Número 115 (novembre 2021)

Els ODS en l'organització d'esdeveniments

Carlos Moreno Clemente

Fins fa alguns anys, parlar de sostenibilitat en esdeveniments equivalia a parlar d’ecologia o, simplement, de reciclatge. Ara, els organitzadors d’esdeveniments han d’ampliar aquesta mirada i tenir en compte que la sostenibilitat engloba l’impacte social, econòmic i mediambiental associat amb la trobada. Per a això, és important conèixer com els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU es poden aplicar en el sector, i generar així esdeveniments més sostenibles i respectuosos amb la societat i el medi ambient.

Encara és aviat per aventurar-se en els efectes socials de la pandèmia provocada pel coronavirus, però, de nou, el planeta ha tornat a comprovar la fragilitat del sistema i la necessitat d’establir patrons que el facin més sostenible des de totes les perspectives. Els esdeveniments, considerats motors per al canvi i generadors d’impacte, tenen una gran oportunitat per mostrar estratègies, bones pràctiques i encapçalar el canvi necessari de tendència.

 

Per aconseguir-ho, els disset Objectius de Desenvolupament Sostenible als quals es van comprometre els països de l’ONU com a part de l’Agenda 2030 actuen com a full de ruta. Per mitjà d’aquests, s’articulen normatives i accions per aconseguir, en conjunt i de manera interrelacionada, un món més sostenible. Aquests objectius també poden i han d’adaptar-se a la indústria dels esdeveniments, i contribuir a establir la seva estratègia social, econòmica i mediambiental.

 

img-dins_article-moreno115-CA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identificació dels disset Objectius de Desenvolupament Sostenible de  l’Organització de les Nacions Unides. Font: Organització de les Nacions Unides 

 

Esdeveniments i desenvolupament sostenible

 

A tall d’exemple, a continuació, s’exposen alguns factors en els quals els esdeveniments poden contribuir a aconseguir cadascun dels objectius.

 

ODS 1: Fi de la pobresa

 

La realització d’esdeveniments ha d’intentar generar un impacte econòmic que reverteixi en benefici per a la comunitat local en la qual se celebra l’esdeveniment, i afavorir especialment els col·lectius més necessitats.

 

ODS 2: Fam zero

 

En cas que es produeixin excedents de menjar i beguda en un esdeveniment, es pot col·laborar amb organitzacions i entitats que acceptin aquest tipus de donatius, amb el coneixement dels requeriments sanitaris i les mesures que cal garantir.

 

ODS 3: Salut i benestar

 

L’assistent d’un esdeveniment també ha de gaudir d’un entorn que li proporcioni una experiència saludable i de benestar; s’ha de poder aconseguir oferint-li alternatives d’alimentació sana o la possibilitat de fer exercici físic dins del programa d’activitats.

 

ODS 4: Educació de qualitat

 

Determinats esdeveniments, com conferències o congressos, són clars generadors de coneixement. En aquest cas, es poden compartir en obert determinats continguts d’interès, i contribuir així a una educació i un coneixement global millors. A més, la formació per al personal que forma part d’un esdeveniment sobre aspectes relacionats amb la sostenibilitat també contribueix a la seva potenciació, i facilita al seu torn el reforç del sentiment d’equip.

 

ODS 5: Igualtat de gènere

 

Som davant d’un dret fonamental que, en la celebració d’un esdeveniment, pot abastar des de la cerca de la paritat en els panells professionals fins a garantir que no s’apliquin criteris sexistes en l’assignació de determinades funcions (personal de suport, seguretat o restauració, per exemple).

 

ODS 6: Aigua neta i sanejament

 

Malgrat que disposar d’aigua potable sense restriccions sembla una cosa bàsica, a determinats llocs es converteix en un desafiament. N’és una prova l’esforç realitzat pel Cape Town International Convention Centre perquè els seus esdeveniments no derivin en escassetat d’aigua en la població local: per evitar-ho, han instal·lat tancs col·lectors d’aigua, sistemes de recuperació de l’aigua condensada dels equips de climatització, supervisen les peticions de punts d’aigua d’expositors i, fins i tot, disposen d’una planta de tractament per convertir l’aigua del subsòl en aigua potable.

 

ODS 7: Energia assequible i no contaminant

 

Es tracta d’una oportunitat global i, en l’àmbit d’esdeveniments, s’ha de planificar per fer un ús raonable de l’energia. Una altra opció és buscar els proveïdors o recintes que siguin capaços d’oferir les millors alternatives d’energies renovables o menys contaminants.

 

ODS 8: Treball decent i creixement econòmic

 

Un altre aspecte que pot ser que contribueixi a la sostenibilitat social és la inclusió i la promoció de la igualtat en la creació d’ocupació derivada d’un esdeveniment, en facilitar el creixement econòmic de la destinació. De la mateixa manera, part del sector pateix pels horaris i l’estrès que deriva en la impossibilitat d’una correcta conciliació, cosa sobre la qual s’ha d’actuar.

 

ODS 9: Indústria, innovació i infraestructures

 

Si els esdeveniments han de generar experiències úniques, la innovació pot ser una gran aliada per aconseguir-ho. Per tant, els organitzadors d’esdeveniments han de ser capaços d’implementar innovacions que potenciïn la creativitat i l’originalitat de les seves propostes.

 

ODS 10: Reducció de les desigualtats

 

Per evitar determinats biaixos, una alternativa és la creació de comitès de diversitat i d’inclusió que s’encarreguin de supervisar els continguts i altres aspectes de l’esdeveniment planificat. En aquest punt, també es pot incorporar la perspectiva de gènere.

 

ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles

 

La celebració de grans esdeveniments s’aparella amb la ciutat i la comunitat que els acull, i els Jocs Olímpics en són un clar exponent. Per tant, les inversions en infraestructures de les ciutats per a la celebració d’aquest tipus de trobades han d’estar orientades a aconseguir un desenvolupament sostenible i durador una vegada finalitzat l’esdeveniment. En definitiva, crear una proposta de llegat sostenible com la que va plantejar el Comitè Organitzador dels Jocs Olímpics i Paralímpics de Tòquio 2020, sota el lema «Ser millors, junts. Per al planeta i la gent».

  img-dins_article-moreno115-EN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     El concepte de sostenibilitat per als Jocs Olímpics de Tòquio 2020.  Font:         Comitè  Olímpic Internacional 

 

ODS 12: Producció i consum responsables

 

En molts aspectes, per tal de reduir costos, es treballa amb esquemes de producció eficients, però aquests també han de ser sostenibles. Evitar el consum irresponsable dels participants d’un esdeveniment o realitzar produccions amb materials reutilitzats o reciclables redueix el possible impacte negatiu, i s’aconsegueix més amb menys.

 

ODS 13: Acció pel clima

 

El canvi climàtic és una realitat que s’imposa i que també afecta el sector dels esdeveniments en arribar a provocar cancel·lacions d’esdeveniments, a més de conseqüències molt més grans per al planeta i els seus habitants. Una alternativa sobre la qual molts esdeveniments ja treballen és la potenciació del transport públic i el suport a iniciatives de mobilitat més sostenibles per arribar als recintes.

 

ODS 14: Vida submarina

 

Per aconseguir conservar la vida submarina, la reducció dels plàstics és clau. Per tant, s’han de buscar proveïdors capaços d’oferir alternatives als materials plàstics, per exemple, en restauració.

 

ODS 15: Vida d’ecosistemes terrestres

 

Alguns esdeveniments o festivals musicals se celebren en espais situats a la natura. La seva celebració pot comportar un impacte per a la biodiversitat de la zona mentre duri l’esdeveniment i, en conseqüència, s’ha de planificar per evitar aquest impacte negatiu. Des d’un altre enfocament, el consum d’aliments de temporada i locals durant un esdeveniment ajuda a mantenir els ecosistemes establerts a la zona.

 

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides

 

En molts esdeveniments, les institucions tenen un paper actiu, i aquestes trobades es converteixen en eines per consolidar-les i mostrar-ne la força als assistents.

 

ODS 17: Aliances per aconseguir els objectius

 

La millor alternativa per aconseguir aquest objectiu és compartir les experiències, els aprenentatges i les recomanacions en matèria de sostenibilitat tant internament com amb la resta del sector per tal de contribuir a la millora global de la sostenibilitat.

 

Precisament, el sector dels esdeveniments fa una cerca contínua d’experiències úniques i innovadores per als assistents. Per tant, si podem considerar que cada esdeveniment ha de ser únic, la seva estratègia de sostenibilitat també s’haurà de basar a adaptar-ne els processos, considerar quins impactes negatius pot eliminar o mitigar i, en sentit contrari, com pot generar efectes positius, a partir de la reflexió sobre aquests objectius.

 

Per saber-ne més:

ESTANYOL, Elisenda. Cap a uns esdeveniments més sostenibles. COMeIN [en línia], abril 2020, no. 98. ISSN: 1696-3296. DOI: https://doi.org/10.7238/c.n98.2030

Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Organització de les Nacions Unides (2019) [en línia]. Disponible a: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ [Consulta: 27 de juliol de 2021].

Tòquio 2020 (2020) [en línia]. Disponible a: https://olympics.com/es/olympic-games/tokyo-2020 [Consulta: 27 de juliol de 2021].

 

Citació recomanada

MORENO CLEMENTE, Carlos. Els ODS en l’organització d’esdeveniments. COMeIN [en línia], octubre 2021, no. 115. ISSN: 1696-3296. DOI: https://doi.org/10.7238/c.n115.2170

esdeveniments;  responsabilitat social corporativa;  gènere;  relacions públiques;