Número 93 (novembre 2019)

AMP Stories, usos d’una narrativa periodística per a mòbils

Silvia Martínez Martínez

Atraure una audiència jove al consum de continguts informatius és tot un repte per als mitjans de comunicació. En l'actual context, la necessitat d'adaptar-se als hàbits, usos i gustos d'aquesta part del públic resulta imprescindible per poder captar la seva atenció i aconseguir així acostar-la a temes d'interès públic. Tendències com el mobile first o la implementació de narratives que combinin codis i llenguatges s'incorporen a les estratègies mediàtiques. Unes estratègies que poden trobar a les AMP Stories una oportunitat per experimentar com apropar-se a aquest sector de la població.

Accelerated Mobile Pages, més conegudes com AMP i pel seu logotip del llamp, és un projecte de Google al qual s'han incorporat diferents entitats, que persegueix afavorir l'accés i la visualització de les pàgines o els llocs web a través del mòbil de manera que aquestes puguin carregar-se de forma molt ràpida. Atès que busquem la immediatesa, aconseguir que la pàgina es mostri a la pantalla del nostre smartphone sense necessitat d'esperar suposa reduir la pèrdua d'usuaris que no vulguin esperar al mateix temps que millora la seva experiència. Sense entrar a enumerar els detalls més tècnics de com funciona i resumint l'explicació, el que permet aquesta iniciativa és oferir una versió simplificada que afavoreix l'accés als continguts d'una manera àgil i amb un menor consum de dades. Quan es fa ús d'aquest entorn HTML de codi obert i un cercador enllaça a aquesta versió, el resultat que mostra és fàcilment identificable a través de la URL mostrada (que inclou la referència AMP). Un altre dels avantatges que fàcilment podrien intuir-se és un millor posicionament a Google d’aquestes versions en les cerques que es realitzin a través de mòbils.

 

Donada la importància i el volum de trànsit que arriba des de smartphones i dispositius mòbils, no és estrany que els mitjans de comunicació s'hagin adherit al projecte o hagin implementat aquest codi. Concretament a la III Jornada de Periodisme Mòbil organitzada per la UOC i l'agència EFE recentment a Madrid, es van sentir diverses referències a aquestes pàgines i a la seva incorporació en l'estratègia mobile. Així doncs, es pot recuperar alguna d'aquestes mencions fetes, per exemple, en la taula rodona titulada «Labs i innovació, com pensar/adaptar per a mòbil?».

 

En el marc d'aquesta iniciativa sorgeix el format AMP Stories, que es presenta com una manera de crear històries visuals. Amb una estètica similar a la que es pogués trobar en narratives com les emprades en social media com Instagram o Snapchat, ofereix una forma d'accedir ràpidament a una història que es presenta en una combinació de codis i llenguatges on la gran protagonista és la imatge. També són diversos els mitjans de comunicació que estan incorporant aquest format per narrar l'actualitat. Així doncs, es pot accedir a les BBC AMP Stories o a les CNN Mobile Visual Stories.

 

A Espanya, ja el mes d'abril de 2018 La Vanguardia es llançava a provar les AMP Stories. Conegudes inicialment també com Stamp, els continguts creats per La Vanguardia en aquest format s'han mantingut arxivades en un recull, de manera que es poden recuperar les primeres històries visuals creades pel diari. Buscant connectar amb el públic jove, La Vanguardia va fer un pas més el mes de juliol de 2019 oferint, en col·laboració amb Google, l'app VanStories, en què es publiquen, fent servir el format visual, informacions més lleugeres al costat d'altres de més repercussió.

 

En el context actual, cal tenir en compte que els joves es mostren menys confiats en els mitjans de comunicació tradicionals i prioritzen el consum de notícies a través de xarxes socials, tal com s'apunta al DigitalNewsReport.es 2019. La forma de narrar que permeten les AMP Stories s'assembla als formats que ofereixen els social media, que són ràpids de consumir i que, amb un disseny que fa molt còmoda la seva consulta a través de smartphones i en combinar llenguatges i donar un major protagonisme al component visual, aconsegueixen ser més atractius per a aquest perfil d'usuari. Aquest tipus d'experimentació es mostra així com una via interessant de valorar i analitzar la seva evolució i la seva eficàcia per involucrar els joves de manera que puguin formar-se una opinió informada en temes d'interès públic i actuar en conseqüència.

 

Citació recomanada:

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Silvia. AMP Stories, usos d’una narrativa periodística per a mòbils. COMeIN [en línia], novembre 2019, no. 93. ISSN: 1696-3296. DOI: https://doi.org/10.7238/c.n93.1975

gestió de la informació;  periodisme;  mitjans socials;  cultura digital; 
Números anteriors
Comparteix
??? addThis.titol.compartir ???