Número 137 (novembre de 2023)

VI Almanzora Comparte: cooperació, coneixement i cor

Sandra Sanz Martos

El passat 19 d’octubre va tenir lloc la VI edició de la Jornada Almanzora Comparte, la tercera en format hackató. L’Escuela del Mármol de Fines, centre de referència nacional i excel·lent amfitriona, va tornar a acollir mig centenar d’agents clau de la comarca de l’Almanzora en els àmbits institucional, empresarial i social per intercanviar idees i experiències, identificar oportunitats i fer propostes per impulsar aquesta regió.

Molts dels participants repetien experiència i acudien il·lusionats i compromesos amb l’objectiu de la jornada: contribuir al creixement econòmic, social i cultural de la comarca.

 

La jornada va ser inaugurada per la secretària provincial del Servei Andalús d’Ocupació, Elena Escámez Moreno, i pel delegat de la UOC a Andalusia, Miguel Ángel García García, els qui van agrair a Sandra Sanz Martos, professora i vicedegana dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, l’organització de l’esdeveniment i la seva tenacitat per continuar celebrant la jornada. A més, tots dos representants, tant de la Conselleria d’Ocupació, Empreses i Treball Autònom com de la Universitat Oberta de Catalunya, van destacar el valor d’activitats com aquesta per fomentar la generació d’ocupació i disminuir el desequilibri territorial.

 

Després de la inauguració, la professora i doctora Sanz va presentar la Guía de Propuestas y Resultados, que recull l’evolució de format de la jornada, els participants i les aportacions més destacades de les cinc edicions anteriors d’Almanzora Comparte. A més, va agrair molt sincerament la participació i la implicació de tots els agents.

 

Eixos temàtics de l’esdeveniment

 

Com en les dues altres hackatones, els assistents van treballar entorn de cinc eixos temàtics que es van correspondre amb cinc taules: indústria i formació, agricultura i ramaderia, turisme, despoblació i, com a novetat de la sisena edició, sostenibilitat i economia circular. A cadascuna de les taules van participar al voltant de deu representants d’institucions públiques, empreses i associacions.

 

La denominació de Parc Natural de la serra de Los Filabres, la creació d’ocupació femenina per fixar la població al territori i la necessitat de millorar els transports i les comunicacions a la comarca van ser qüestions que es van abordar des de tots els eixos.

 

L’entusiasme i les ganes d’aportar idees i experiències van ser el denominador comú en tots els grups. Molts participants han anat adquirint un fort compromís i han arribat a sentir-se part d’una cosa valuosa que representa una oportunitat única: la possibilitat d’intercanviar coneixement i experiències amb agents de diferents sectors, per mitjà d’una dinàmica –com la hackató– que propicia que sorgeixin sinergies i col·laboracions que, d’una altra manera, potser, no es donarien.

 

En finalitzar la jornada, els portaveus de cada taula van presentar les propostes següents:

 

Indústria i formació. Compromís amb la capacitació i l’ocupabilitat. Un pla comarcal que garanteixi la integració del creixement generador d’ocupació, la capacitació professional, la inclusió social, la igualtat de gènere, la sostenibilitat i l’economia circular. La proposta inclou la creació d’una pàgina web, una borsa de treball, propostes de formació, subvencions públiques i altres recursos per donar resposta a les necessitats de la comarca en l’àmbit de la formació, el transport i les infraestructures, entre altres.

 

Agricultura i ramaderia. Plataforma de comerç local. Una plataforma de logística i comercialització dels productes locals creada a partir de la cooperació entre productors i institucions de la vall. La proposta posa en valor el producte de proximitat, n’amplia la visibilitat i el reconeixement, i n’afavoreix la comercialització de manera més àgil i eficient.

 

Turisme. Creació d’un Parc Natural Cor de Filabres, que neix de la unió de cultura i natura per mitjà del patrimoni industrial miner amb la integració de la dona i el món rural per evitar la despoblació. La proposta inclou un centre de formació de turisme sostenible-regeneratiu a instal·lacions públiques existents que estan en desús a l’entorn natural de Las Menas. Es proposa difondre el paisatge natural i cultural de la comarca fomentant l’emprenedoria i promovent, com a eix vertebrador, la declaració de la serra de los Filabres com a Parc Natural.

 

Despoblació (repte demogràfic). Diversificació econòmica enfront de la despoblació. Una proposta integral de la vall per promoure la diversificació econòmica i crear les condicions més favorables per a la competitivitat i l’ocupació. La proposta inclou la localització de centres de treball a la vall, l’acompanyament en les infraestructures necessàries, un pla de mobilitat i mesures per afavorir la capacitació i l’ocupabilitat dels seus habitants, tot això amb el focus en el paper de la dona i els joves com a col·lectius d’especial interès.

 

Sostenibilitat i economia circular. En la proposta Diversa Almanzora, sostenibilitat, economia circular, transformació digital i inclusió social es conjuguen per diversificar l’activitat de la vall, augmentar l’ocupació i contribuir a la fixació de població. La proposta inclou un pla de zero emissions, una oficina tècnica i els recursos necessaris per desenvolupar una estratègia econòmica totalment sostenible.

 

 img-dins_article-sanz137

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La professora Sandra Sanz (tercera per l’esquerra) amb l’equip de moderació de la hackató

Font: Almanzora Comparte / UOC

 

Quan va arribar el moment del comiat, els assistents van instar l’organització a celebrar la setena edició al maig del 2024, cosa que evidencia que la hackató Almanzora Comparte s’ha convertit en un fenomen necessari i imparable, que pertany als seus participants. Ells i elles són els qui fan que una activitat d’aquestes característiques sigui possible. Persones compromeses amb la seva comarca, generoses amb el seu temps, que han après a confiar en l’esperit de la cooperació, que regalen les seves experiències i coneixement i que, sobretot, posen tot el cor i l’obstinació per millorar la vida a la vall de l’Almanzora.

 

Citació recomanada

SANZ, Sandra. «VI Almanzora Comparte: cooperació, coneixement i cor». COMeIN [en línia], novembre 2023, no. 137. ISSN: 1696-3296. DOI: https://doi.org/10.7238/c.n137.2371

esdeveniments;  gestió del coneixement;  gènere;