Número 96 (febrer de 2020)

Cerca i recuperació d’informació: l’usuari importa!

María del Carmen Cruz

Des de la irrupció de les noves tecnologies en les nostres vides, totes les persones utilitzem sistemes per a la cerca i recuperació de la informació. Això ens fa formar part d’un procés en què la nostra opinió, com a usuaris, té un gran valor.

Des dels anys noranta, es va començar a considerar l’usuari en els processos d’interacció amb els sistemes de cerca d’informació o information seeking (Pastor Sánchez, 2018). Entre els que des d’una perspectiva o una altra destaquen la importància de l’usuari, figuren els que revisarem a continuació.

 

Belkin va considerar l’usuari com un element principal del model de cerca de la informació, en el qual incloïa el seu espai cognitiu (de coneixement), la seva necessitat informativa, la seva actitud i el seu comportament davant la cerca. Ingwersen ho va fer des de la perspectiva del context, en el qual va distingir entre context social, organitzatiu, cultural i sistemàtic.

 

Ellis també ho va fer des d’aquesta perspectiva, perquè va estudiar el comportament de l’usuari en el procés de cerca i recuperació de la informació en un context determinat i amb característiques afins. Kuhlthau ho va fer tenint en compte els camps afectius, cognitius i físics de l’usuari.

 

Wilson va fer referència a les barreres que podien impedir que l’usuari satisfés la seva necessitat informativa. Va distingir entre barreres personals, socials i ambientals.

 

Dervin va destacar la bretxa (gap), entesa com el buit al qual s’enfronta l’usuari en el procés de cerca d’informació. Bystrom ho va fer des de la perspectiva de l’usuari en un context laboral (Cruz Gil, 2015).

 

Cruz Gil (2018) aborda la qüestió tenint en compte tots els anteriors i fent que l’usuari sigui el component principal d’un sistema de cerca i recuperació de la informació. És obvi que els usuaris som els productors d’informació, que més tard necessitem recuperar nosaltres mateixos o altres usuaris. Per fer-ho possible, utilitzem els sistemes, per la qual cosa, si el sistema no satisfà la necessitat dels processos de cerca i recuperació de la informació, el sistema no és vàlid.

 

No obstant això, davant tanta obvietat sembla que encara no s’ha tingut en compte, o almenys no prou, l’opinió de l’usuari. En diversos estudis científics fets en projectes de gestió de la informació en organitzacions s’han invertit molts recursos econòmics en sistemes que no satisfan les necessitats informatives de l’usuari.

 

La solució: l’usuari importa. Tinguem-lo en compte en els desenvolupaments dels sistemes i en els processos de la gestió de la informació.

 

Per saber-ne més:

CRUZ GIL, M.C. (2015). Modelos de búsqueda y recuperación de la información. Asturias: Trea.

CRUZ GIL, M.C. (2018). Model of information retrieval in the context of Organizations. Pakistan Journal of Information Management & Libraries, no. 20, p. 19-38.

PASTOR SÁNCHEZ, J.A. (2018). Modelos de búsqueda y recuperación de información. María del Carmen Cruz Gil, 2015. Anales de Documentaciónvol. 21, no. 1. https://revistas.um.es/analesdoc/article/view/324371

 

Citació recomanada

CRUZ, Maria del Carmen.  Cerca i recuperació d’informació: l’usuari importa! COMeIN [en línia], febrer 2020, no. 96. ISSN: 1696-3296. DOI: https://doi.org/10.7238/c.n96.2014

 

gestió de la informació;  documentació; 
Números anteriors
Comparteix
??? addThis.titol.compartir ???