Número 117 (gener 2022)

L’emprenedoria femenina hauria de cotitzar a l’alça en borsa

Sandra Sanz Martos

Una simple cerca a Google evidencia allò que és fàcil d’intuir. El nombre de resultats que obté el cercador en combinar les paraules «dona» i «emprenedoria», o simplement «emprenedores», és notablement inferior al que la paraula «emprenedors» o qualsevol combinació en masculí et retorna. Dos-cents quinze mil resultats enfront de vuit-cents quaranta-un mil. Potser és una mica trampós perquè és clar que el masculí s’utilitza encara com a genèric, però no deixa de cridar l’atenció i posa de manifest que continua essent necessari donar visibilitat a l’emprenedoria femenina.

El passat 19 de novembre, es va celebrar el Dia Internacional de la dona emprenedora i, deu dies després, Marta Ortega va agafar les regnes d’Inditex i la seva cotització en borsa va baixar sis punts. Els titulars com «El Mercat rep Marta Ortega amb caigudes a Inditex» o «Inditex es desploma un 6 % en anunciar Marta Ortega…» es repetien en els diaris d’economia del 30 de novembre de 2021. Els mitjans van exculpar la baixada de la cotització en borsa d’Inditex argumentant que al mercat de valors no li agraden els canvis. I no deu ser perquè és dona? És possible que l’economia trontolli pel fet que l’imperi tèxtil i una de les fortunes més grans del país recaigui en mans femenines?

 

Dins dels principals reptes als quals s’enfronten les dones en el procés emprenedor, destaca la falta de referents. Els rols i estereotips de gènere continuen posicionant les dones en sectors feminitzats i, per tant, les dones se centren en emprenedories del sector dels serveis i es troben allunyades dels sectors digitals i tecnològics, start-up, entre altres. També, la falta de xarxes de suport del seu entorn, les demandes vinculades amb la conciliació de la vida familiar i personal, l’accés al crèdit i al finançament, són uns altres dels obstacles davant els quals es troben, per la qual cosa, tots aquests reptes i dificultats ocasionen que les dones no es reconeguin –i, pel que hem vist, la borsa tampoc- com a potencials emprenedores i/o empresàries i que trobin més barreres al llarg del procés emprenedor.

 

Dades sobre les dones emprenedores

 

Amb motiu del 19 de novembre, des de l’Observatori d’Igualtat i Ocupació, es van sumar a l’efemèride i van recopilar i compartir diverses dades. Les dones emprenedores són, en la seva majoria, dones de 35 a 44 anys, amb estudis superiors. Dins de les fases que componen l’emprenedoria, les dones puntuen per sota dels homes en totes i cadascuna. D’aquesta manera, dins de la fase d’emprenedoria potencial, trobem que el 8 % són homes i el 5 % són dones. En la fase inicial, encara que tots dos puntuen prop del 2 %, són els homes els qui es posicionen per damunt de les dones. En la fase d’activitat emprenedora pròpiament dita, les dones són el 4 %, mentre que els homes són un 5 %. En les fases d’emprenedoria consolidada, de nou, són els homes els qui aconsegueixen mantenir la seva emprenedoria en un 7 %, mentre que les dones ho fan en un 5 %. No obstant això, en la fase d’abandonament, tant homes com dones tenen un registre similar.

 

És curiós també destacar les diferències existents en la motivació que porta els homes i les dones a emprendre. «Moltes vegades, les dones són emprenedores per necessitat, no per oportunitat, vocació o objectius, com sol succeir amb els homes», explica la fundadora de Stealth Mode, Ryan Newton, que va participar en l’esdeveniment Women Talks de BBVA Open Innovation.

 

Seguint amb les dades del període 2020-21 que comparteix l’Observatori d’Igualtat i Ocupació, les dones reconeixen que perceben menys oportunitats (14,4 %), tenen més por del fracàs (54 %) i valoren menys favorablement la cultura emprenedora del seu entorn. A més, l’impacte de la pandèmia ha acusat més aquestes qüestions negatives.

 

La necessitat de visibilitzar les dones emprenedores

 

Aquestes dades demostren la necessitat de reconèixer i visibilitzar les dones emprenedores com a agents de canvi i de desenvolupament econòmic, i impulsar mesures per a la superació de les barreres amb les quals es troben durant el procés emprenedor, perquè l’emprenedoria es consolidi com una alternativa real i efectiva per aconseguir l’empoderament i l’autonomia econòmica de les dones.

 

En l’àmbit rural, la qüestió és encara més greu. La Xarxa Espanyola de Desenvolupament Rural (REDR) va publicar el passat mes d’octubre del 2021 l’estudi «Mujer Rural». Aquest estudi es basa en l’anàlisi dels resultats obtinguts a partir d’una enquesta realitzada als Grups d’Acció Local del territori espanyol des d’una perspectiva de gènere. Encara queda molt per fer en l’àmbit de la igualtat de gènere. Cal una transformació social que impulsi l’activitat econòmica, l’emprenedoria i la creació d’ocupació femenina.

 

La visibilització de referents de dones empresàries i emprenedores és rellevant per fomentar l’emprenedoria entre les dones. Poder reflectir-se en les experiències d’èxit, alhora que es perd la por del fracàs que es pateix majoritàriament en femení. Però, no n’hi ha prou. Cal que també sigui aplaudit i reconegut pels sectors més conservadors i tradicionalment en mans masculines. Què hauria passat si quan Marta Ortega va prendre el relleu del seu pare, els mercats de valors ho haguessin aplaudit amb una pujada? És urgent que l’emprenedoria femenina cotitzi a l’alça en borsa.

 

Citació recomanada

SANZ, Sandra. L’emprenedoria femenina hauria de cotitzar a l’alça en borsa COMeIN [en línia], gener 2022, no. 117. ISSN: 1696-3296. DOI: https://doi.org/10.7238/c.n117.2203

gènere;  esdeveniments;