Número 16 (novembre de 2012)

La bola de vidre

Ferran Lalueza

Quin és l'impacte social, polític i econòmic d'Internet a nivell mundial? I a Espanya, quin ha estat l'impacte del moviment 15-M a les xarxes socials? Quines regles heurístiques són aplicables al discurs periodístic dels mitjans de comunicació? Poden ser identificades i analitzades en un marc interdisciplinari?

Quin impacte tenen els think tanks en el discurs dominant que transmeten els mitjans de comunicació sobre la crisi? Quines tècniques de relacions públiques empren per aconseguir aquest impacte? Era previsible la crisi financera del 2008? La gestió estratègica del coneixement pot ajudar-nos a gestionar –i preveure– riscos?

 

Les indústries creatives precaritzen i instrumentalitzen els processos d'innovació? Quin paper juga la creativitat dels públics en aquests processos? Faciliten les tecnologies la presa de decisions en la cocreació audiovisual? De quina manera? I en el camp de les relacions públiques, la creativitat marca la diferència tal com succeeix en el món de la publicitat? Per què la figura del director creatiu no s'ha consolidat a les agències del sector?

 

Quin paper juguen la interactivitat i l'ús de noves plataformes i eines participatives en la comunicació informativa? Sobreviurà el periodisme a l'era postdigital? Què caracteritza la retòrica immersiva digital des d'un punt de vista narratiu? La narració periodística pot aconseguir també un alt grau d'immersió mitjançant l'ús de recursos visuals i interactius?

 

Quina és la millor manera d'analitzar i avaluar les hemeroteques de la premsa digital? Quins són els principals sistemes d'accés dels continguts periodístics a Internet? Com ha de dur-se a terme la gestió de les evidències documentals per garantir-ne l'eficiència? Quines especificitats presenta aquesta gestió en l'àmbit judicial?

 

Com són i com s'estructuren les revistes científiques espanyoles? Fins a quin punt s'han incorporat a la corrent open access? Quin grau d'accessibilitat presenten? Podria esdevenir aquesta accessibilitat un indicador de qualitat?

 

És possible detectar automàticament els conceptes especialitzats dins un determinat àmbit temàtic mitjançant una combinació d'estratègies estadístiques? Són vàlides aquestes estratègies per a qualsevol llengua i eina d'extracció? Què és la intel·ligència territorial? Com es vincula a la intel·ligència competitiva?

 

Es pot rastrejar la identitat professional a partir de la  reconstrucció narrativa d'experiències personals? Quines evidències han de ser recollides i interpretades per fer-ho possible? Qué és la gamificació? Com pot contribuir a millorar l'e-learning?

 

Quins reptes planteja la comercialització del producte audiovisual a través de les noves pantalles digitals? Com afecten els nous models de negoci els circuits tradicionals? El màrqueting viral és realment màrqueting? Podem aïllar-ne la fórmula creativa que provoca la viralitat?

 

Quin consum audiovisual fan els joves catalans? Quin paper hi juga Internet? I a Espanya, com es comporten els joves adults pel que fa al consum de béns i serveis? I que els caracteritza com a target publicitari?

 

Per trobar la resposta a totes aquestes qüestions, no ens caldrà emprar cap bola de vidre. La obtindrem a través de procediments molt més rigorosos i fiables, perquè són las preguntes d'investigació que s'ha plantejat l'equip docent i investigador dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, tal com va quedar palès en la Jornada de Recerca que aquest centre universitari va celebrar el proppassat 15 de novembre.

 

I tampoc no ens caldran arts endevinatòries per esbrinar quins temes abordaran els col·laboradors de COMeIN en els propers lliuraments. Segur que els àmbit temàtics tractats seran ben propers als àmbits de recerca en què han centrat la seva activitat investigadora. Al cap i a la fi, la voluntat divulgativa constitueix la principal raó de ser d'aquesta revista.

 

Ben segur, doncs, que trobareu la resposta a l'allau de preguntes incloses en aquest article més aviat i més a prop del que pugueu imaginar-vos. I sense trucs.

 

 

Citació recomanada

LALUEZA, Ferran. La bola de vidre. COMeIN [en línia], novembre 2012, núm. 16. ISSN: 1696-3296. DOI: https://doi.org/10.7238/c.n16.1279

creativitat;  intel·ligència competitiva;  cinema;  comunicació i educació;  comunicació de crisi;  cultura digital;  documentació;  entreteniment;  gestió de la informació;  gestió del coneixement;  mitjans socials;  periodisme;  planificació de mitjans;  polítiques comunicatives;  publicitat;  televisió;  videojocs; 
Comparteix
??? addThis.titol.compartir ???