Número 107 (febrer de 2021)

«El que m’importa és quants ‘likes’ tinc!»

María del Carmen Cruz

És qüestió de deixadesa o de desinformació? Quan publiquem la foto d’algú a les xarxes socials, pensem abans en com pot afectar aquesta publicació la reputació d’aquesta persona? Tenim assimilat el concepte que la imatge també és informació? Tenim prou formació per abordar aquest tema d’una manera ètica? La professora i investigadora María del Carmen Cruz aborda en aquest article la problemàtica des d’un punt de vista ètic i legal.

La Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, recull diversos aspectes que no hauríem de perdre de vista mai a l’hora de publicar una fotografia a les xarxes socials. Així, per exemple, ens prevé contra les tres males pràctiques que destaquem a continuació:

 

- La divulgació de fets relatius a la vida privada d’una persona o família que afectin la seva reputació i bon nom, així com la revelació o publicació del contingut de cartes, memòries o altres escrits personals de caràcter íntim.

- La captació, reproducció o publicació per fotografia, filmació, o qualsevol altre procediment, de la imatge d’una persona en llocs o moments de la seva vida privada o fora d’ells, excepte els casos que preveu l’article vuitè, dos.

- La imputació de fets o la manifestació de judicis de valor a través d’accions o expressions que lesionin de qualsevol manera la dignitat d’una altra persona, menyscabant la seva fama o atemptant contra la seva pròpia estimació.

 

Tot i això, poques vegades tenim en compte aquests preceptes quan fem publicacions a les xarxes socials. A més de les qüestions plantejades a la introducció d’aquest article, podríem formular-ne moltes més. Demanem autorització a les persones la imatge de les quals apareix a la foto publicada? I si el que apareix és algun element que permet revelar la seva identitat?

 

Cada dia arriben a les nostres xarxes socials fotografies o vídeos que consumim a tal velocitat i amb tal avidesa que sovint passem directament a jutjar, sense ser conscients que aquestes gravacions o imatges poden estar tretes d’un context amb l’únic objectiu de maximitzar el nombre de likes obtingut.

 

Es tenen en consideració aquests aspectes a les nostres xarxes socials? O, per contra, s’explota el fet que qualsevol imatge publicada de persones pròximes acabarà rebent més likes com més comprometi la seva imatge o reputació?

 

Com a societat en general, ens estem imposant la llosa d’estar actives o actius a les xarxes socials. Això comporta una obligatorietat bastant estressant de divulgar informació contínuament. A més, sovint es fa sense cap formació prèvia del què, el com i el quan s’hauria de dur a terme.

 

La pregunta clau és: ens interessa tenir aquesta formació? O potser tenir-la suposarà un impediment a l’hora de sumar amistats virtuals? Perquè, si és així, segur que hi ha qui pensa «Se me'n refot! A mi l’únic que m’importa és quants likes tinc!».

 

Citació recomanada 

CRUZ, María del Carmen. «El que m’importa és quants ‘likes’ tinc!». COMeIN [en línia], febrer 2021, no. 107. ISSN: 1696-3296. DOI: https://doi.org/10.7238/c.n107.2108

 

ètica de la comunicació;  règim jurídic de la comunicació;  mitjans socials;  gestió de la informació; 
Números anteriors
Comparteix
??? addThis.titol.compartir ???