Número 138 (desembre de 2023)

Desinformació, salut mental i xarxes socials

Lidia Merino

El passat 20 de novembre va tenir lloc el primer seminari organitzat per l’equip del projecte de recerca eHealthLit4Teen, titulat «Desinformació, salut mental i xarxes socials: estratègies per acompanyar els i les adolescents». Hi van assistir docents i altres professionals de l’àmbit educatiu que treballen amb adolescents. La sessió va estar moderada pel professor Ferran Lalueza i va tenir dues parts: en la primera, la investigadora principal del projecte, Eulàlia Hernández, va presentar-ne els primers resultats; en la segona, les periodistes Núria de José i Sílvia Loewe van oferir, respectivament, una xerrada i un taller sobre desinformació.

El seminari va començar amb la presentació de Ferran Lalueza, investigador del projecte eHealthLit4Teen i especialista en comunicació. Com a periodista col·legiat, és ell qui va crear –tant en començar com durant la sessió– aquest vincle entre el món de l’àmbit del projecte (la salut mental, els adolescents i les xarxes socials) i el món del periodisme.

 

La primera presentació va anar a càrrec de la psicòloga i professora Eulàlia Hernández. En trenta minuts, la investigadora principal del projecte eHealthLit4Teen va resumir i mostrar de manera visual els resultats de l’enquesta feta a 2.388 adolescents que estaven cursant l’ESO en algun dels deu districtes de Barcelona durant el curs 2022-2023, amb una mostra representativa i equitativa pel que fa al curs i al gènere. La investigadora va introduir la seva intervenció plantejant als assistents les mateixes preguntes que va respondre l’alumnat adolescent: què fas quan necessites ajuda per a un tema de salut mental?, a qui recorres per a aquests temes?, busques informació en alguna plataforma digital?, comproves la informació que busques?, etc. Aquestes van ser algunes de les preguntes que va proposar fer al públic, entre el qual hi havia membres dels equips docents dels centres educatius participants en la recerca, i, seguidament, va donar-hi resposta amb els resultats obtinguts de les enquestes als adolescents.

 

 img-dins_article-merino138a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un moment del seminari amb les participants Sílvia Loewe, Núria de José i Eulàlia Hernández (d’esquerra a dreta)

Font: fotografia de Lidia Merino

 

Els resultats són molt clars, així ho va explicar Eulàlia Hernández. De totes les dades que va aportar i representar, les següents són algunes de les dades que més van destacar. Els adolescents s’informen sobre salut mental a través de cercadors i parlant-ne amb persones properes, i també, en grau més baix, per mitjà de les xarxes socials. Les principals barreres que tenen a l’hora de cercar ajuda són la confidencialitat i la creença d’autonomia, i tenen una clara preferència per la presencialitat per sobre de les plataformes digitals. Pel que fa a la cerca d’informació, ressalta la poca elaboració i la inconsistència de la pregunta de cerca, així com el contrast insuficient de la informació trobada, cosa que connecta directament amb la segona part de la sessió focalitzada en la desinformació. Finalment, Hernández va presentar el repositori en línia amb recursos de salut mental i altres temàtiques específiques en format digital dirigits tant als adolescents com als docents i les famílies. Aquest repositori es troba disponible al web del projecte.

 

 img-dins_article-merino138b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentació dels primers resultats de les enquestes als adolescents del projecte eHealthLit4Teen, a càrrec d’Eulàlia Hernández

Font: fotografia de Lidia Merino

 

Xerrada i taller

 

A continuació, la xerrada i el taller oferts, respectivament, per Núria de José –vicedegana del Col·legi de Periodistes de Catalunya– i Sílvia Loewe –coordinadora dels programes d’Educació Mediàtica del mateix Col·legi– van resultar molt enriquidors.

 

La vicedegana va contextualitzar la situació actual respecte a la desinformació i la tasca del Col·legi en fer-ne front en l’àmbit educatiu a Catalunya amb tallers i recursos digitals. Per a Núria de José, l’educació mediàtica per a la ciutadania i el rigor deontològic dels professionals del periodisme són les dues eines clau per combatre la #desinformació.

 

Seguidament, Sílvia Loewe va revelar els elements clau i les eines per adreçar aquest problema. Si bé cada vegada sembla més difícil discernir entre una notícia falsa o descontextualitzada i una notícia verídica, Loewe va proporcionar als assistents el criteri necessari per, si més no, qüestionar-ne la fiabilitat. I si encara resulta dubtosa la seva veracitat, va oferir diversos llocs web, tant nacionals com internacionals (és el cas de Verificat), que treballen per combatre la desinformació desemmascarant les notícies falses. Per acabar, la periodista va posar a prova l’audiència amb un test disponible en línia que visibilitza totes les possibilitats que hi ha dins de l’espectre entre la veracitat o falsedat de les notícies, com ara l’exageració.

 

En definitiva, va ser una jornada molt completa que va mostrar la realitat de l’alumnat d’ESO de la ciutat de Barcelona pel que fa a la seva alfabetització per a temes de salut mental i benestar emocional, i que es va complementar amb l’evidència del problema actual de la desinformació. Més enllà del que es va exposar, els docents i les altres persones que van assistir al seminari, es van endur un recull de recursos i eines útils que promouen l’alfabetització per a la salut mental dels adolescents i combaten la desinformació.

 

NOTA:

El projecte de recerca eHealthLit4Teen (Alfabetització per a la salut mental dels adolescents a través de les xarxes socials, PID2021-127129OB-I00) està finançat pel MCIN/ AEI/10.13039/501100011033/ i pel FEDER.

 

Citació recomanada

MERINO, Lidia. «Desinformació, salut mental i xarxes socials». COMeIN [en línia], desembre 2023, no. 138. ISSN: 1696-3296. DOI: https://doi.org/10.7238/c.n138.2380

mitjans socials;  esdeveniments;  recerca;  periodisme;