIN [en línia], febrer 2017, núm. 63. ISSN: 1696-3296. DOI: https://doi.org/10.7238/c.n63.1710

mitjans socials;  creativitat;  gestió de la informació;  entreteniment;  periodisme;  documentació; 
Números anteriors
Comparteix
??? addThis.titol.compartir ???